Списание за литература и изкуство Начало   Логин форма
Простори


Резултати от търсенето
Заглавие
"Хамлет" - есе от Томас Елиът.
“Hamlet” – an essay by Thomas Elliot. 
Рубрика Есе | 2005 / март 
Съдържание
     Малцина са критиците, чийто интерес е насочен изцяло към трагедията „Хамлет”, а не към личността на героя. Наистина личността на Хамлет винаги е представлявала изкушение за един опасен вид критици - критици с артистичен дух, които поради някаква творческа слабост изявяват литературния си талант в областта на критиката. В Хамлет тези духове виждат благоприятно поле за собственото си художествено осъществяване. Такъв дух имаше Гьоте, който от Хамлет направи Вертер; такъв дух имаше Коулридж, който от Хамлет направи Коулридж. А вероятно на никого от двамата не му е хрумнало, че пишейки за Хамлет, основната му задача е да анализира художествената творба. Видът критика, който оставиха Гьоте и Коулридж за Хамлет, води по погрешен път. Защото и двамата са притежавали несъмнена критическа проницателност и благодарение на собствената си творческа дарба са успели убедително да заменят Шекспировия Хамлет с някакъв техен Хамлет. Трябва да се радваме, че пиесата не е привлякла вниманието на Уолтър Пайтър.
     Съвременните шекспироведи Дж. М. Робъртсън и Стоул от университета в Минесота заслужават похвала, задето насочиха изследванията си в съвсем друга посока. Стоул уместно ни напомня усилията на критиците от XVII и XVIII век, като отбелязва, че „в сравнение с много съвременни учени те са разбирали по-малко от психология, но затова пък по дух са били по-близко до изкуството на Шекспир. Макар и по свои старомоден начин, те са обръщали внимание не само на образа на Хамлет, а на цялостното художествено въздействие и достойнства на трагедията, оставайки по този начин по-близко до тайните на драматичното изкуство”.
     Една творба на изкуството като творба на изкуството не може да бъде интерпретирана; няма какво да се интерпретира; можем единствено да я критикуваме по отношение на известни образци или да я сравняваме с други художествени творби. А главната задача на „интерпретацията” е да ни запознае със съответните исторически факти, които се предполага, че са неизвестни на читателя. Робъртсън целесъобразно изтъква, че неуспешните интерпретации на „Хамлет” се дължат на пренебрегването на нещо съвсем очевидно: „Хамлет” представлява своеобразно „наслояване” - творбата е плод на последователните усилия на няколко автори, всеки от които според възможностите си е използвал създаденото от предшествениците му. Шекспировият „Хамлет” би ни направил съвсем различно впечатление, ако знаехме, че действието на пиесата не е измислено само от него; ако знаехме, че трагедията е изградена върху много по-несъвършен материал, част от който се забелязва дори в окончателния вариант.
     Известно е, че съществува една по-ранна драма, написана от Томас Кид1 — забележителен драматичен (и поетичен) гений, автор на две толкова различни пиеси като „Испанска трагедия” и „Ардън от Февършъм”. Три извора ни подсказват как е изглеждала тази ранна пиеса: това са „Испанска трагедия”, разказът на Белфорст и една версия на „Хамлет”, играна в Германия по времето на Шекспир, която очевидно била адаптация не на по-късната, а на по-ранната трагедия. От тези три източника става ясно, че основният мотив на старата драма е бил просто мотивът на отмъщението. Действието, съответно отлагането (както и в „Испанска трагедия”), се основава само на трудността да се убие монархът в присъствието на стражите, а „лудостта” на Хамлет е била хитрост, за да се приспи подозрението. В Шекспировия вариант съществува далеч по-важен мотив, който значително притъпява и изтласква на заден план мотива за отмъщението. Отлагането на отмъщението не е обосновано от някаква необходимост или целесъобразност, докато „лудостта” не само че не приспива, а още повече изостря подозрението на краля. Внесената от Шекспир промяна не е нито достатъчно цялостна, нито последователна, за да бъде убедителна. Освен това между „Хамлет” и „Испанска трагедия” съществуват толкова поразителни текстови прилики, които не оставят съмнение, че Шекспир на места просто е преработвал текста на Кид. И още нещо — как да оправдаем необяснимите сцени между Полоний и Лаерт и между Полоний и Рейналдо? Тези сцени не носят нито поетиката на Кид, нито стила на Шекспир. Робъртсън предполага, че тези сцени са съществували в първоначалния вариант на Кид, но още преди Шекспир да се докосне до него, тои е бил „пипнат” от трета ръка -- вероятно от Чапмън2. Робъртсън аргументирано заключава, че първоначалната пиеса на Кид - както и някои други драми на отмъщението — се е състояла от две части с по пет акта. Според мен крайният извод от анализа на Робъртсън е неоспорим. Шекспировият „Хамлет” (доколкото е негов) - е трагедия за това, как майчината вина влияе върху сина, и Шекспир не е съумял убедително да наложи този мотив върху „неуправляемия” материал на старата пиеса.
     За неуправляемостта няма и съмнение. Защото „Хамлет” е далеч от шедьоврите на Шекспир и защото трагедията е художествен провал. По ред причини тази пиеса ни озадачава и тревожи, както никоя друга. Тя е най-дългата пиеса на Шекспир и вероятно му е струвала най-големи усилия. И все пак в нея има повърхностни и непоследователни сцени, които би трябвало да се забележат от всеки зрител. Версификацията е непостоянна. Стихове като
     Но вижте как, наметнат в дрезгав шаяк,
     денят овчар нагази в росата
     по билото на източния хълм. . .

     
     ни напомнят на периода на „Ромео и Жулиета”.
     А тези —
     
     Та в сърцето си чувствах странна битка,
     която не ми даваше да спя. . .
      ...Излязох, значи,
     от своята каюта и прикрил се
     с моряшкия си плащ, във тъмнината
     налучках тяхната.. .

      можем да отнесем към зрялото изкуство на Шекспир. С основание можем да причислим „Хамлет” заедно с още една пиеса с „неуправляема” материя и учудваща версификация — „Мяра за мяра”, — към периода на криза, последван от успешните големи трагедии с връх „Кориолан”. Вероятно „Кориолан” не е така интересна, както „Хамлет”, но заедно с „Антоний и Клеопатра” тя спада към най-големите творчески постижения на Шекспир. Може би доста хора смятат „Хамлет” за произведение на изкуството, защото е интересна драма, а не я намират за интересна, защото е произведение на изкуството. „Хамлет” е „Мона Лиза” на литературата.
     Причините за неуспеха на Шекспировия „Хамлет” не могат да се открият на пръв поглед. Робъртсън е несъмнено прав, като заключава, че основната емоция на пиесата е чувството на сина към греха на неговата майка:
     „Тонът, с който говори Хамлет, показва, че той страда от грехопадението на майка си... Майчиният грях е изключително труден мотив и Шекспир е трябвало да го изтъква и подчертава, за да постигне или загатне някакво психологическо решение.”
     Но това никак не изчерпва въпроса. В тази трагедия Шекспир не успява да подчини греха на майката на своите драматургични цели, да го овладее, както овладява подозренията на Отело, любовните увлечения на Антоний или гордостта на Кориолан. А мотивът би могъл да се вгради в трагедия като горните — разбираеми, цялостни, ясни. В „Хамлет”, както и в сонетите, има нещо, някакво чувство, което творецът не е могъл да изнесе на бял свят, да осмисли и превъплъти в изкуство. А когато потърсим това чувство, забелязваме, както и в сонетите, че трудно можем да го локализираме. Не го откриваме и в монолозите; ако разгледаме двата прочути монолога, ще открием Шекспировата версификация, а съдържанието можем да припишем на друг, може би на автора на пиесата „Отмъщението на Бюси Д’Амбуаз”. Шекспировият „Хамлет” не се усеща нито в действието, нито в кой да е пасаж, а само в незаменимия, характерен тон, съвършено различен от тона на по-ранната пиеса.
     Единственият начин да изразим емоции в изкуството е да намерим определен „обективен корелатив”; с други думи — група предмети, известна ситуация или верига от събития, които представляват формулата на тази определена емоция, формула, която при наличието на дадени външни фактори, съдържащи известен сетивен опит, непосредствено да предизвиква емоцията. Ако разгледаме коя да е от по-сполучливите трагедии на Шекспир, веднага ще открием точно този еквивалент. Ще разберем, че душевното състояние на лейди Макбет, когато се разхожда в съня си, ни е предадено чрез майсторско натрупване на сетивни импресии и детайли. Думите на Макбет, когато научава за смъртта на съпругата си, въздействат върху нас, сякаш при дадената последователност на събитията автоматично произтичат от последното действие. В тази пълна адекватност на външното спрямо чувството се заключава художествената „неизбежност”. А именно това липсва у „Хамлет”. Героят Хамлет е обладан от чувство, което не може да се изрази, защото е пресилено спрямо представените ни факти. На това се дължи предполагаемото идентифициране на Хамлет с неговия създател; объркаността на героя поради отсъствието на обективен еквивалент на чувствата му е закономерно продължение на объркаността на автора да разреши своя творчески проблем. Пред Хамлет стои трудността, че неговото отвращение е предизвикано от майка му, но тя не е адекватен еквивалент на отвращението му; неговото чувство се развива и разраства извън нея. Хамлет не разбира това чувство, не е в състояние да го обективизира, затова то само затормозява живота и спъва действието. Нито едно действие не задоволява това чувство. Никакви сюжетни поврати не могат да помогнат. Трябва да отбележим, че самото естество на проблема изключва възможността за обективен еквивалент. Ако се преувеличи престъплението на Гертруда, то би дало формула за съвсем различно чувство у Хамлет. А тъй като нейният характер е така негативен и незначителен, тя събужда у Хамлет чувство, което сама не може да олицетвори.
     „Лудостта” на Хамлет е изобретение на Шекспир. В по-ранната пиеса то е било само хитрина и можем да предполагаме, че публиката така го е възприемала до края. При Шекспир имаме нещо по-малко от лудост и нещо повече от преструвка. Фриволните постъпки на Хамлет, повторението на фрази, игрите на думи не са част от планирано притворство, а форма на емоционално облекчение. Лудостта на героя представлява клоунада от чувства, която не може да намери отдушник в действие. Интензивното чувство - възторжено или подтискащо, без обект или надхвърлящо обекта си - е познато на всеки разумен човек. То е предмет на патологични изследвания. То е присъщо на младостта; нормалният човек тушира тези чувства или така ги укротява, че да съответствуват на всекидневието му. Творецът съживява и съхранява тези чувства благодарение на своята способност да прави света по-интензивен в съзвучие със своите емоции. Лафорговият3 Хамлет е младеж, Шекспировият не е - той няма това обяснение или оправдание. Трябва да признаем, че в случая Шекспир се е заел с проблем извън силите му. Защо въобще се е заел с него - това остава неразрешима загадка. Какво преживяване го е подтикнало да се помъчи да предаде неизразимо ужасното, никога не ще узнаем.
     Нужни са ни твърде много данни от биографията му; трябва да разберем дали и кога - преди, след или по време на това преживяване - той е чел Монтен, II, XII, „Апология на Реймон Себон”. И накрая, би трябвало да узнаем нещо, което по закона на хипотезите е неузнаваемо, тъй като предполагаме, че става дума за събитие, което - както вече подсказахме - надхвърля фактите. Би трябвало да разберем неща, които самият Шекспир не е успял да разбере.
     1919

ТОМАС ЕЛИЪТ
Превод от английски Людмила Колечкова
 
 
Заглавие
"Хъшовете" - откъс от подготвената за печат книга на Петър Доков "Колажи".
“The Exiles” – a fragment of the memoir book of Petar Dokov at the printer’s “Colages”. 
Рубрика Документална проза | 2005 / март 
Съдържание
     Петър Доков е роден на 9 март 1944 г. в с. Дълбок дол, Троянско. Завършва философия и социология в Софийския университет, работи като университетски преподавател и журналист. През 1978 г. емигрира в Париж, от там – в САЩ, прехранва се като чистач и електротехник, по-късно е назначен за журналист в радио “Гласът на Америка” (Вашингтон). По време на работата си в радио “Свободна Европа” живее в Ню Йорк и Мюнхен. Падането на Берлинската стена го заварва в Германия. Завръща се в България през 1993 г., живее във Варна. Като гражданин на САЩ публикува открито писмо до Бил Клинтън по време на официалната му визита в София, в което изразява несъгласие с неговата външна политика. Под печат е мемоарната му книга “Колажи”.
     
     Откъс от подготвената за печат мемоарна книга “Колажи”
     В продължение на десетина страници като че ли забравих основната причина, поради която напуснах България - бягството от една идеология и нейното смразяващо влияние върху всекидневния живот. Така бе поне при мен, защото идеологията бе започнала да става моя професия. В резултат на слухове и разговори бях стигнал до заключение, че на Запад съществува добре организирана мрежа от емигрантски организации. Надявах се, че ще намеря място между тях. И това стана много бързо - почти веднага след оставянето ми в Париж.
     Хъшове - така по вазовски шеговито се наричаха помежду си политическите имигранти. Сбирките, които организираха при годишнини и празници, наричаха Хъшовски вечери. След няколко десетилетия в изгнание не бяха забравили за какво са дошли. Водеха организиран живот, издаваха вестници и списания.
     Спомням си, че преди да отпътуваме от София, цялата екскурзиантска група бе задължена да посети Музея на революционното движение, беше някъде зад Съдебната палата. Замисълът на организаторите вероятно е бил да се инжектира в съзнанието на туристите допълнителна доза резистентност против ерозиращото въздействие на западния начин на живот и да се намали рискът от емигриране.
     В една от стаите на музея беше представена и схема на имигрантските политически организации. Имена, местонахождения, лидери. Изглеждаше внушаваща и застрашителна. Като паяк бе обхванала Западна Европа и САЩ. Потръпнах от задоволство. Човек с намерения като моите трябваше просто да извади химикалката и да запише необходимите му адреси. Аз обаче плъзнах безразличен поглед по схемата и отминах. Само забелязах мимоходом, че такива седалища има и в Париж. Това ми стигаше.
     Не знаех, но допуснах: може би тъкмо това е целта на организаторите на това посещение? Някаква скрита камера да заснеме туристи с нездрави интереси и цели, които не възнамеряват да използват билетите за връщане?
     В Париж нямаше нужда да търся тези организации. Сега му е времето да кажа, че бай Иван бе един от активните земеделски дейци в Париж. Беше организирал нещо като клуб с печатна база за издаване на списания и книги. Неговите грижи към мене не бяха само поради общия ни приятел. Той и хората около него ме посрещнаха и като член на тяхната партия. Още през първите дни в клуба дойдоха да се запознаем много наши имигранти в Париж.
     Най-интересна бе срещата ми с Милка Генадиева. Тя също ме поздрави с добре дошъл на свобода, което в началото ми правеше много силно впечатление. Почти веднага след това започна да ми се кара, че съм направил голяма грешка с емигрирането:
     - Трябваше да си стоиш в България! И малко да направиш там, щеше да бъде повече от нищото тук!
     Трябва да призная, че това ме попари. Аз имах намерения да кажа на света всичко, което знам. Споделих тези намерения с Милка Генадиева, но тя изстреля веднага от упор:
     - Тези, които решават, знаят всичко. Другите не ги интересува.
     - Защо тогава не правят нищо?
     - Защото не е в техен интерес.
     Приблизително така скорострелно завърши политическата част на разговора ни. Бях доста огорчен и не скрих това от бай Иван. Изненада след изненада, само че той бе доста по-дипломатичен:
     - Петре, Милка е права. Аз също исках да ти кажа това и много други неща, преди да решиш сам да останеш тук. Ти обаче не ми даде възможност да говоря. Ние всички тук се чувстваме предадени от западните държави, но знаем, че не можем да променим голямата политика. Сега с това Хелзинки, с мирното съвместно съществуване, шансът да ни помогнат е равен на нула. Със споразуменията от Хелзинки Западът просто легитимира законността на режимите в Източна Европа.
     С всичката си трезвеност и прагматичност, този път бай Иван не успя да предвиди бъдещето. Той не знаеше, че от Запад изгрява нова звезда. Звездата на Роналд Рейгън.
     След време щях да се уверя, че Милка Генадиева е била съвсем права и е имала една - единствена цел - да изтрезнея и да се адаптирам по-лесно към живота там. Започнах по неволя този път в Париж и щях да стигна до неговия край след пет-шест години в Ню Йорк, когато прочетох мемоарите на Уинстън Чърчил. Не казвам, че те са откровение и той е изложил всичко, което е знаел и в каквото е участвал. Но написаното беше достатъчно, за да проумея много неща. В резултат у мен започна някаква ерозия. Даже започнах да мисля за връщане в България, но реших: ще работя някоя и друга година и тогава ще преценя. Нали всички в България ще ми се смеят, ако се върна беден от Америка!
     Още през първата ми седмица в Ню Йорк се срещнах с млади гръцки имигранти, които не можеха да се начудят защо съм избягал от България.
     - Ние - твърдяха те - избягахме, защото у дома няма работа. Ти защо си избягал?
     Опитах се да им обясня, но те бяха непреклонни:
     - Ние сме ходили в България, знаем колко хубаво е там.
     Бяха леко идеологически заразени - Микис Теодоракис бе любимият им певец. Това ме накара да се усъмня в правдоподобността на техните думи, но загнезди в душата ми и малко съмнение в моята правота.
     Помогнаха ми много и разговорите със стари имигранти. Един от тях ми разказа своя случай. Живеели в погранично странджанско село. От една страна, били подложени на терор от комунистите, макар че преди са били заедно на един фронт срещу фашистите. От друга страна, западни радиостанции ги уверявали, че освобождението е въпрос на дни. Една сутрин те казали на съседите, че отиват до града за няколко дни и ги помолили да наглеждат къщата и животните.
     И тръгнали всички - майка, баща и двама синове. Не за града, а преминали турската граница. Там, разбира се, нямало никаква освободителна армия. Вместо това поставили на мъжете условие - да направят по един въоръжен набег в България, за да получат визи за Западна Европа или Съединените щати. Моят приятел отказал и за наказание бил затворен в една тоалетна. Освободили го едва след няколко дни, когато баща му влязъл с оръжие в България още един път, този път заради сина си.
     Подобни случаи могат да изпълнят томове. Ще спомена още един. Наистина покъртителен. Свещеник от погранично село също повярвал на западната пропаганда и преминал границата. Като видял какво е положението там, още първата нощ тихомълком се върнал у дома. В България никой не забелязал неговата самоотлъчка. Да, ама за някои резиденти зад границата подобни прецеденти били недопустими. В една късна вечер на вратата на дядо поп се почукало и някакви хора извикали домакина на разговор. След малко на вратата пак се почукало. Баба попадия отворила и паднала в несвяст — на тераската била сложена главата на съпруга й.
     Познавахме един от екзекуторите, мълвата бе вървяла заедно с него. В началото той дори сам разправял за набега, за да покаже своята решителност още на седемнайсетгодишна възраст. Опитваше да се вмъкне в редовете на емиграцията. Не го гонеха, но никой не го допускаше до себе си. Седеше свит сам в края на масата и вероятно се е чувствал обиден. Опитвал съм се да изкопча нещо от него. Единственото, до което съм стигал, бе въздишка: “Защо не разбират тези хора? Аз просто изпълних заповед!”
     За много такива мъки чух аз по парижките кафенета и разбрах, че моята е безкрайно малка в сравнение с тяхната. По онова време политическата емиграция е била преди всичко от земеделските среди. След като разбира за много подобни случаи, Г.М. Димитров се намесва и прекратява тази практика. ЦРУ обаче не прощава и Гемето изпада в немилост.
     Междувременно изпратих една статия в Америка на Искър Шуманов, тогава главен редактор на вестник “Свободна и независима България”. Тя бе отпечатана в следващия брой и заедно с вестника получих и писмо от Искър. През годините след това съм чувствал опора у този човек. Излязоха и доста мои други статии. Ако някой мисли, че е имало хонорари, греши. Дори събирахме средства между нас за издаване на вестника, лепяхме марки по бандеролите и помагахме кой с каквото може.
     Докато бях в Париж, написах една книжка със заглавие “България днес - социална структура и политическа организация”. Стана прилично, макар че темата изискваше доста статистически материал, който не ми бе под ръка. Професор Василев от Сорбоната ми помогна да запълня част от тази празнота. Още си пазя съобщението от Френската национална библиотека, че книгата е включена в нейния фонд. След време в Ню Йорк се срещнах с професор Сирил Блек и той ми препоръча да разработя темата по-аналитично с финансовата помощ на някоя фондация. Уверяваше ме, че за тази тематика ще има препоръчители, ще помогне и той. Нещата обаче се развиха така, че не потеглих в тази посока. Както вече споменах, съмненията вече бяха започнали да се промъкват в душата ми.
     
     Една вечер в един от няколкото български ресторанти в Париж, още в самото начало на моя престой там, срещнах две български момчета. Казаха с нескрита гордост, че работят в парижко месечно българско земеделско списание с име “Бъдеще”. Имаше и внушително френско име L`Avenir. Или нещо такова, не ми се правят справки с небитието. През ума ми премина мисълта: “Защо бай Иван, земеделец и в мозъка на костите си, - питах се аз, - не бе ми казал за това земеделско издание?
     Без да се консултирам с него, приех поканата да ги посетя. На другата сутрин ме заведоха в редакцията и така се запознах с Ценко Барев. Там беше и поетът Тончо Карабулков. Хора със самочувствие. Също земеделци, но от друг клон. Така е било винаги със земеделците, дори в имиграция бяха разединени. Дори противопоставени. Не като клонки на едно и също дърво, а обрулени от вятъра листа от различни дървета.
     След време в Америка срещнах трети вид земеделци. Те пък се представяха за десни и обвиняваха другите, че са оранжеви комунисти. В тази тяхна категория вече бях попаднал и аз. Те не жалеха средства и усилия да ме разобличат като комунистически агент пред санитарния идеологически контрол на специалните служби.
     Както и да е, в Париж Ценко Барев ми предложи да сътруднича на неговото списание и аз приех. Участвах в няколко броя, там срещнах и млад мъж, който май се казваше Дими. Кинодеец, който между другото продаваше и българско сирене. След години разбрах, че е осъден във Франция за шпионаж в полза на чужда държава. Тогава се сетих, че бай Иван си бе поискал обратно пишещата машина, след като бе разбрал за моето съучастие в операциите на Ценко Барев. Не бе ми казал и дума, само си поиска машината. Оставил ме бе сам да решавам. Иначе момчетата около Българското освободително движение — така се наричаше организацията на Ценко Барев — развиваха активна антикомунистическа дейност в джунглите на Париж. Един път нашариха фасадата на българското посолство с червена боя. Друг път саботираха откриването на български щанд на международно изложение. Вторият път бях между тях, но — засрамен от действията им — бързо се дръпнах встрани. Между другото забелязах двама елегантно облечени мъже с военни стойки. Те не се намесиха в мелето, френската полиция вече бе на мястото си. Двамата гледаха към мен и си говореха нещо.
     В началото на деветдесетте години на миналия век чаках на пристанището във Видин ферибота за Калафат на път за Мюнхен. По Радио София предаваха как посрещат на Дунавмост с маршове като освободители завръщащи се от Франция хъшове. Аз не бях между поканените - отново бях против течението. Не разбрах защо освободителите на Ценко Барев са променили старите си намерения и са избрали Русе. Още през 1978 година те бяха си разпределили местата в бъдещия кабинет и на сладки приказки си представяха как ще дебаркират на брега край Козлодуй. Досущ като Ботев!
     Без съмнение, усещате известна доза ирония и малко повече злоба в моите спомени за Българското освободително движение на Ценко Барев. Не се опитвам да ги крия. Ще ви кажа защо - след като спрях да пиша за тяхното списание, по техни пътища те съобщили на някои специални служби на Запад, че съм изпратен от България агент. Косвени доказателства за това получих на Запад, а след завръщането си в България това бе потвърдено от вещи лица, разработвали тази операция — да бъде ерозирана моята дейност против режима в България. Да бъде създадено недоверие към мен сред западните специализирани служби. Групата около списание “Бъдеще” не успя. Допускам, че и на Запад са ги познавали добре. Във всеки случай аз бях поставен под лупата за специално наблюдение, която ми създаде достатъчно кахъри в продължение на години.
     При това инициативата не е тръгнала от България, а от Париж. Тук вече по необходимост си спомням осъдения за шпионаж в полза на България Дими от групата на Ценко Барев. Спомням си и как задушевно бе приет последният от бившия казионен земеделски съюз.

ПЕТЪР ДОКОВ
 
 
Заглавие
110 години от рождението на Сергей Есенин и 80 години от смъртта му.
110 years from the birth and 80 years from the death of Sergey Essenin. 
Рубрика Преводи | 2005 / декември 
Съдържание
    СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

    ИЗ „ЧЕРНИЯТ ЧОВЕК”

    ... Ех, обичам поетите!
    Смешен народ.
    В тях аз вечно намирам
    историйка, все за сърцето – 
    на пъпчива студентка
    плувнал в коса идиот
    преоткрива света,
    с премаляваща мъка в нозете.

    Не знам аз, не помня,
    в едно селце – 
    може в Калуга,
    а може в Рязан да е – 
    в прост селски дом 
    син живял; със челце
    под жълти коси
    и с очи лъчезарни...

    И ето, пораснал,
    при това поет,
    е, с неголяма,
    но сграбчваща сила,
    и женица някаква
    над четирийсетте
    зовял уличница
    и своя мила.

    ...Черен човеко!
    Ти, прескверен гост.
    Тази слава отдавна 
    за теб е позната.”
    Аз беснея и в мутрата,
    в гадния нос
    разярено бастуна си мятам...

    ...Няма месец.
    Сивее в прозорчето ден.
    Ах, ти, нощ!
    Ти какво, нощ, ми струпа?
    Със цилиндър стоя.
    Няма никой край мен.
    Аз съм сам...
    С огледалото счупено...
    Превод Огнян Антов

    Николай Панченко (1924 – 2005) руски поет, отличава с дълбочина на чувствата и тънкост на мисълта. В творчеството му органично се преплитат най-добрите черти на традиционната поезия с търсенията на нова, нестандартна форма на стиха.

    НИКОЛАЙ ПАНЧЕНКО
    ***
    Белило, туш и малко охра –
    и ей го зимния пейзаж.
    И тъй е просто – драснеш дваж
    с молив по белотата мокра
    две гарги. Нечия следа.
    Нанейде кривнала бразда.
    Е, стига! Листът бял е главно.
    Той само! Всичко е в това.
    В нощта наместо флаг отдавна
    шумят неказани слова.
    ***
    Да пишеш стихове – дори
    и да не щеш.
    Пак давай, давай!
    Бенгалски огън да гори
    в почти беззлобна слава.
    Без блясък, крясък и без жар.
    Минутна в туй утеха.
    Талантите усмихват се, макар
    да не намират там успеха.
    Прозорци грейват в синева.
    Светът по-хубав, знам, ще стане.
    Но дълга нощ подир това
    сълзи ще рони непрестанно
    ***
    Аз бавно умирам – работя.
    Виж, яма копая.
    Помъквам греда.
    И питат ме хора:
    - Хей, как е живота?
    - Умирам - усмихвам се. - Такъв е той, да...
    Но те ме не чуват. За тях това значи,
    че щом се усмихвам, наред ми е всичко.
    Човекът по лятото няма да плаче,
    щом тиквата расне по своя привичка.
    - Наред е! – пак работа аз си намирам.
    Потта си забърсвам, додето работя.
    - Така е - усмихвам се, - тъй си умирам..
    И сетне добавям:
    - Такъв е живота.
Превод Тихомир Йорданов


      Translations: 110 years from the birth and 80 years from the death of Sergey Essenin: new interpretations by Ognyan Antov and Tihomir Yordanov.
 
 
Заглавие
130 години от Освожобдението на Бългаия от османско робство. Руското духовенство в руско-турските войни 
Рубрика + Варненски и Великопреславски митрополит Кирил | 2007 / ноември 
Съдържание
Руско-турската Освободителна война 1977-1878 г. наистина е неповторима в историята на нашия и на руския народ, но и в света. Тя става истинска народна война, тъй като за нейното обявяване има заслуга както българското духовенство и народ, така и целият руски народ – от духовенството, военните, научни дейци, учители, журналисти, общественици, търговци и индустриалци до обикновения християнин. Вл. Апушкин рисува настроението в Русия по следния начин: “Общественото мнение, настроението на народа изигра нечувана дотогава роля в избухването на войната. То събори всички мъдри и предпазливи съобръжения на нашата дипломация, то осуети най-горещото желание на императора Александър ІІ да запази скъпата руска кръв... войната стана изведнъж народно дело, а това има небивали резултати... войната... беше народно, кръвно дело, възбуждаше грамаден всеобщ интерес.” 1
Смеем да заявим, че даже нямаше да има Освободителна война, ако не беше българското и руското духовенство, които положиха неимоверни усилия сведенията за зверствата на поробителя да достигнат до най-отдалеченото място на обширната руска земя.
Преди всичко екзарх Антим І и Св. Синод на Българската Екзархия, които изпращат покъртително писмо до Санкт-Петербургския и Новгородски митрополит Исидор с молба за съдействие и застъпничество пред императора. Да не говорим за българското духовенство, взело участие в Априлското въстание, за риска, с който са пренасяли в чорапите си сведения до Цариград, за да ги предадат в руската дипломатическа мисия. Не забравяме и приноса на чуждестранните кореспонденти като Макгахан и др., чиито кореспонденции достигнаха до Москва и Русия.
Последва редът на руското духовенство, което буквално преписва всички сърцераздирателни сцени в Батак и другаде и ги разкрива пред слисания поглед на своите пасоми. Кой друг можеше да достигне до сърцето на всеки руски благочестив християнин, освен неговия духовен пастир? Досега сме открили публикувани в руския църковен и светски печат 577 проповеди, слова и беседи от периода 1875 до края на 1878 г. Особено важен е фактът, че до Априлското въстание сме срещнали 13 публикации, докато само за месец юли 1876 г. проповедите са 24 на брой, а за м. август достигат кулминацията – 38.
От архиереите най-много публикувани проповеди има Орловският и Севски епископ Макарий /Миролюбов 1867-1876/ - 14 само за 6 месеца, от юли до ноември 1876 г., а сигурно има и през цялата война. За целия период – преди, по време и след войната – Кишиневският епископ Павел има 17 проповеди, а от Донския архиепископ Платон /Городецки/ - 27 проповеди, който фактически няма конкуренция, така да се каже.
Особено важно значение и то за всички Руско-турски войни има руското военно духовенство. Преди всяко решително сражение руското войнство е било окуражавано с молитва и проповед.
Най-характерни са няколко случая от тези войни. През войната 1827-28 г. една от най-решителните битки е била край Провадия. Там е бил пленен военният свещеник заедно със св. кръст. Гръцкият Преславски митрополит от Шумен го откупва от пленилия го черкез и след това го предава, естествено, срещу възнаграждение, на руските войски и свещеникът достига армията на генерал Дибич Забалкански в гр. Одрин, за да продължи своята пастирска мисия.
Колко важна е тази мисия, говорят следните фактически сведения.
По време на Кримската война 1853-1854 г. при преминаването на Дунава Могилевският полк, който се прехвърлил пръв, претърпял много загуби, загинали старшите офицери и всички залегнали в урвите и храстите в очакване на подкрепления. Подкрепата действително не закъсняла. “Пръв, пише журналистът А. С. Хараланов в своите спомени, се появи отец Василий Пятибоков, старец, свещеник на могилевския полк.
- Къде са моите дечица? Къде са те, миличките ми? – питаше той, без да се обръща лично към някого.
- Отец Василий, спрях го аз. Насам! Ето децата ви, лежат. Вървете там.
В същото време Смоленският полк бе успял да се прехвърли и наближаваше към нас. Мило беше да гледаш тези храбри юнаци как прибягвайки край нас, викаха на могилевци: Ставай! Какво сте се излегнали? Да вървим заедно!
Смоленци прибягваха, а могилевци все още лежаха в рътлините, като не се решаваха да се изправят, като виждаха ранените смоленци, които турците картечници изваждаха из строя. Офицерите повдигаха хората, но не дружно и изправилите се отново лягаха.
- Гълъбчета! Изведнъж извика с особено развълнуван глас отец Василий. Гълъбчета, след мен, миличките ми! След светия Кръст!
И този достоен пастир изскочи от оврага и издигна св. кръст високо над главата си. Като че ли мълния премина през полка. В един миг всички се изправиха като един и гръмна поривисто, стихийно “ура а а ..”, такова “ура”, което не може да бъде слушано без сърдечен трепет. Могилевци стремително се хвърлиха напред и едновременно със смоленци се хвърлиха в редута. Аз не се въздържах и побягнах с тях. По едно време мислех, че о. Василий е убит, защото той падна, но не! Ето, той се вдигна и отново побягна напред. Във вдигнатата му високо ръка блестеше св. кръст. Хванах го и почти го изнесох на вала: старецът нямаше сили да се изкачи по съвсем стръмния насип. Впоследствие се оказа, че епитрахилът му бе пробит от картечен изстрел, а от св. кръст откъсната частица. Ние завладяхме редута.” 2
На 13-ти юни 1877 г. 14-та пехотна дивизя, която трябвало първа да премине Дунава, била разположена на 18 версти от Зимница. Началникът на дивизията генерал Драгомиров заповядал във всички полкове да бъдат отслужени молебни, та всеки воин, с вяра и надежда в Бога, да се подготви за атаката. В 10.00 часа свещеник А. Цитович извършва молебена, но не минават и 10 минути, когато маса воини се обръщат с молба за свещеника да им отслужи молебни във всяка рота отделно. Една рота иска да отправи молитва към св. Николай, друга към св. Иоан Воин, трети – на св. Великомъченик Георги Победоносец, четвърта – акатист на Спасителя, пета акатист на Пречистата Дева. Всеки бил изпълнен с религиозно вдъхновение и искал да намери успокоение в молитвата. Един коленичил, склонил глава и изповядва пред Господа всичките си прегрешения; друг осенява себе си с чисто руски кръст и с дълбока въздишка възнася молитва: “Господи, помогни!”, трети с ръце на гърди устремил духовен взор към небето. “Нищо подобно не бях виждал в живота си, свидетелствува опитният пастир. Тази задушевна, неподправена молитва на хиляди воини, предназначени за страшно, кърваво дело, произвеждаше неизразимо впечатление. Аз сам бях затрогнат до сълзи; мислите бяха чужди на всичко земно; душата бе преизпълнена с най-възвишена вяра и надежда на Бога. Молитвата продължи не по-малко от три часа и накрая тихо-тихо ротите се разотидоха.” Към 23.00 часа закипяла работа. И свещениците отишли на брега, но не служили молебен, за да не разбудят спящия на другия бряг враг. След три часа всичко било готово и първи седнали в понтоните волинци. “Настъпи потресаваща минута, споделя о. Цитович. Всички снеха шапки, отправиха взор към небето и възнасяха кратка, но топла молитва към Бога: “Господи, помогни ни!”, говорили  седналите в понтоните. Ние, останалите на брега от своя страна шепнехме: “Господи, помогни им!” След едночасова работа понтонерите прехвърлили първия ешелон и на отсрещния бряг забили тревога. Завързала се кървава схватка, но чудото станало! Разбира се, не само защото нощта е била непрогледна – луната била скрита зад облаци. Всяко нещо има своето значение. Кой би могъл да направи това, освен Този, който всичко държи! “Ти простираш тъмата, и става нощ” /Пс. 103:20/ 3.
На Шипка е не-по малко страшно. На 9-ти август 1877 г. още от 08.00 часа започнала атаката на врага и градушка от куршуми и гранати обсипвала от всички страни защитниците на прохода. Всички снели шапки, започнали да се кръстят и да призовават Божията помощ. Тогава о. Константин Белевски, свещеник на 5-та българска опълченска дружина, предложил да отслужи молебен. Всички с радост приели предложението и веднага под кръглата батарея на полковник Бенецки купелът с вода бил поставен направо върху камъка. Отначало бил отслужен параклис към усърдната застъпница за християнския род – Св. Богородица, след което и освещаване на вода. Когато започнали да пеят тропара “Спаси, Господи люди Твоя”, молещите се коленичили и просели помощ от Господа, а в същото време върхът св. Никола се задимил, атакуван от всички страни от неприятеля. В края на водосвета било провъзгласено многолетствие за руския император и победоносното христолюбиво воинство. Гръмогласното “Многая лета” се сливало с грохота на боя и било заглушавано от свистенето на куршумите и трясъка на разбиващите се наблизо гранати. След това свещеникът поръсил със св. вода присъствуващите и намиращата се наблизо І-ва стрелкова рота на Орловския полк, която веднага била вдигната на бой. Свещеникът осенил четирите посоки на света със св. кръст, отправил се към превързочния пункт, а всички присъствуващи, ободрени от молитвата, се разотишли по местата си. Тогава става и другото чудо – десетократно превъзхождащият противник бил отблъснат. 4.
Това чудо потвърждава без да иска от военна страна покойният принц Кирил Сакс-Кобургготски, като казва: “истинско щастие било, че толкова малко войска удържа прохода”. Наистина, истинско щастие е, че българският и руският народ са православни и имат за покровителка и застъпница Небесната Царица – Св. Богородица!!!
Затова българският народ издигна множество паметници в чест на загиналите руски, румънски, украински, белоруски, молдовски, грузински, арменски, финландски, полски и др. вождове и воини, паднали за вярата и освобождението на Отечеството ни. Истинският смисъл обаче е в изграждането на храмове-паметници, в които за вечен спомен се поменават за упокой не само вождовете и воините, но и българските и руски архиереи и свещеници, монаси и монахини, православни християни, които не са загинали непосредствено в Освободителната война. Те внесоха своя принос на своето място – в храма, в манастира, във военните хоспитали на бойното поле и в самите манастири, при всеки празник, при всеки юбилей на храма, семинария, духовни училища, в духовните консистории, които станаха своеобразен център за събиране на средства и материали за войната. Защото не трябва да бъде забравен нито един подвиг, нито един благороден пример, като жертвите, които правеха обикновените християни, като даваха за пострадалите изповедници за вярата на Балканския полуостров и храбрия руски воин последните си средства, събрани за поклонение на Божи гроб, за зестра на дъщеря си или за погребението си, с надеждата, че добри хора и Господ няма да ги оставят без своята подкрепа.
Вечна и блажена да бъде паметта им. За тях именно бяха построени храмовете-паметници, пръв от които е катедралният храм-паметник “Св. Успение Богородично” в град Варна /1886 г./, храмът-паметник “Рождество Христово” на Шипка /1902 г./ и най-накрая – величественият Патриаршески катедрален ставропигиален храм-паметник “Св. Александър Невски” /1924 г./ в гр. София.
 
Бележки:
1. Военный Сборник за 1902 г., юни, с. 197-203.
2. Церковный вестник, 1889, №2, с. 37.
3. Церковно-общественный вестник, 1878, №29, с. 2-3.
4. Церковный вестник, 1877, №41, с. 14
 
 
Заглавие
CNN: Кметъла отново събра рок легенди в Каварна 
Рубрика Metal Meyor | 2014 / 2 
Съдържание
Къде си мислиш, че по пътищата на Helloween, Whitesnake, Scorpions, Deep Purple, Motörhead и Billy Idol се пресичат?
Когато Manowar е поставил рекорд за Гинес?
Къде в света е единственият паметник на Рони Джеймс Дио?
Къде в света можете да видите лицата на Dio, David Coverdale, Ian Gillan, Alice Cooper, Klaus Meine, Joey DeMaio, Glenn Hughes и все повече и повече рок легенди, рисувани по стените на сградите от епохата на социализма?
Каварна, на брега на Черно море - български град с по-малко от 12 000 жители и кмет, луд хард рок и метъл фен - Цонко Цонев. Той бе удостоен и получи награда - Мъж на годината в България за 2005 г., но е по-горд със своя псевдоним Metal - Meyor, тъй като всички рок звезди и обикновени хора в Каварна използвали, за да му се обадят. От 2006 г., първата Kavarna Rock Fest се проведе, на сцената на фестивала са извършени повече от 40 световно известни рок идоли, а градът си е спечелил славата на рок столицата не само на България, но и на рок столицата на Балканите.
Ако отидете в гимназията в Каварна, няма да чуете камбани да звънят след всеки урок, вместо на камбани - музиката на AC / DC, Dio и други рок легенди обявяват края на уроците.
Manowar дойде за първи път в България в Каварна и тук те пяха националния химн българския „Мила Родино“, а през 2008 г. те са направили концерт, който продължи пет часа и влезе в Световните рекорди на Гинес като най-дългия хеви метъл концерт. Каварна има Алея на рока и рок изложба „Музеят на Metal Mayor“, където Цонко Цонев е подредил подаръците от всички звездни гости - техните китари с автографи, макет на паметника на Ronnie James Dio, златен албум на Deep Purple „Burn“ (един от 50 копия в света), албуми и уникални предмети от артисти и групи, кола с автограф от легендарни имена като Alice Cooper, Scorpions, Glenn Hughes, Ronnie James Dio, Simon Wright (AC / DC), Manowar и много други спортисти, които свирят в Каварна.
 
 
Заглавие
I.Дуенде- теория и проявление.
I.Duende – theory and presentation. 
Рубрика Беседи | 2005 / ноември 
Съдържание
    ФЕДЕРИКО ГАРСИЯ ЛОРКА

    IX международно биенале на визуалните изкуства, Истанбул 2005. Без заглавие, Бурак Делиер, Турция

    Дами и господа,
    От хиляда деветстотин и осемнадесета година, когато постъпих в Студентската резиденция1 в Мадрид, до хиляда деветстотин двадесет и осма, когато я напуснах, вече завършил учението си по философия и литература, съм слушал близо хиляда беседи в този изискан салон, където старата испанска аристокрация се стичаше, за да изкупи лекомисления си живот по френските плажове.
    Мечтаейки за въздух и за слънце, аз така скучаех, че щом излезех от залата, се усещах посипан с тънък слой пепел, готов всеки миг да се превърне в лют пипер.
    Не, аз не бих искал в залата да влезе ужасната муха на отегчението, която нанизва главите на слушателите на тънката нишка на сънливостта и забожда под клепачите им остриетата на множество карфици.
    По прост начин, в регистъра, в който поетичният ми глас не притежава блясъка на полировката, нито лъкатушното коварство на отровно биле, нито кротостта на благите овчици, които внезапно се превръщат в остриета на иронията, ще се опитам да ви изнеса една кратка беседа за скрития дух на изстрадала Испания.
    Всеки, който е стъпил върху кожата от бик, опната между Хукар2, Гуадалфео3, Сил4 и Писуерга5 (не бих могъл да говоря за пълноводни реки именно тук, където Ла Плата6 вълнува водната си шир с цвят на лъвска грива), доста често чува да се повтаря: „В това има много дуенде7.” Мануел Торес, големият андалуски „кантаор”, казал веднъж на един певец: „Ти имаш глас, познаваш стиловете, но не ще постигнеш никога успех, защото нямаш дуенде.”
    В цяла Андалусия, било при скалите на Хаен, или при раковината на Кадис, хората говорят непрестанно за дуендето и го откриват с безпогрешен усет веднага щом се прояви.
    Превъзходният певец Ел Лебрихано, създател на тъй наречената дебла8, твърдял: „В дните, в които пея с дуенде, никой не може да се мери с мен.” А веднъж старата танцьорка циганката Ла Малена, когато слушала фрагмент от Бах в изпълнение на Брайловски9, възкликнала: „Оле! В това има дуенде!” — но се почувствувала отегчена от Глук, Брамс и Дариус Мило10. А Мануел Торес, човекът с най-богатата култура в кръвта от всички, които познавам, произнесъл следната знаменита фраза, когато чул самия Де Фая да свири своето „Ноктюрно от Хенералифе”: „Всичко, в което има черни звуци, притежава дуенде.”
    Тези черни звуци са тайната, корените, впити в калта - позната на всички и игнорирана от всички, - откъдето до нас идва всичко съществено в изкуството. „Черни звуци” казва в Испания човекът от народа и мнението му съвпада с определението на дуендето, което дава Гьоте, говорейки за Паганини: „Тайнствена сила, която всички чувстват и никой философ не обяснява.”
    Така че дуендето е сила, а не действие; то е борба, а не размишление. Чувал съм един стар китарист да казва: „Дуендето не е в гърлото. Дуендето се изкачва отвътре, от ходилата нагоре.” Тоест не става дума за способност, а за стил, който живее: става дума за кръв, за прастара култура и в същото време за непрекъснато творчество.
    Тази „тайнствена сила, която всички чувстват и никой философ не обяснява”, е в крайна сметка духът на земята. Тя е дуендето, изпепелило сърцето на Ницше11, но той го търси във външните му проявления, в моста Риалто или в музиката на Бизе, без да го открие и без да знае, че дуендето, което иска да намери, е преминало от древногръцките мистерии в танцьорките от Кадис или в сърцераздирателния Дионисиев вик на сигирията на Силверио.
    Така че не бих искал никой да смесва дуендето с теологичния демон на съмнението, когото Лютер, обзет от вакхически гняв, замерил с една мастилница в Нюрнберг12, нито с разрушителния и не много умен католически дявол, който се превръща в кучка, за да проникне в манастирите, нито пък с говорещата маймунка на Сервантесовия Малхеси от „Комедия на ревността и горите на Ардения13”.
    Не. Аз говоря за загадъчното и тръпнещо дуенде, потомък на Сократовия весел демон от мрамор и сол, който възмутен се нахвърлил върху господаря си в часа, когато той погълнал отровата. То е потомък и на дребния като зелен бадем меланхоличен демон на Декарт, който - отегчен от окръжности и линии - тръгвал край каналите, за да слуша песента на снажните моряци в далечината.
    При всеки човек, при всеки артист, бил той Ницше или Сезан, изкачването по кулата на собственото съвършенство е плод на борбата, която той води със своето дуенде, а не със своя ангел, нито със своята муза, както казват някои. За да се определи същината на една творба, необходимо е да се прави тази основна разлика.
    Ангелът насочва и дарява като свети Рафаил14, брани и избавя като свети Михаил15, известява и предупреждава като свети Гавриил16. Ангелът заслепява, но кръжи над главата на хората — той разлива отгоре своята благодат и човек без усилие осъществява своята творба, стремеж или танц. Дали е ангелът от пътя към Дамаск17 или пък другият, който се промъква през процепа на балкончето на Асиз18, или пък онзи, който следва стъпките на Хайнрих Сусо19 - те всички повеляват и творецът е безсилен да се противопостави на светлината им, защото размахват стоманените си криле единствено в полето на предопределения.
    Музата диктува, а в някои случаи нашепва. Възможностите и са сравнително малки, защото вече е далеч и е толкова уморена (виждал съм я два пъти), че е било необходимо да й сложат сърце наполовина от мрамор. Осенените поети чуват гласове, без да знаят откъде идват, а това са гласовете на музата, която ги вдъхновява и понякога погубва. Такъв е случаят с големия поет Аполинер, сразен от страховитата муза, с която го е нарисувал божественият и ангелски Русо20. Музата събужда разума, навява картини с колони и фалшиво ухание на лаври, но често разумът е враг на поезията, защото прекалено я ограничава, защото въздига поета върху трон от тънки осили и го кара да забрави, че може скоро да се превърне в храна на мравките или върху главата му да се стовари голям отровен рак, срещу който музите, населяващи моноклите или студените лакирани салонни рози, са безсилни.
    Ангел и муза идват отвън. Ангелът дава светлина, а музата - форма. (Хезиод се е учил от нея.) В лавровата си горичка поетът среща и златен хляб, и туника на дипли. Но за разлика от тях дуендето трябва да бъде разбудено в най-тайните убежища на кръвта. Необходимо е ангелът да бъде отблъснат, а музата - отритната. Трябва да изчезне страхът от теменуженото ухание на поезията от осемнадесети век, от големия телескоп, върху чиито стъкла заспива музата, омаломощена от ограниченията.
    Истинската борба е с дуендето.
    Познати са пътищата за търсене на бога - от жестокия начин на отшелника до изтънчения маниер на мистика. Посредством някаква „кула” както света Тереса21 или по три различни пътища както свети Хуан де ла Крус22. И макар че трябва да крещим с пълен глас като Исай: „Наистина ти си, о съкровени Боже”23, в края на краищата Бог изпраща първите си огнени стрели на онзи, който го търси.
    Няма карта, нито опит за търсене на дуендето. Известно е само, че то изгаря кръвта като силен цяр, изтощава и отхвърля цялата заучена и изящна геометрия, разчупва стилове и се опира на неутешимата човешка мъка. То е причината Гоя, майстор на сивото, сребристото и розовото както в най-добрата английска живопис, да започне да рисува с колене и юмруци в ужасно катраненочерно. То разсъблича Мосен Синто Вердагер24 сред студа на Пиренеите или отвежда Хорхе Манрике25 в пущинака на Оканя, за да дочака там смъртта. То надява зеления палячовски костюм на нежното тяло на Рембо26 или призори на булеварда поставя мъртви рибешки очи върху лицето на граф Дьо Лотреамон27.
    Големите артисти на Южна Испания, цигани или изпълнители на фламенко - певци, танцьори и свирачи, знаят, че без появата на дуендето не се постига никаква емоция. Те могат да мамят хората и да пресъздават усещане за дуенде, без то да се е появило, тъй както ви мамят всекидневно лишените от дуенде писатели, художници или представители на литературни моди. Достатъчно е обаче човек да се вгледа и да не се оставя да го повлече равнодушието, за да открие клопката и да ги пропъди ведно с недодяланото им изкуство.
    Веднъж андалуската певица Пастора Павон, наричана Момичето с гребените - мрачен испански темперамент, равен по сила на фантазията на Гоя или на бикобореца Рафаел ел Гальо28, пееше в една кръчмица в Кадис. Играеше с дълбокия си глас - глас от разтопен калай, глас, покрит с мъх. Заплиташе го в буйните си коси, потапяше го във виното или го запращаше в далечни и мрачни предели. Но не се получи нищо. Всичко бе напразно. Слушателите стояха безучастни.
    Там беше Игнасио Еспелета, красив като римска костенурка29, когото веднъж запитали: „Как така не работиш?” - а той отвърнал с усмивка, достойна за Аргантонио30: „Че как ще работя, щом съм от Кадис?
    Там беше и пламенната Елвира, аристократична проститутка от Севиля, пряка потомка на Соледад Варгас31; в хиляда деветстотин и тридесета година тя не пожела да се омъжи за един Ротшилд, защото не й бил равен по кръв. Там бяха и Флоридас - хората ги смятат за касапи, но всъщност те от хиляди години са потомствени жреци, които и до днес принасят бикове в жертва на Герион32. А в един ъгъл, с лице на критска маска, седеше внушителният скотовъдец дон Пабло Мурубе. Пастора Павон свърши песента сред мълчание. Само едно дребно човече, от онези малки танцуващи човечета, които сякаш изведнъж изскачат иззад бутилката ракия, произнесе много тихо: „Да живее Париж!” - като че ли искаше да каже: „Нас не ни вълнуват способностите, техниката или майсторството. Нас друго нещо ни вълнува!”
    Тогава Момичето с гребените подскочи като лудо. Приведе се досущ като средновековна оплаквачка, обърна наведнъж една голяма чаша огнена касаля33, седна и запя без глас, без дъх, без нюанси, с обгорено гърло, но … с дуенде. Беше успяла да разруши цялото скеле на песента, за да даде път на едно яростно и властно дуенде, другар на натежалите от пясък ветрове; дуенде, което караше слушателите да разкъсват дрехите си, тъй както ги разкъсват антилските негри при ритуала лукуми, скупчени пред лика на света Варвара.
    Момичето с гребените трябваше да раздере гласа си, защото знаеше, че я слушат отбрани люде, които търсят не формата, а същността, чистата музика с кратък и плътен звук, който може да се задържи във въздуха. Видя се принудена да пожертвува и дарба, и сигурност, тоест да пропъди своята муза и да остане беззащитна, за да може дуендето да се яви и поведе безпощадна борба. И как само пя! Тя вече не играеше с гласа си. Той беше като струя кръв, достоен - заради болката и откровението - да се разтвори като десетопръста длан към окованите, по изпълнени с буря нозе на Христос, дело на Хуан де Хуни34.
    Появата на дуендето предполага винаги коренна промяна във всички форми, издава усещането за съвършено непозната свежест, с качествата на нещо току-що създадено, на някакво чудо, което предизвиква почти религиозен екстаз.
    В арабската музика - в танца, песента или елегията - появата на дуендето се посреща с енергичен възглас: „Аллах, аллах!”, „Господи, господи!”, толкова близък, а, кой знае, може би и същият като нашето „оле” при боя с бикове. Така във всички песни в Южна Испания появата на дуендето е последвана от сърдечния вик: „Да живее Бог” - дълбок, човешки, нежен вик на общение с Бога посредством петте ни сетива, постигнато благодарение на дуендето, което одухотворява гласа и тялото на танцьорката. Едно истинско и поетично освобождение от този свят, чисто както в седемте градини на Педро Сото де Рохас, несравнимия поет от седемнадесети век, или както в трепетната стълбица на плача на Йоан Климах35.
    Втората част от беседата четете през декември

    Бележки
    Тази беседа, една от най-значимите на Лорка, е изнесена за първи път на 20 октомври 1933 г. в Буенос Айрес пред обществото „Приятели на изкуството” и е повторена на 14 ноември същата година в театър „Авенида”, след което е била четена и в други аржентински градове, а през 1934 г. и в Монтевидео, Уругвай.
    1. Студентска резиденция - под това наименование бил известен създаденият през 1910 г. в Мадрид Център за исторически изследвания - научноизследователско и учебно заведение с характер на свободен университет. В него са учили редица изтъкнати испански интелектуалци.
    2, 3, 4, 5. Хукар, Гуадалфео, Сал и Писуерга - реки в източната, южната, северозападната и западната част на Испания.
    6. Ла Плата - пълноводна река в Южна Америка. Очевидно Лорка прави сравнението, тъй като чете беседата си в Буенос Айрес.
    7. Дуенде - буквално означава домашен дух, таласъм. Лорка никога не дава една определена, аналитична дефиниция на дуендето, но за поета то е преди всичко състояние на духа, което спомага за раждането на всичко истинско в изкуството.
    8. Дебла - андалуски напев.
    9. Александър Брайловски (1896 - 1976) - известен френски пианист от руски произход. Той е единственият пианист в света, който има в репертоара си всички произведения на Шопен.
    10. Дариус Мило (1892 - 1974) - френски композитор.
    11. Фридрих Ницше (1844 - 1900) - немски философ. В своя трактат „Раждането на трагедията от духа на музиката” (1872) той говори за Дионисиевото начало, реализирано най-пълно в живота и изкуството от древните гърци. Според Ницше в съвременния свят то е стеснено от неговия смъртен враг - Аполоновото начало, от духа на съзнанието и познанието, от науката и морала. Надежда за освобождението на Дионисиевото начало в изкуството той вижда в немската философия и немската музика, особено в творчеството на своя съвременник Вагнер. Но през 80-те години на миналия век, разочарован от изкуството на големия музикант, Ницше започва да търси това начало в музиката на Бизе.
    12. Тук Лорка греши - не е било в Нюрнберг, а в замъка „Вартбург” в Айзенах.
    13. Авторът има предвид втората част на „Дон Кихот” (глава 25). Маймунката, която предсказва бъдещето, говори според Дон Кихот за връзките на стопанина й с дявола.
    14., 15, 16. Свети Рафаил... свети Михаил... свети Гавриил - Лорка е много точен в характеристиката, която дава на архангелите Рафаил, Михаил и Гавриил - свети Рафаил е един от седемте ангели, които възнасят молитвите на светците до господа. В „Книга на Товита” от Стария завет той се явява като наставник на юношите - на сина на Товит, изцерител на болните. Свети Михаил в Новия завет е предводител на небесното войнство в битката със Сатаната. Свети Гавриил е един от четиримата ангели - стражи на четирите страни на света, който възвестява и изпълнява на земята Божията воля.
    17. Според библейското предание езичникът Савел се отправил към Дамаск, за да изкорени там християнството, но на пътя бил спрян от „небесна светлина” - сред лъчисто сияние му се явил Исус Христос. Оттогава езичникът се превръща в ревностен проповедник на християнството, известен под името апостол Павел..
    18. Балкончето на Асиз... - Свети Франциск Асизки (1182 - 1226) - основател на Ордена на францисканците, съгласно легендата в резултат на внезапно просветление изоставил живота си на богат, известен и образован младеж и заживял като дълбоко религиозен аскет.
    19. Хайнрих Сусо (ок. 1300 - 1366) - швейцарски мистик, теолог и поет. Неговата възвишена поезия оказва голямо влияние върху испанските поети мистици.
    20. Анри Русо (1844 - 1910) - френски художник. Тук става дума за нарисувания от него портрет на Гийом Аполинер и Мари Лорансен „Музата, вдъхновителка на поета”, където любимата на френския поет е изобразена като могъща жена.
    21. Света Тереса (1515 - 1582) - изтъкната испанска религиозна поетеса от епохата на Късното възраждане. В нейната книга „Замък на душата” душата се сравнява с кула, където чрез самовглъбяване и молитви човек може да се издигне от етаж на етаж.
    22. Свети Хуан де ла Крус (1542 - 1592) - испански поет и прозаик от Късното възраждане, сподвижник на света Тереса. В коментарите си към поемата „Духовна песен” той говори за трите пътя (или състояния на духа), по които душата се доближава до Бога чак до мистичното сливане с него.
    23. „Наистина ти си, о съкровени Боже” - Книга на пророк Исай, гл. 45, 15.
    24. Мосен Синто Вердагер (1845 - 1902) - каталонски поет и писател, автор на пътеписи, една от централните фигури на каталонското Възраждане. Бил е голям пътешественик. През лятото на 1884 г. пресича Пиренеите.
    25. Хорхе Манрике (1440 - 1479) - испански поет, автор на „Елегия за смъртта на бащата”. Бил е смъртно ранен при обсадата на една крепост близо до Толедо. Съгласно преданието той не умира веднага, а се добира до манастира „Уклес” в платото Оканя.
    26. Артюр Рембо (1854 - 1891) - френски поет символист, който през бурния си живот на авантюрист е бил дори цирков артист.
    27. Граф Дьо Лотреамон (истинско име Изидор Дюкас, 1846 - 1870) - френски писател, автор на поемата в проза „Песните на Малдорор”, в чийто свят лирическият герой е представен като океан, а хората - като риби. Смятан за предшественик на сюрреализма.
    28. Рафаел ел Гальо - знаменит матадор от цигански произход.
    29. ... Красив като римска костенурка... - Лорка не говори с насмешка. В неговия поетически свят черупките са винаги красиви.
    30. Аргантонио - легендарен крал от VI в. пр. н. е. на страната Тарсесос (Таршиш в Стария завет), намираща се на територията на днешна Андалусия. Притежавал приказни богатства.
    31. Соледад Варгас - легендарна андалуска красавица, произхождаща от известно семейство на певци и танцьори.
    32. Герион - триглаво чудовище, убито от Херакъл. Според митологията Герион бил владетелят на кравите и ги хранел с човешко месо.
    33. Касаля - силна анасонова ракия, която носи името на град, близо до Севиля.
    34. Хуан де Хуни (1507 - 1577) - испански скулптор, художник и архитект, създател на великолепни олтари в катедралите на много испански градове.
    35. Йоан Климах (VI - VII в.) - византийски религиозен писател, аскет. Автор е на трактата „Стълба към небето”.


      Lecture: Duende – theory and presentation – by Federico Garcia Lorca.
 
 
Заглавие
Memories of the wars 
Рубрика Memories of the wars | 2013 / 1 
Съдържание
Траян Траянов (22.04.1944, Варна) - Океанограф, ст.н.с. ІІ ст, д-р инж. зам-ръководител секция Океанотехника при Института по океанография при БАН – Варна. Син на популярния в миналото писател във Варна Коста Траянов. В научната си дейност се занимава с контролно-измервателни системи за опазване на околната среда, океанографско приборостроене, океаноложки измервания, хидротехнически съоръжения, алтернативни и възобновяеми енергийни източници. Области на интереси: океанографски измервания и инструменти, подводни изследвания и технологии, подводна фотография, патентно дело; подводна археология. Специализира в Руската академия на науките. 2009 вписан в Златната книга на откривателите и изобретателите в Република България.
Съч.: Тайните на морското дъно (ИК Морски свят, В, 2008); Уроци по дързост (ИК Морски свят, В, 2007); Методи за екологичен мониторинг на морското дъно. Трудове на Института по океанология при БАН - Варна, т. III, 2001; Метод и устройство за измерване на дебити на естествени подводни газови извори. Морски научен форум. т.1, 2001. Изследване на денонощните колебания на температурата, солеността на морската вода, скоростта и посоката на морските течения в Бургаския залив. Известия на СУ – Варна, т.1, 1997; Регистриране на пулсации в издигане на сероводородната зона в Черно море. Известия на СУ - Варна т.2/98, 1/99; Method and construction for capturing and utilization of natural underwater gas springs.Comptes rendus de l`Academie Bulgare des Scienses. t.51, num. 12, 1998; Tsunami destroyed some ancient civilizations which used to inhabit the Varna Lake coast. International Conference „Oceanography of the eastern mediterranean and Black Sea“. Greece, 23-26.02.1999
Патенти: Автоматичен носител на апаратура за океанографски изследвания. Патент за изобретение ВG 50687 А; Устройство за каптиране на подводни газови извори. Патент за изобретение ВG 62499 В1; Метод за монтиране на устройства за каптиране на подводни газови извори. Патент за изобретение ВG 61880 В1; Блок за изкуствен риф и метод за изработването му. Патент за изобретение ВG 62817 В1.
АртЕнциклопедия Варна

Подводни герои*

Живеехме в „Рупи“, квартал на Варна и като малък слизането в града беше за мен събитие. В центъра на града, когато ходех с баща ми, той обикновено се отбиваше или при бай Петър Бакърджиев – ветеран от Военноморския ни флот, или при бай Георги Илиев, участник в Септемврийското въстание в с. Водица, или при Петър Зяпков, възпитаник на Робърт колеж, който ми стана по-късно учител по английски, или при хазайката Весела Георгиева, майка на кап. Веселин Георгиев - Фоса, да платим наема. Впоследствие това задължение се падна изцяло на мен.
Бай Петър живееше на ул “Земенхоф” в малка едноетажна къща с дворче. Жена му винаги ни предлагаше курабии или бяло сладко с чаша вода.
Баща ми е описал един разговор с Петър Бакърджиев, който ще преразкажа с минимални изменения.
Има радостна смърт, която е спасение от нерадостен живот. Такава беше преди години смъртта на Петър Бакърджиев, запасен механик от нашия военен флот и пълен инвалид от Първата световна война. Ръцете и нозете му бяха неподвижни и съвсем негодни за каквато и да е работа. Затова близките му го обличаха и хранеха като мъничко дете.
В това му положение на жив труп неговото единствено занимание беше да разговаря.
Той почти нямаше възможност да чете, защото трябваше някой да прелиства страниците на вестника или книгата, а такъв свободен човек всеки ден не се намираше.
Той обаче говореше за всичко друго, но не и за себе си, макар че, като бивш механик от единствения български подводник, той имаше какво да разкаже... Винаги, когато разговорът ми с него се докоснеше до неговият личен живот – минал и сегашен, той мълчаливо и тъжно поклащаше глава, понамръщваше се и даваше да се разбере, че не му се говори за тежкото и досадно бреме на житейския му път, чийто радостен край той виждаше само в по-скорошната смърт.
Веднъж го намерих в по-бодро настроение и след като настойчиво го молих да ми разкаже нещо за моряшкия живот в подводника, в който е служил, най-после той склони.
* * *
- (...) Една сутрин (най-вероятно се отнася за 10.10.1916 г. – бел авт.) забелязахме вражески военен кораб, който плаваше с курс на юг. Ние се приближихме на 700 метра до него и го обстрелвахме, въпреки че нашето положение за торпедна атака не беше изгодно. Морето беше необикновено тихо, а времето съвсем ясно. Освен това корабът се охраняваше от няколко катера, въоръжени с картечници и подводни бомби. Но ние нямахме търпение да чакаме повече, без да се проявим в подводната война, защото беше ни омръзнало да ни считат за новаци. Бяхме на дълбочина 10 метра. Командирът даде необходимите данни за изстрелване на торпедо от дясната торпедна тръба. Веднага последва нашият торпеден изстрел. Подводникът се опита след това да потъне до 20 метра, но той легна на дъното на 14 метра. Напразно се ослушвахме за взрив, такъв никой не чу. Следата от торпедото е била забелязана и корабът успял да се отклони. Вместо взрив ние чухме шум на мотор, който ту се приближаваше, ту се отдалечаваше от мястото, където бяхме се спотаили. Ние бяхме спрели електромоторите и командирът забрани всякакво движение из подводника и очаквахме всеки миг да избухне подводна бомба.
 
Подводник № 18. След Солунското примирие от 1918 г. подводницата е откарана от френските окупационни части в Цариград, където се предполага, че е била нарязана на части, а двигателите и механизмите ѝ - продадени. Фотография сп. “Морски свят”
 
При избухването на първата подводна бомба целият подводник се разтърси и осветлението угасна. Ние помислихме, че с нас е свършено, но осветлението отново се възстанови. Тогава разгледахме отсеците на подводника и разбрахме, че няма никаква друга повреда. Значи първата подводна бомба не ни улучи – поусмихна се моят събеседник, сведе очи и замлъкна, вдаден в размишление.
През тая кратка пауза аз си позволих да го запитам:
- А втора и трета подводна бомба имаше ли? По-опасни ли бяха?
- Пуснаха ни още няколко бомби, но те също нямаха точно попадение. Сега стоеше въпросът как да се измъкнем от примката, в която сами бяхме хлътнали. И нашият командир, лейтенант Никола Тодоров, се досети за решението. Веднага след поредния взрив, докато морето е разпенено от взрива, той разпореждаше да се продуха малко вода от баластните цистерни, подводникът се отлепи от дъното и незабелязано на заден ход започна да се измъква навътре в морето. (...)
Замръкнахме в открито и съвсем тихо море, затова при пълненето на акумулаторите се безпокояхме да не бъдем открити по шума на нашия дизел-мотор. Но безпокойството ни е било напразно, защото прекарахме нощта благополучно.
Сутринта отново се спуснахме под водата и се отправихме към брега с курс Кюстенджа. Плавахме при средна дълбочина 15 метра, като отвреме навреме изплавахме на перископна дълбочина, за да знаем къде се намираме. След като минахме траверса на Тузла, ние навлязохме в минно заграждение. Изведнъж почуствахме някакво триене по корпуса на подводника и разбрахме, че това е въжето на мина, която може да ни погребе всички на дъното на морето. Това триене беше много зловещо. То действаше убийствено на нервите ни. След малко чухме отсечен шум, подобен на звън от клепало, при откачането на минната проволка. Значи спасени сме! Обаче едва отдъхнали си, ние попаднахме на друга мина. Последва пак същото триене, пак същите мигове на напрежение и тревога пред страшна неизвестност. Най-сетне минахме минното заграждение и се отзовахме пред пристанището на Кюстенджа, почти до самия външен маяк. В пристанището се намираше руският броненосец „Ростислав” и други по-малки кораби. Замисленото нападение в самото пристанище обаче се оказа невъзможно поради малката дълбочина, пък и както се разбра по-късно входът на пристанището било заградено със специални препятствия, наречени бонови заграждения. В такъв случай не ни оставаше нищо друго, освен да заемем позиция извън пристанището и там да атакуваме влизащи или излизащи кораби.
(...) Едва, когато се отдалечихме навътре в морето, в Кюстенджа се вдигнала тревога, забелязали следа от перископа на подводника. Няколко хидроплана излетели да ни търсят, а много бързоходни катери излезли да ни преследват. Дори бойните кораби, които се намираха в пристанището открили стрелба по посока на хоризонта. Но ние плавахме с пълен ход в подводно положение, на голяма дълбочина, за да не бъдем забелязани от хидропланите. Те се прибраха в базата с настъпването на вечерта и ние изплавахме за зарядка на акумулаторите. Но и сега нашата дързост беше станала голяма. След като вдигнахме по тревога цялата въздушна и морска флота на противника, ние отново се приближихме към брега, в очакване да влезем в бой с неприятелски кораб, защото вече имахме необходимите условия за маневриране.
Но вместо с кораб ни се случи да воюваме с подводник. Той беше по-мощен и по-бързоходен от нашия подводник № 18, затова, щом ни забеляза, той откри стрелба по нас. Естествено ние приехме неравния двубой и отговорихме на неговата торпедна стрелба.
Но когато на нашия подводник се забеляза някакъв синкав дим, който започна да ни задушава, ние веднага напуснахме сражението, за да търсим източника на този дим. Това ни се наложи и поради факта, че ние не разполагахме с повече торпеда. Отровният газ предизвикваше остра, болезнена кашлица, която разкъсваше дробовете ни. Един от нас не можа да издържи и падна в безсъзнание, а друг в нервна криза се опита да се застреля, но веднага беше обезоръжен. Източникът на този синкав отровен дим бяха акумулаторите, където беше попаднала морска вода, поради което сярната киселина образуваше сероводород. Щом това беше открито, ние изплавахме в полуподводно положение и проветрихме въздуха в отсеците от входния люк на рубката. Иначе щяхме да се отровим всичките... Противникът обаче ни забеляза и ни принуди отново да се потопим и чрез рязка маневра встрани отново да легнем на дъното.
Спотаени, при спрени електродвигатели, ние седяхме дълго време на едно място, като чувахме дори туптенията на сърцата си. Въздухът обаче не беше прочистен напълно и отровният газ пак започна да ни задушава. Като механик, аз бях започнал да привеждам в изправност акумулаторите, но силите ми отпаднаха. Едва дишах, отслабнах съвсем и легнах полугол на студения стоманен под. В почти същото положение бяха и другарите ми. Въпреки всичко ние започнахме да се придвижваме бавно и предпазливо почти по самото дъно. Най-после изплавахме на повърхността и започнахме проветряване на отсеците, иначе, ако продължавахме да дишаме отровния газ щяхме със сигурност да измрем. На повърхността се установи, че отдавна бяхме далеч от врага, който ни преследва някъде до травес на Мангалия.
(...) После до нашата база Евксиноград не ни се случи нищо особено, въпреки че плавахме в надводно положение. Там, докато поправяхме акумулаторите, войната свърши, а заедно с нея и нашата служба в единствения тогава български подводник.
Моето тегло обаче още продължава, защото заболях от остър ставен ревматизъм и се схванах цял – съвсем неподвижен, както ме виждаш. От тогава до сега минаха много години, които за мене са мъчителна вечност. Проклетата война не ме умъртви изцяло, но тя ми остави един нерадостен живот, един полумъртъв живот, който е по-тежък от смъртта.
                         
* По документален разказ на Коста Траянов, 1916 г.

Самолетът*
( 7.09.1944 г.)

- Господин кмете. На мерата в селото кацна самолет! – докладва влезлият полски стражар.
- Какъв самолет? Какви знаци има по крилете? – пита баща ми, който бил кмет на община Равна гора, включваща още селата Добри дол, Китка и Болярци.
- Едномоторен самолет с петолъчки на крилете* - отговаря полският стражар - Летецът слезе от самолета и се тутка около него. Страх го е.
- Аха, значи съветски! – казва баща ми. Той е слушал по радиото за обявяваненето на война на България. За да влязат съветските войски в България, СССР ѝ обявява война на 6.09.1944 г.
- Слушай – казва баща ми. – Върви вкъщи, днес баба Катя трябва да меси хляб. Вземи и донеси една пита, похлупче** със сол и поставка.
След половин час полският стражар се връща, изпълнил заръката на господин кмета.
Тръгват към мерата. След тях тръгват любопитни от цялото село. Имало и комунисти – баща ми ги е знаел кои са, но са се свили и си траят. Баща ми тръгва сам – с питата хляб и похлупчето с шарена сол върху една бакърена калайдисана тавичка. Летецът се суети, но това, което вижда го убеждава, че българите го посрещат миролюбиво. Захвърля автомата в пилотската кабина и я затваря.
- Добре дошли! – казва кметът. - Заповядайте хляб и сол!
Летецът отчупва от хляба, потапя къшея в похлупчето с шарена сол и яде. Благодари за гостоприемството.
Като виждат това, селяните се престрашават и се втурват към самолета и летеца.
- Бензин надо! – казва летецът на баща ми.
- Бензин? Трудна работа. Общината е на конска тяга, няма автомобил, няма лимит за бензин. То вършачката въртим с локомобил – за него трябват вода и дърва – отговаря баща ми.
Поканват съветския летец в селото, а кметът поръчва на полския стражар да пази самолета.
Проблемът с бензина се решава на другия ден. На 8.09.1944 г. пристига съветска войскова част от 47–ма моторизирана армия. Те доставят варел с авиационен бензин за аварийно кацналия самолет и той благополучно излита.
Съветската моторизирана част също е посрещната с хляб и сол. Войниците са разквартировани в училището, а командирът на частта е гост на кмета.
Започва празник. Поръчват дамаджана вино от попа на селото – поп Николай Добрев, който ме е кръщавал. Виното свършва бързо и пращат адютанта на командира за още. Излиза попската дъщеря, а тя е млада и хубавица. Взема дамаджаната. Баща ѝ я напълва, но не иска да се показва. Когато попската дъщеря донася виното, адютантът ѝ налита. Иска да я целуне и я опипва. Отчето обаче вижда това, грабва един кривак и погва с ругатни войника.
Случаят се разчува мълниеносно. Съветският командир е разгневен и наказва адютанта си с удар с бича си. Краят му разцепва бузата на адютанта. Руква кръв. Тогава командирът изтрезнява.
- Что я сделал? – хвърля нагайката и отива да прегръща адютанта си.
- Колко пъти си ми спасявал живота, а аз така да ти се отплатя!
След малко нова мисъл нахлува в главата му.
- Къде е попът? Ще види сега какво му се полага! – хваща се за пистолета и бяга към поповата къща.
Отец Николай е усетил, че става дебела и се е покатерил на камбанарията на черквата. Съветският командир стреля няколко пъти към камбанарията и се осъзнава, че не е редно. Връща се да види как са превързали адютанта.
На вечерята у дома (присъствал съм и аз – бил съм на четири месеца и половина, а голямата ми сестра на 10 г.) баба Катя по повод на случката и освобождението ни от турско робство, казва:
- Море, същите лайна бяха и тогава.
Съветският командир пита баща ми:
- Что, что сказала баба ?
- Юнаци сказала, богатыри – отговаря баща ми.
- А, а богатыри! Хорошо, хорошо!
                     
* Един неизвестен исторически факт – на 7.09.1944 г. съветски разузнавателен самолет каца принудително, поради липса на гориво на мерата на село Равна гора, Варненско.
** Стругована дървена солница с капачка (похлупак).
 
Къде е пътят за Берлин?
(8.09.1944 г.)

Когато в Равна гора гюрултията около посрещането на съветската войскова част, разквартируването ѝ и последвалия гуляй намалява, баща ми се мята на коня да обиколи съставните на общината села Добри дол, Болярци и Китка, да види какво е дереджето там. Като се връща по горска пътека из равната гора, изведнъж конят му заковава копита в земята и изцвилва. Като се надига баща ми, вижда двама пияни съветски войника. Те викат:
- Стой! Руки вверх! – и нaсoчват шмайзери към конника.
Баща ми спира, отпуска стремената на коня и вдига ръце.
- Где путь на Берлин? – питат руснаците.
- На запад – отговаря баща ми и сочи с ръка залязващото слънце. Забелязва обаче, че руснаците нещо си говорят за коня.
- Харошая лошадь!
„Става лошо” – мисли баща ми и взема решение да офейка. Моментално пришпорва коня и ляга, прегръщайки го през врата. Зад него руснаците стрелят с шмайзерите си.
Конят бяга уплашен и спира чак в дама, като изхвърля баща ми в сеновала.
На вечерята у дома, на която е поканен съветският командир, баща ми не споменава нищо за инцидента (тогава през 1944 г. вече действала заповедта на Сталин, провинили се войници да се разстрелват без съд и присъда – можело командирът да иска да узнае кои са били напилите се войници и да стане лошо). Изрично предупредил преди това майка си (баба Катя), майка ми и голямата ми сестра да не споменават нищо.
На другия ден, 9.09.1944 г. сутринта, войсковата част тръгва на запад. Селяните ги изпращат като им поднасят кой изпечени погачи, кой буца сирене, кой гърне с кисело мляко, кошница ябълки, грозде. Голямата ми сестра им носи хубава голяма диня.
Войниците си шушукат:
- Это кметская дочь!
Съветската военна част си заминава, а след обяд, след дъжд качул, пристигат партизаните*. Организират събрание на площада пред кметството и са извикани селяни от Добри дол, Болярци и Китка. На събранието никой от селяните не казва лоша дума за кмета. Образувана е тричленка на ОФ, в която влизат Ради Боев, Кольо Михов Стоянов и баща ми Коста Траянов.
За баща ми събитията в този ден още не са свършили – от Варна привечер пристига каруца с милиционера Бабаджов (татко ми го показва, живееше в местност Салтанат – под пътя за Евксиноград), да го арестува. Във Варна пристигат по тъмно, но в милицията, поради липса на каквито и да са обвинения в придружителната записка от новата власт, го освобождават.
На 10.09.1944 г., връщайки се в село Равна гора, получава по телеграфа заповед за мобилизация – назначават го като военен комендант на гара Разград.
                     
* Това е първото населено място в България, което първо посреща разузнавателен самолет (7.09.1944 г.), съветска войскова част (на 8.09.1944 г.) и чак на 9.09.1944 г партизаните.
Из подготвената за печат книга с разкази
“Memories of the Wars” (Спомени от войните” на Издателство МС
 
 
Заглавие
Mисията на светите братя Кирил и Методий
The mission of the SS Bros. Cyril and Methodius 
Рубрика Резонанс | 2006 / май 
Съдържание
ПАНКО АНЧЕВ
Мисията и делото на светите братя Кирил и Методий е предмет на цял раздел от медиавистиката. То е толкова значимо и епохално и приключва цивилизационния поврат в историята на славянските народи и най-вече на българските славяни, започнал с приемането на християнството и продължил с приобщаването им към света на византийската култура и цивилизация. Кирил и Методий са не просто създатели на първата славянска азбука и първите преводачи на свещените книги, но апостоли на вярата. А това означава, че те проповядват автентичното и божествено Христово слово и отварят вратите на Истината пред славянския народ. Самата азбука е средството, с което това слово се съхранява и придобива вечен живот. Нейното значение не бива да се разглежда извън този контекст, защото губи смисъл. Затова и мисията, и делото на светите братя трябва да се изучава и оценява от гледната точка на светото тайнство на сътворяването на буквите и произнасянето на Божиите слова на славянски.
Какво и как се е случило през IХ век по времето на цар Борис I Покръстител?
Приемам, че въпросът може да изглежда странен, дори провокативен, след като науката доста подробно е изучила това време и общо взето е установила световното значение на делото на двамата първоапостоли. С особена стръв бе доказван техният български произход и че те са дали “на вси славяне книги да четат”. Но все пак нека поразсъждаваме какво се е случило тогава, без да впрягаме патриотичния си патос в разрешаването на историческите проблеми.
Преди да създаде славянската азбука, Константин-Кирил Философ изпълнява няколко особено важни царски поръки в защита и прослава на християнството. Първата голяма царска поръка е да обори патриарх Анис Йоан (Йоан Граматик) – еретик-иконоборец. После е изпратен при сарацините, за да обясни троичния характер на Господа. Със същата задача е натоварен да отиде при хазарите. По повод на тази му мисия авторът на пространното житие пише: “И когато дойде в Херсон, тук изучи еврейския език и книжнина, като преведе осемте части на граматиката и поради това обогати своя разум” (подч.м. – П.А.). Езикът, от който философът превежда, е очевидно еврейски. Но на какъв език превежда той осемте части на граматиката, та успява “да обогати своя разум”? Трудно е да се приеме, четейки внимателно разказа на житиеписеца, че това е славянобългарски. Константин-Кирил живее в двора на византийския император, общува с архиереите на Вселенската патриаршия, спори с философите от Константинопол и изцяло принадлежи на византийската култура. Забележителните си диспути той води на гръцки, с който очевидно си служи превъзходно; с него изразява богатството, сложността и нюансите на своята мисъл. Как иначе, когато е неговият роден език! Това, струва ми се, подчертава и житиеписецът. Защо го подчертава? За да покаже божествените заложби на Константин-Кирил. Те се проявяват, когато трябва да извърши някакво Богоугодно дело. Философията и литературата, проповядването на Христовата вяра не са лични изяви или обикновени царски поръки. Те са чудодейства, когато се извършват от такъв праведен и мъдър човек, който е апостол. Но на него му е възложено да приобщи моравските славяни към Христовата вяра и да им даде свещените книги със словото Божие на родния им език. Това не е езикът, на който той говори. Затова и отговоря на императора, който вече го е помолил да приеме тежката отговорност и да замине за Моравия: “Макар и да съм уморен и болен телесно, с радост ще отида там, ако имат букви на своя език.” По-нататък в Пространното житие диалогът продължава: “Царят му каза: “Дядо ми и баща ми, и много други, които са дирили това, не са го открили, та как аз мога това да открия?” А философът забеляза: “Че върху вода кой може да напише беседа, без да бъде наречен еретик?” А царят му отговори заедно с вуйка си Варда: “Ако ти поискаш това, може да ти го даде Бог, Който дава на всички, които просят без съмнение, и отговаря на онези, които хлопат.” От този диалог трябва да стане ясно, че по онова време, когато българските славяни вече са били християни, но не и еретици, не са пишели върху вода, а са употребявали букви. Т.е. тогава те не са имали нужда от друга азбука, защото тази, на която са пишели, им е вършела работа. Малко вероятно е Светото писание да не е било преведено, за да се проповядва и разбира. Някои от службите в храмовете може и да са се водили на гръцки, но непременно там се е говорело и на български. Иначе това широко разпространение на християнството до официалното покръстване и след това би било невъзможно. Славяните са приемали новата вяра и без да могат да пишат със свои букви, защото са се чувствали част от Византия, от нейната култура и религия; чувствали са се част от християнския народ. По тази причина и княз Борис не е поискал от византийския император онова, което е поискал моравският княз Светослав.
Нуждата от славянобългарска азбука и книги, написани на славянски, възниква по-късно, когато християнството е вече държавна религия и се ражда идеята за автокефалност на Българската църква. Самостоятелната църква провежда свое богослужение на езика на народа; тя трябва да има книги на този език и свещеници, които да го говорят. За обособяване на автокефална църква се изисква собствена държавна територия на населението, което изповядва християнството, както и богослужение на езика на това население. Тогава именно новопокръстеният княз Борис осъзнава направеното от светите братя и техните ученици и последователи в Моравия и Рим и ги приема в България като новите апостоли на светото православие. Мисията на Кирил и Методий придобива общославянско и българско значение чрез прозорливостта и далновидността на покръстителя на българите св. Княз Борис-Михаил. Борис дава възможност на Кирило-Методиевите ученици да продължат онова, което вече са започнали. Те стават и първите български архиереи, първите ни писатели и книжовници, идеолози и държавници.
Защо обаче това е толкова важно? Задавам въпрос, който има естествен и прост отговор, но аз бих искал да го потърся в рамките на отношенията между Византия и славянството, да го поставя в контекста на перспективите, които получават славянските народи с официалното приемане на християнството.
Колкото и силно да е било желанието на българските владетели да създават своя могъща държава, те са осъзнавали, че са част от Византия и нейната цивилизация. Войните помежду им не са за “цивилизационно” надмощие, а по обичайни за Средновековието причини: разширяване на територията, плячка, конфликт между владетелите, непроявена лоялност и т.н. Затова и християнизацията по българските земи не става чрез специално изпратени мисионери, с преведени на славянобългарски книги и подготвени за целта свещеници. Осъществило се е едно естествено преливане на вяра, идеи, закони от Византия към България.
Но един народ не може да живее без своя култура, обичаи, ритуали. Формиралият се български народ съхранява своята култура, а когато приема християнството, се включва по нов начин в системата на византийската цивилизация. Без самостоятелна църква и без своя литература българите трудно биха се развивали и обогатявали духовно. Те нямаше да могат и да запазят и своята държава. Учениците на Кирил и Методий поставят ново начало в историческото битие на българския народ, като укрепват позициите му във византийското православие. Те именно осъзнават, че пътят на българите е самобитен, но и универсален – върху магистралата на една велика цивилизация. Затова и променят азбуката и я сближават с гръцката. Кирилицата е знакът на единството и различието, в което живеят славянобългарите с народите на Източната империя и православното християнство. Нали всички православни народи пишат с едни и същи или подобни букви.
Значението на светите братя се осъзнава от старобългарския писател като апостолско. Те са предали Божието слово на славяните, оборили са неверниците и езичниците, отворили са пътя към Истината за новия (т.е. приелия християнството) народ. В това е тяхното величие. В същото време се отчита, че те са създали възможност това свято слово да прозвучи на славянски. Буквите са знак не толкова на национална идентификация, колкото на покръстване. Цивилизованият народ е християнският народ, който “не пише върху вода”. Това дава възможност на българите да имат своя самостоятелна църква, да устройват държавата си по свои закони и да не са езичници.
Създаването на славянската азбука (глаголицата) и Моравската мисия на св. св. Кирил и Методий може и да са подбудени от великодържавната амбиция на Византия за световно разпространение и влияние сред всички славянски народи, но те трябва да се разглеждат днес преди всичко като начало на нова епоха в историята на славянството и на славянските култури – най-вече на българската. Тази култура вече става писмена и подлежи на цивилизационно развитие и влияние. Тя се преструктурира вътрешно, придобива нови жанрове и родове. Започва създаването на книжовен български език, записван в книгите и произнасян в храмовете.
Византийската култура не е гръцка. Тя е многонационална и многоезична, каквито са по принцип средновековните цивилизации и култури. В нея се вливат могъщите потоци на славянските и неславянските култури, благословени от източното християнство. Те не са подлагани на асимилация; не са обезличавани и не им е оказван какъвто и да било натиск извън естественото влияние. И затова не бива да търсим аргументи в подкрепа на тезите, че българската култура се противопоставя по някакъв начин на византийското влияние, или че създаването на славянската писменост е отпор срещу опити на византийските императори за политическо доминиране върху България. Политиката внася нюанси в битието на културата, но не определя нейния характер. Главната особеност на византийската култура е нейната съборност. Също като Православието тя изисква единство в различието, а не обезличаване. Но успешното вписване в нея на славянобългарската култура като равностоен участник бе възможно благодарение мисионерството на светите братя Кирил и Методий и неговите ученици, както и на ролята на покръстителя на българите св. княз Борис-Михаил. Следователно това е принос в приобщаване, а не в отделяне и противопоставяне; принос към българската култура, но и към византийската цивилизация.
Анализирайки и оценявайки значението на Кирило-Методиевата мисия, не бива да забравяме, че тя е неотделима от дейността на техните ученици в България. Ако те не бяха се завърнали в България и не бяха намерили благодатно място за разгръщане дарбите и вдъхновенията си, вероятно делото на светите братя щеше да остане затворено в рамките на християнското мисионерство. А то в Моравия е било неуспешно. Именно техните ученици са факторът, чрез който се осъзнава стойността на славянските букви, първите преводи на Свещените книги и проповядването на християнството на езика на славяните. А това, както вече бе отбелязано, даде тласъка на сближаването и приобщаването на славяните към една велика цивилизация и изведе славянската култура на по-високо равнище.


      Resonance: The mission of the SS Bros. Cyril and Methodius – article by Panko Anchev.
 
 
Заглавие
Абракадабра- Иван Бориславов
Abracadabra – Ivan Borislavov 
Рубрика Поезия | 2006 / март 
Съдържание
Иван Бориславов е роден на 30 март 1946 г. във Варна. Завършва гимназия в родния си град и българска филология в СУ „Св. Климент Охридски”, специализира френска цивилизация в Университета във Версай. Поет, есеист, преводач на поезия и изследовател на модерната западна литература и живопис. Автор е на петнадесет стихосбирки, между които „Слънчева лавина” (1978), „Мигове с Париж” (1986, 1994, 1997), „Разговор с безкрая” (1986), „Гнездо над бездната” (1992), „Небесна археология”, „Взривени думи” (1995), „Докато дишам” (1996), „Партитура за мълчание” (2000), „Лунатико слънчасал” (2000) и „Абракадабра и други заклинания” (2005). Публикува сборници с есеистика: „Поезия и багри” (1987), „Светлината, която остава” (1994) и „Осип Цадкин – поетът на материята” (1995). Преводач е на книги с избрана поезия на Ана дьо Ноай, Блез Сандрар (награда за превод на поезия на Съюза на преводачите, 1987), Андре Брьотон, Жак Превер, Еме Сезер и др.  
 
Иван Бориславов
АБРАКАДАБРА
Звездите ми телеграфират
с морзовата азбука на детството:
Абракадабра!
Абра-кадабра!
Аб-ра-кадаб-ра!
Отвъд далечните невидими пристанища,
обрасли с радиоантени и радари,
отвъд космическите полигони,
отвъд морето и земята,
отвъд света ни,
уловен в компютърната мрежа,
до мене изведнъж долита
непрограмирана парола:
Абракадабра.
В края на това агонизиращо столетие
нима най-сетне боговете са си спомнили за нас
и почват да ни викат,
за да ни кажат нещо съдбоносно важно?
Така навремето в началното училище
след шумното голямо междучасие
разсилните излизаха на двора
и биеха звънеца,
за да влезем в час.
Но боговете не объркват ли сигнала?
Нали той беше SOS ?
И все пак откъде ми е позната тази странна дума:
Абракадабра?
Кога ли съм я чувал?
Като че ли и аз съм я изричал някога?
И си припомням имена на кораби,
които винаги отплаваха без мене.
И си припомням имена на острови,
където няма никога да стъпя.
И си припомням имена на призрачни съзвездия –
съцветия, които няма да откъсна.
И неочаквано –
между две срички тишина –
ме осенява споменът.
За миг затварям своите очи
и падам в бързея от слънце:
Абракадабра!
Приятели от детството,
как сме забравили спасителното заклинание?
Момиченцата с пърхащите бели панделки,
орисани да станат черни Пенелопи,
нанизваха синците от обикновени буквички
в конеца на небесната дъга.
И връзваха вълшебните огърлици на вратовете ни.
И ни желаеха щастливи одисеи.
И ние – лековерните деца на боговете,
отплавахме натам,
където сочеше четвъртото листо на детелината.
Четвъртото листо,
което след това съдбата ни открадна.
Абракадабра!
Разбира се,
това е думата,
която всеки някога е знаел,
но постепенно е забравил.
Докато накрая е загубил безвъзвратно.
Тъй както сме забравили
приятелите си от детските години –
ездачите на морски кончета,
гребците от прогнилата трирема,
летящите холандци в небесата.
Тъй както сме забравили
момиченцата с бели панделки
в лиманите на паметта си.
Тъй както сме забравили любимите,
а после и голямата любов.
Тъй както сме забравили и себе си,
за да се лутаме сега безцелно в делника
и да затъваме в това тресавище
с разнищени души на корабокрушенци –
объркани,
отчаяни
и озлобени.
Звездите продължават да телеграфират:
Абракадабра!
Целебната четирилистна дума.
Думата на всички думи.
Думата,
която обяснява всичко.
Думата,
в която се разискря цялата поезия.
Абракадабра!
И се разбягва глутница от прокълнати сенки.
И изведнъж нахлува в мене
забравения вкус на лудо чудо.
И ме обзема музиката на морето,
безкрайните импровизации на вятъра,
симфонията на тръпчивия простор и на вълните.
Абракадабра!
Разпалвам с дъх стихиите.
И не сърце,
а късче от безкрая
пулсира в моите гърди…
И вече ми е все едно
кой ще изтегли утрешния ден
като протрита карта
от хазартната колода.
Отвъд покрайнините на света,
отвъд предградията на живота,
отвъд това хилядолетие –
аз чувам ехото да ми отвръща,
аз чувам бъдещето да ме вика
с гласа на ранобуден странник:
Абракадабра
Абракадабр
Абракадаб
Абракада
Абракад
Абрака
Абрак
Абра
Абр
Аб
А
 
 
Заглавие
Автентично за мегаполиса или Европа Ханъм в Зоната за гостоприемство.
The IX Istanbul biennale of visual arts. 
Рубрика Око | 2005 / ноември 
Съдържание
    ВИОЛЕТА ТОНЧЕВА

    Визитната картичка на IX международно биенале на визуалните изкуства, Истанбул 2005

    Подвеждащо еднословно, IX международно биенале на визуалните изкуства в Истанбул семпло назовава себе си Истанбул. Но Истанбул, мислен като урбанистичен факт и представа/и на другите за него, като реалност и визия, като carpe diem и метафора на срещата между различни култури,имперската и републиканската в самата Турция, западната (европейска) и източната (ориенталска), между културата въобще и рефлексиите за нея в началото на XXI век. Кураторите Charles Esche (Холандия) и Vasif Kortun (Турция), с асистенти Esra Sarigedik и November Paynter, избират този не/претенциозен знаменател да събере смислите в тазгодишното издание на източната алтернатива на прочутото Венецианско биенале, каквото се ласкае да бъде художественото събитие край Босфора. Голямата амбиция за 2005 г. е модерността, внушението за която многопластово се наслагва във всичките му проявления.
    Най-напред би трябвало да се подчертае качеството на Art Management-а, който успява да мотивира институции / институти / печатни / електронни / web медии/куратори/галеристи/изкуствоведи и разбира се, художници за работа в екип, да разработи комуникационни стратегии, включващи най-добрите техники за въздействие и да приведе в крайна сметка цялата тази машина в действие. Дългият списък на спонсорите започва с Министерството на културата и туризма (!) и мощната Фондация за изкуство и култура, която стои и зад други престижни международни артфестивали в Турция и продължава с Finansbank, Akbank, Deutsche Bank, Garanti Bankasi, DHL, British Council, The Ford Fondation, EU – Culture 2000 и т.н. Ангажирани са високи професионалисти в теорията и практиката на изкуството, автори, преподаватели, директори на престижни галерии и музеи, куратори на международни изложби и (особено важно) на биеналетата на изкуствата във Венеция, Берлин, Сао Паоло, Йоханесбург и пр. Без съмнение световният елит от законодатели в модерното изкуство обръща все по-голямо внимание на сравнително младото Истанбулско биенале - Francesko Bonami (Италия), главен куратор на 50-о венецианското биенале 2003 г., журира и води панели в Истанбул, чийто главен куратор Vasif Kortun (Турция) пък е член на журито във Венеция, Roza Martinez (Испания) е селекционер на първата изложба в Istanbul Modern (новия стилен Музей на модерното изкуство, съизмерим със световните образци, за нас само мечта).
    В атмосферата на творчески обмен и модерна приемственост се вписва и друго достойнство на артфорума, свързано с курираните от Gruppo A12 изложбени пространства. Италианските архитекти с международна кариера и признато присъствие на Венецианското биенале доказват и в Истанбул умението си да улавят духа на мястото, като прехвърлят интелектуални мостове между миналото и настоящето, без да цитират буквално традицията. Gruppo A12 извежда извън експозиционната територия на биеналето обектите, обременени с традиционната историческа/ориенталска памет на Истанбул, оставяйки миналото да присъства само като реминисценция в модерния образ на мегаполиса. Именно това внушение постига комбинацията от Antrepo 5 (пристанищен склад), Deniz Palas Apartments (стара барокова сграда с неремонтирани апартаменти за продан), Tobacco Warenhouse (изоставен тютюнев склад), Garanti building (луксозна банка), Plattform Garanti Contemporary Art Center (Център за съвременно изкуство) и Garibaldi Building (модерна офис сграда), заедно с Istanbul Modern и още десетина други галерии, места за performance, workshops, дискусии (9BTalks), паралелни програми, симултанни проекти, концерти и всичко онова, което е част от вълнуващото мегапреживяване, наречено Биенале. Изпитанието на въображението, сетивата и издръжливостта, на които едно биенале винаги подлага зрителя, Gruppo A12 разнообразява чрез посочената смяна на нелицеприятни с лъскави експозиционни зали. Резултатът е интелектуално напрежение, което не само кореспондира с основната идея на събитието (многоликия мегаполис автентично), но привнася и освежаваща драматургична нотка в безкрайното обикаляне от едно място на друго. На същия замисъл служи и цветното хрумване да се разграничат изложбените територии от околния контекст с наситен розов цвят, близък до ислямската флорална орнаментика, а защо не и до розовия писък в световната мода от последните години. Опознавателно розово като географски ориентир в изкуството – защо не? Забавно/полезно – това също/дори винаги е модерно.
    Акцентът Тук и Сега, присъщ на съвременната менталност, е навсякъде – от каталога, чийто фотос предлага поглед от въздуха към плътно застроен с високи сгради град (чужденецът би могъл да разпознае Истанбул може би само по сливащата се някъде с хоризонта вода) до модерната дискотека New Yorker, определена за неформални срещи в рамките на биеналето.
    Амбицията си за модерност IX международно биенале на визуалните изкуства в Истанбул проверява най-вече в трактовката на действителността със средства и критерии, адекватни на съвременността. И ако класически постулати като Непреходност и Вечност на изкуството са нерелевантни за модерната естетика, ако Идеалът и Красотата отстъпват пред Контекста и Концепта, то и Истанбулското биенале не прави изключение от тези тенденции. Ето защо, следвайки не толкова своето inspiratio, колкото своето ratio, то афишира откровен пиетет към социално-политическото и отстоява правото си да търси/изследва/критикува/иронизира, ако се налага дори да демистифицира смисъла на материалния свят. Прави го заради въздействието върху зрителя/съучастника, който (за съжаление) все по-често предпочита да бъде агресивен вместо реактивен, да потребява (материално), вместо да остойностява (духовно) и дори да поставя знак за равенство между полюсни явления в онзи краен вариант (кой точно?) на масовата култура, с която (въпреки всичко?) автор и зрител уютно си съжителстват. Тук провокацията на интерпретативното усилие изисква съавторство и взаимност, за да се случи общуването. Ето как то се случва в Истанбул.
    От общо 53–ма участници (отделни художници и творчески групи от Европа, САЩ, Палестина и Израел), половината се отзовават на поканата за няколкомесечно пребиваване в Истанбул, за да създадат тук своите произведения за биеналето. Разминаванията между мислено/намерено; клише/факт; непознаване/разбиране; отрицание/одобрение и пр. раждат произведения, изследващи зони на границата между преди/сега; старо/ново; лично/социално. Резултатът е придобита опитност и преживяно изкуство, което инкорпорира виждането на другия/различния/чужденеца в интимната представа на града за самия себе си.
    Да се погледнеш с очите на другия днес е толерирана, но нелесна практика, защото (в противовес на естествения инстинкт за самосъхранение) тя дава шанс на инвазията. Както в доста наивната, но показателна видеотворба на Pilvi Takala от Холандия. Младата художничка се надява да предизвика смут у ориенталеца, като нахлува в любимото му кафене, придружена (за всеки случай) от турски приятелки - всички поразголени в обичайните (но за европееца само!) летни дрехи. И... какво разочарование! Не се случва нищо особено, като изключим някои неодобрителни погледи и приглушени коментари, които застигат на изпроводяк героините на този безславен сюжет, показал на още един чужденец, че кафенето вече не е светая светих за турския мъж.
    Независимо от (или тъкмо поради) различния краен резултат всички произведенията на авторите, работили ad hoc в Истанбул, доказват успеха на художествените акции с опознавателен характер. Без съмнение мегаекспериментът се радва на вавилонската шарения в експозиционните зали, прегръща охотно артистичния хаос от идеи, подсмихва се на добрите хрумвания и приема останалите (повечето) като необходима мярка за сравнение, примирява се с пренебрежението към живописта, спъва се в кълбата от кабели, правещи video art-а възможен, запушва уши от неговата вездесъща звукова агресия, пита се кога все пак грозотата е здравословна, бърчи чело пред (уж)претенциозните инсталации, а ако не разгадае смисъла им, търси словесен ключ към видяното/неразбраното. Няма ли такъв, забоден/провесен/мушнат някъде наблизо, се допитва до каталога или направо се отказва да диогенства, стигайки по емпиричен път до библейското откровение за словото, без което визията, колкото и съвременна да е, не може (понякога). Как иначе би могъл да свърже вилиците като висящи обекти в пространството с видеозаписа на певеца, ако не прочете обяснението. То разказва за кюрдски изпълнител, заявил пред музикални критици, че иска да напише най-хубавата кюрдска песен, а те му се подиграли, като го замерили с вилици... ?! Певецът обаче създал своята песен и тя се превърнала в кюрдски химн. Интересен сюжет с притчов характер, базиран върху действителен случай, но едва ли вилиците и видеото са достатъчни, за да го превърнат в концептуално изкуство. От друга страна, прелестта на модерното изкуство (в известна степен) се крие тъкмо в неговата изострена субективност/сензитивност/селективност като територия за интелектуално партньорство между автор и зрител.
    Партньорството домакините извеждат като условие за толерантност и приемане на другостта в глобализиращия се свят, което адекватно кореспондира и с отдавнашната кандидатура на Турция за членство в Европейския съюз. Трудните преговори, започнали на 03.10. т.г., се очаква да сверят европейските изисквания с турските позиции за Кипър, арменския геноцид, кюрдския въпрос и т.н. Неслучайно Истанбулското биенале посвещава една от дискусиите си на кипърското участие с Leaps of Faith, откроява дейността на Center for Contemporary Arts – Afghanistan, попрекалява дори с допускането на произведения, шумно ангажирани с двете гледни точки в израелско-палестинския конфликт и дава възможност за изява на повече автори от Изтока, отколкото обикновено практикуват биеналетата в други географски ширини.
    Признавам тук пристрастието си към експресивния, повече от двуметров фотос на турския автор Buraк Delier, от който ни гледат огромните очи на туркиня, забулена с европейския флаг, като с чадор... Наистина само изкуството може да си позволи кощунството да замени строгата ислямска молитвена дреха с европейските звезди! Не/озаглавената творба Untiteled импонира най-вече с подтекста и внушенията си, постигнати само със средства на модерната визия - една Европа Ханъм в Зоната за гостоприемство (Hospitality Zonе) на Antrepo5.
    Доста по-агресивно въздейства модерната иконография на творческата група IRWIN, която е запазила цяла експозиционна стена за интелектуалните си занимания From Was ist Kunst to Ikons. Известните художници от Любляна оформят стила си още в Титова Югославия и от тогава до сега не спират да забъркват в своята динамично-иронична игра какви ли не идеи, символи и арте/факти на вярата – от вярата в Бог до вярата в демократичното общество. Като големия кръст (може би за храброст), изграден от материални Lego тухлички, заобиколен от множество мънички изтребители (колаж с документални фотоси), които с нищо не заплашват кръстния знак, освен може би с това, че имат същата форма ...
    Следвайки метафоричния си стил, артистите логично смесват различни техники (живопис, колаж, фотография, инсталация), упражнявайки (и по този начин) чувството си за хумор и дистанция спрямо манипулацията в нашата цивилизация на масовата култура. Е, на тази творческа лаборатория не са чужди, както сочните вицови хрумвания, така и незлобивата подигравка, саркастичният присмех и други подобни, недотам хрисими нашенски черти, но ... какво би правил без тях регионалният балкански чар?!
    На българските представители Недко Солаков и Даниел Божков балканското не им личи - техните творби са подчертано космополитни и в това едва ли има нещо чудно. И двамата регистрират немалко участия в международни биеналета, и двамата работят отдавна извън България, разликата е може би само в предпочитанията им – на Солаков към Западна Европа, на Божков към Америка и Турция. Любопитно е да се разчете културното влияние на географския контекст – докато Солаков се (само)забавлява с умозрителна естетика на грозното, Божков прагматично използва конкретиката, за да я превърне в изкуство, близко до най-добрия PR.
    Солаков представя Art&Life (in my part of the world) или Изкуство&живот (в моята част от света) в една от запуснатите стаи на Deniz Palas Apartments с изглед към Златния рог. Специална конструкция, затрупана с боклуци, изразява максипретенциите на едно минипроизведение на изкуството (peace of art), което решава да се пресели от недостойната за неговото величие кухня в най-светлата стая на апартамента, но установява, че и там посетителите не се вълнуват от неговия (на изкуството!) статут, а от пейзажа... Сюжетът, разказан/написан от peace of art върху една от стените, страда от досадно многословие и с/мисъл, вероятно в подкрепа на художествения замисъл.
    Съвсем различно ухание (в буквалния смисъл) има творбата на Даниел Божков - неговият Eau d`Ernest. Парфюмът на Ърнест съдържа мускус, бергамот, българска роза и други аромати, които преследват (по автора) такива фини внушения като мъжественост, може би доза агресивност, в комбинация с благородство, лукс и известна трагичност... Защото прототипът на Ърнест в Eau d`Ernest е самият Ърнест Хемингуей, който през 1922 г. отразява Гръцко-турската война за Toronto Daily Star от Истанбул, където отсяда в Buyuk Londra Hotel. Историята и хотелът (запазил стилната си мебелировка от онези години), вдъхновяват Божков и екип от парфюмеристи/дизайнери/музиканти/рекламисти, които сътворяват/продуцират/промоцират един от запомнящите се артефакти на IX Международно биенале на визуалните изкуства в Истанбул. Няколко пръски от аерозола (150 Euro в Турция) върху баджа на акредитираните за биеналето представители на мъжкия пол (само!) разнасят благоуханието и поразмиват (поне в представите на дамите) границите между романтично-трагичния образ на Хемингуей и естетско-светската автентичност на performance-а в Buyuk Londra Hotel...
    Витално-прагматичното вдъхновение на Даниел Божков вече го е осенило за следващото му произведение, прокарващо нови космически пътеки – мед от Русия, предназначен за първите космически туристи през 2007 г.
    Изкуството наистина няма граници, днес дори реалните граници са в неизгодно обществено-политическо положение, така че въображението (както никога досега) празнува своя (без)крайно демократичен статут. Това са неуловимо-прозирните интерференции в ефирните творби (водни бои, гваш върху платно) на Silke Otto-Knapp (Германия) в Deniz Palas Apartments. Нейното изкушение/постижение е бялото – на границата между действителността и измислицата, на границата между цветовете и (по някакъв особено сензитивен начин) на границата със самото себе си.
    Превъплъщението като философия занимава и Anish Kapoor в Untiteled (Fiberglass, wood and paint) - едно великолепно произведение, издържано в изискано белия цвят на еднаквостта, което загадъчно се намесва в равномерната съвършеност на облото, за да го изкриви навън/навътре и обратно. Вдлъбнато/изпъкнало като оптическа (но не естетическа) измама, която просто те подтиква да я докоснеш, защото се съмняваш дали всъщност я има ... Творбата е част от Centre of Gravity на кураторката Rosa Martinez, която в тази първа изложба на Музея за модерно изкуство Istanbul Modern, съпътстваща IX международно биенале на визуалните изкуства, показва какво означава модерно изкуство от най-висок ранг. Произведенията на именити художници от цял свят и от последните няколко десетилетия представят своите концептуални и естетически светове, които, макар и различни, съжителстват хомогенно в едно общо пространство. Сигурно защото вътрешната им хармония е предпоставка за външната. Хармонично въздейства дори деструктивното (Hаmmering Out, video, DVD) при Monica Bonvicini (Италия) - чук разрушава стена с хипнотизираща последователност, след което стената (без никакви визуални обяснения) се възстановява и рушенето продължава. В антиподен ритъм се повтарят съзидание/унищожение – An old Argument, според Bonvicini.
    По-нататък Maria Wirkkala (Холандия) представя притчовата си инсталация Found a Mental Connection, (iron brudge, plastic animals, holy books/. Дали се е осъществила менталната среща остава въпрос без отговор, колкото и да наблюдаваш дългия железен мост (ограничен в двата си края от Библия и Коран), пренаселен с животни, тръгнали от Изток и Запад един към/срещу друг...
    Метафориката за Истанбул като гравитационен център работи безотказно на всички нива – география, философия, религия, архитектура, изкуство и разбира се, политика, особено във високоактуалния обществено-политически контекст от тази седмица - началото на преговорите за членство на Турция в Европейския съюз. След 40-годишни усилия една безспорно щастлива новина за съседите, които все още не знаят, че ще им се наложи да коригират значително традиционната си представа за преговори като компромис от двете страни. Но да оставим бъдещето.
    Сега и Тук е важен знакът, че амбицията си за модерност Турция транспонира и на нивото на модерното изкуство с IX истанбулско биенале – едно мегасъбитие с рецептори за автентичност, географски ориентирано, но с чувство за мярка, толерантно към различието, диалогично към култури и етноси, документално за сегашния етап от развитието на изкуството и искрено за всички свои красиви или некрасиви лица. Което е достойнство и опит да надраснеш себе си.
    IX е по-събрано / аналитично / адекватно / по-модерно в крайна сметка от доста американизираното VIII истанбулско биенале.
    IX истанбулско биенале е и достатъчно умно, за да не се сравнява с други биеналета, още по-малко с Венецианското.
    Което съвсем не пречи да му отправи своеобразна артистична реплика, като си върне прочутата антична Quadriga с конете от фасадата на базиликата “Сан Марко” във Венеция, открадната през 1204 г. от Константинопол… Експонирани сред лукса на Garanti building в Истанбул, достолепните произведения на изкуството стоят подчертано модерно. Пък и са у дома си.


      View: the IX Istanbul biennale of visual arts – by Violeta Toncheva.
 
 
Заглавие
Адмиралът на султан Мурад ІІ 
Рубрика Исторически роман | 2014 / 1 
Съдържание
Войно Ив. Войнов (6.02.1923, Созопол – 21.10.2002, Варна) - Кмет на Варна (8.10.1990 – 20.10.1991). 1929 семейството му се преселва във Варна, където учи в частното немско училище. 1942 се дипломира с първия випуск на гимназията. Същата година влиза в казармата. Изпратен е във Висшата артилерийска школа в София, където завършва класа за подготовка на запасни артилерийски офицери (1943). Завръща се във Варна. 1946 е полит. затворник и като подсъдим прекарва половин година в предварителния арест. 1951 завършва право в СУ “Св. Кл. Охридски”, и от тогава работи като адвокат във Варн. адвокатска колегия. Дек. 1989 е един от учредителите на Съюза на демократичните сили (СДС) във Варна и чл. на първия му координационен съвет (КС). Представлява СДС на общинската “кръгла маса” (1990). Избран за председател (кмет) на ВИК. След освобождаване на кметския пост Варна се занимава с публицистична дейност. (Енциклопедии Варна)
Войно Войнов е автор на книгите:
“12 месеца от пролетта на българската демокрация”, Варна 1999;
“Война или прошка”, Издателска къща Икар, Варна, 2005
“Адмиралът на султан Мурад ІІ”, Издателство МС, 2014 (под печат)
   
Войно Ив. Войнов
П р е д г о в о р
 
Изминал е повече от един век, откакто е престанала да съществува българската държава. Раждат се и живеят поколения българи, непознали свободата.
Потомците на старите феодални родове, пощадени от войните и останали верни на своите класови интереси, са приели исляма и служат на завоевателите. Такъв е Сали ага, син на странджанския боляр Сеслав, по-зъл и жесток към поробеното население от самите османци. Споменът за българския му произход като потенциална заплаха за привилегированото му съсловие му е омразен и се превръща в извор на ненавист към всичко българско.
На завоевателите служат и други българи – жертви на девшурмето, закона за кръвния данък: момчета, прибирани насилствено в еничарския корпус. Един от тях е Коджа Хасан, командир на коте (рота) в еничарската гвардия. Споменът за неговия произход е заличен от съзнанието му. Той е искрен и горещ поклонник на исляма, мечтае да извърши подвизи под знамето на Пророка, да расте в йерархията на корпуса, да стигне дори до най-високия командирски пост. Мечтите му са лишени от корист. Той е чист по душа и намира смъртта си на Теодосиевата стена при щурма на Константинопол. Едва в предсмъртните мигове в съзнанието му изплува образът на неговата майка и той умира, изричайки думата „мамо“ на забравения роден език.
Но Сали ага и Коджа Хасан са изключения. Съпротивителните сили на българския народ не са секнали. Жаждата му за свобода не е угаснала. При всяко нахлуване на християнски войски откъм Дунава той се надига против завоевателя. Участва масово дори и в бунта на османския еретик Махмуд Бедр-ед-дин. В тези непрестанни борби израства едно поколение от порфесионални войни. Техен представител е Груд, един своеобразен кондотиере, който събира дружина и я води в бой против османците ту под знамето на влашкия войвода Мирчо, ту под пряпорците на трансилванския пълководец Пипо Спану или унгарските вождове Янош Хуняди и Владислав Ягело. Но с тези външни прояви се изчерпва приликата му с неговите италиански събратя. По дух той е коренно различен от тях, те са истински наемници и воюват за слава и пари, а той е безкористен и пламенен родолюбец. Независимо от знамето, което следва, Груд воюва само за каузата на своя народ, сгряван от сладката надежда, че свободата ще изгрее и над неговата родина.
 
I част
Най-изкустният посол на Мурад
Със слава само не се живее или Защо българите предпочитат
да са роби в Българско
 
Юсуф Балтоглу отмина острия завой на пътя и застана за миг съвършено сам в сърцето на планината. Някъде отзад долиташе притаена човешка глъчка и тропот на копита, но тишината на спящите гори поглъщаше тези звуци и те сякаш губеха своята реалност. Той дръпна поводите и конят спря. Пред него пътят се виеше все още по дъното на тясна планинска клисура край буен поток. Водата скачаше от праг на праг и обливаше с млечнобяла пяна потъмнелите скали, а те прозираха лъскавочерни под прозрачната завеса на невидимите струи. Далеч напред стръмните склонове на планината се приближаваха един към друг, и там иначе светлите и весели букови гори, изглеждаха тъмни и мрачни, пълни с някаква скрита заплаха, каквато беше и цялата тази неразгадана, непокорна земя.
Конят, сетил юздата отпусната, приклекна леко и проточи шия към водата. Конник и кон стояха над бистър вир, а отраженията им се люлееха и гънеха, увиснали над светлото дъно. Бе топъл летен ден и юлското слънцеплетеше златни нишки по повърхността на водата, трепкаха с мигновено кратки, но ослепителни блясъци и сякаш в ушите на Юсуф Балтоглу звъняха хиляди струни, но по лицето му, съсредоточено и напрегнато като в някакво очакване, не можеше да се разбере дали се радва на божията хубост или мислите му го носят по някакви незнайни пътища.
Той дочака животното да се напие до насита ичак тогава дръпна поводите и го потупа ласкаво по дългата лъскава шия. Конят изпръхтя шумно и пое с едър, рахванлия ход по каменистия друм. След него отзавоя се изниза целият конен отряд – сто души отбрани спахии[1] и два пъти толкова силяхдари[2] и слуги. Препускаха вече цяла седмица и все още бяха в началото на своя път. Тънък слой прах лепнеше по запотените лица на мъжете, стелеше се върху конските такъми, замъгляваше металния блясък на доспехите.
Молла[3] Хюсреф, кадъаскер[4] на румелийските войски, пришпори коня си и се изравни с водача на отряда.
- Ще се измъкнеш ли скоро от този капан? – попита той почти шепнешком.
- Право думаш! Капалъ Дервент[5] е същи капан и не един честолюбец е строшил тук главата си – забеляза Юсуф, сякаш откликваше на някаква своя мисъл, но на зададения му въпрос тъй и не отговори.
- Слава на Аллаха и на нашия повелител Мурад, че възпря тук неверниците! – допълни вече високо Молла Хюсреф, та думите му да превъзмогнат тропота на стотиците конски копита.
- Да бъде светло името му! – въпреки молитвения екстаз на изреченото, лицето на Юсуф оставаше затворено и не предразполагаше към разговори. Млъкна и Молла Хюсреф, а сухата му жилеста ръка посегна с привичен жест към бялата, закръглена брада. И той не бе от бъбривците. В двора на султана ценяха делата, нежели думите.
Късно следобед отрядът премина превала. Планинските ридове ставаха все по-ниски и се отдалечаваха един от друг, сякаш планината се разтваряше пред конниците, Юсуф Балтоглу оглеждаше сега с любопитство местата, през които минаваха. Тук през ранната зима на 1443 година Мурад Втори бе спрял рицарската армия на Владислав Ягело и Янош Хуняди. Неверниците бяха навлезли дълбоко до самото сърце на империята, превзели бяха Ниш и София, но Капалъ Дервент не можаха да преминат и се върнаха. Отведоха рицарските си отряди там, откъдето бяха дошли, без да задържат нито един град, нито една крепост, сякаш собственият им устрем от маджарската равнина до този планински проход бе изчерпал всичките им сили.
При тази мисъл лицето на Юсуф светна като озарено от някаква скрита усмивка. Това бе първата му усмивка от деня, в който трябваше да остави ескадрата си на рейда пред крепостта Галиполи[6]. Като моряк той бе отвикнал от дългите пътешествия по суша и въпреки че е отличен ездач, предпочиташе палубата на своя адмиралски кораб пред гърба и на най-добрия рахванлия кон. И все пак, дълбоко в себе си изпитваше радост, че измежду многото славни везири[7] на империята Мурад бе възложил отново на него тежката мисия, защото в необгледната стихия на османското завоевание той – Юсуф Балтоглу, адмирал на флота и личен приятел на султана, устояваше нещо лично свое, известно само нему. Сега водеше посолството за преговорите в Сегед[8]. Освен кадъаскерът на румелийските войски Молла Хюсреф, придружаваха го още прославеният спахийски вожд Меджит Челеби[9] и завеждащия посолските дела при султанската канцелария Яхия ага[10]. Голямата свита от изпитани в боевете спахии не само съхраняваше посолството, но и придаваше тържественост и блясък на неговата мисия. С отряда яздеха още двама заложници – синовете на сръбския княз Георги Бранкович[11].
Юсуф бе очаквал да види тук обичайната картина на неотколешна бран, оставила човешка леш, но планинската долина се стелеше пред него чиста и свежа. Избуялата трева, хванала вече семена, стигаше до гърдите на конете. Сурова бе отминалата зима и гладните вълчи глутници бяха изяли всички трупове, без да правят разлика между мюсюлмани и християни. Само от време на време под конските копита изхрущяваше побеляла от дъждовете и слънцето кост, веднъж се търкулна череп и застана на няколко крачки встрани, грозно озъбен, вперил празни очни кухини в лицето на дръзкия султанов везир, сякаш сърдит на скверната му мисъл. Тук и там острият поглед на Юсуф откриваше побит ръждясал щит или за нищо негоден шлем, килнат като пробито гърне край някой слог.
Художник Стоимен Стоилов
Усетили равнина под копитата си, конете изпънаха шии и се понесоха в галоп. Отрядът навлизаше в Софийското поле. Далеч на запад, вляво и вдясно се издигаха като венец сините грамади на други планини. От подножията пъплеше прозрачен здрач и сякаш настъпваше срещу конниците, докато слънцето потъваше бавно зад хребетите. Склоновете насреща се диплеха ту светли, ту тъмни, преливаха един в друг, за да се слеят постепенно в сгъстяващата се дрезгавина. Само билата се открояваха все още ръбести и остри върху жаравата на залеза.
Юсуф Балтоглу дръпна отново поводите на коня и вдигна десница. Зад него като един спряха тристата конници и скочиха от седлата си, за да коленичат върху меката трева, ухаеща на топла земя и слънце. Само Молла Хюсреф и Яхия ага дочакаха помощта на слугите. Сръчен силяхдар разстла пред Юсуф скъпоценното молитвено килимче, тъкано в Бухара. Лично Молла Хюсреф зареди тържествените слова на вечерния намаз[12] и старческият му глас, все още силен и чист, докосваше като топла длан неспокойните гърди на тристата мъже, дошли от далечния Анадол да покорят с мечовете си тази земя.
– Велик е Аллах и Мохамед е негов пророк!
Когато отрядът възседна конете отново, небето бе почерняло от хаотично склъбени облаци, сякаш над планините бяха израснали други планини, обърнати с върховете надолу. Внезапно светкавица раздра черните космати вълма и гъргорещият тътен на гръмотевицата, отблъскван и повтарян от планинските склонове, затвори кръг от тъмни звуци полето, замирайки постепенно в далечните долини. Преди да заглъхне ехото, рукна пороен дъжд.
Юсуф, предвкусвал напразно сладостта на една почивка в сараите на Касъм паша, санджак бей[13] на Софийско, свърна сега към бледите светлини, мъждукащи едвам през гъстата мрежа на топлия юнски дъжд, някъде встрани от големия военен път. Селото бе разорено от ланските боеве, та едвам се намери по една прилична стая за посланиците и княжеските заложници. Докато слугите разтребваха и застилаха пръстения под с килими и възглавници, стражи доведоха старея. Той влезе смирено, гологлав, с ръце, скръстени на пояса, както приляга на покорен рая, но в движенията му имаше такава лекота, която превръщаше робската му покорност в някаква мълчалива насмешка над всяка господарска суета. Старостта бе стопила всичко тленно в него и той целият бе неземно лек, та чак прозрачен, от тънките пръсти на ръцете до бистрите сини очи.
„Така ще са изглеждали светците им“ – помисли Юсуф и за един кратък миг му се стори, че спокойствието на този старец е по-силно от всяка земна власт. Груби ругатни, придружени от тъпи удари прекъснаха потока на неговите мисли и Шира Орхан, началник на стражата, наблъска през вратата някакъв мъж, който изпълни изведнъж стаята с огромния се ръст.
- Намерих го в хижата на старея – заразказва Шира Орхан с видимо доволство на престарал се в службата слуга, - целият в прясно зараснали рани, а под сламата на покрива – куп оръжие!
Силядхарите, стояли дотогава в тъмното до вратата, излязоха напред и поставиха услужливо през нозете на Юсуф мечове и арбалети, че и тънки рицарски кинжали. От пръв поглед се виждаше добрата изработка на оръжието, работа на венгерски и алемански майстори.
Юсуф рипна от възглавницата. Не можеше да понася някой да го гледа от горе надолу, а доведеният пленник правеше тъкмо това. И въпреки че, поради ниския потон[14], бе привел главата си, в очите му имаше нещо дръзко и присмехулно. Разкопчаната конопена риза разкриваше широката му гръд, нашарена с побелели вече ръбове на прободни рани. Но виждаше се също така, че е останал само кожа и кости като след дълго боледуване. Сухо и кокалесто бе лицето му изпод кичурите остра, отдавна нестригана коса.
Юсуф се огледа за тълмача[15], но като не го откри, запита нетърпеливо:
- Казвай, кого си укривал!
Въпросът бе отправен към старея, но погледът му търсеше очите на мъжа, застанал пред Шира Орхан. Старецът пристъпи от крак на крак. Разбрал бе въпроса, но не бързаше да отговаря. Тогава пленникът мина напред и проговори на сносен турски език:
– Оставете стареца на мира! Не е виновен за нищо. Аз го принудих да ме подслони и лекува.
– А кой си ти, та смееш да заповядваш другиму в империята на нашия господар, султана?
– Българин.
– Не това те питам. Известно ми е, че тази земя е населена с твоето непокорно племе. Искам да зная каква власт имаш над раята в това село.
– В годините на бран за родната земя навикнах да заповядвам – отвърна гордо пленникът.
Виждаше се, че Юсуф е разгневен. В присвитите му очи припламваха кратки, остри пламъчета. Но той управляваше гнева си и продължаваше да разпитва със студен, безстрастен глас:
– Воювал си с венгрите против нас? Така ли разбираш дръзките си слова?
– Малко е да кажа „воювах“! Аз предвождах дружина „непокорни“ българи, както ти ги нарече, и останах тук на бойното поле, когато рицарите Владислав и Хуняди[16] се оттеглиха към Сърбия, защото те идват и си отиват, а нашите корени са в тази земя и ние ще останем на нея и тогава, когато вас няма да ви има.
Гневът на Юсуф растеше, но едновременно с него растеше и възхищението му от смелостта на пленника.
– Вижда се, че не си от страхливите! - призна той, сякаш против волята си, и додаде неочаквано и за себе си: - Приеми исляма, ще воюваш, ще придобиеш слава и власт. При нас няма господари и роби. Всички мюсюлмани са равни пред законите на Пророка.
Юсуф гледаше пленника и лицето му оставаше непроницаемо, но собствените му думи го изпълваха с гордостта на човек, осъзнал извора на своята правда – да няма пред човешките стремежи прегради, създадени от рождението! Това бе то – неговата вяра и неговата сила, заложени в завоеванието. Но очите на пленника оставаха все така дръзко присмехулни, когато отговори просто:
– Със слава само не се живее!
Юсуф започваше да губи власт над себе си. Срещнал бе силен мъж, който не искаше да се огъне пред неговата сила.
– Как си посмял да вдигаш оръжие против падишаха?
– За бащината земя и за свободата съм готов на всичко!
Сякаш в тишината на прихлупената селска стая звънна острие на меч. Така предизвикателно дръзки бяха словата на пленника. Шира Орхан посегна към дръжката на кривия си ятаган и само властният поглед на високия Мурадов везир възпря десницата му да изтегли острието и посече на място бунтовника. За един кратък миг Юсуф бе пожелал същото, но любопитството да изпита докрай смелостта на пленника надви гнева му. Знаеше от опит, че неочаквано проявената милост размеква и най-храбрите. Засмя се сухо и рече презрително:
– Та кой е бил свободен в тази земя? Сам вашият Бог ви е разделил на господари и роби, на боляри и крепостни! Я кажи, старче – обърна се той към старея, - ти, който си връстник на Шишмановци, кажи дали си бил свободен в Българско?
Стареят го гледаше с ясните си немигащи очи и сякаш виждаше през него нещо далечно и неуловимо, а в гласа му нямаше дързост, но нямаше и страх, когато отговаряше:
– То се знае, крепостен бях при севаста[17] Огняна, но то бе нещо друго, наше! Не можеш го проумя ти, господарю!
Юсуф махна с ръка. Напразно бе разговарял с тези роби.
– Отведете ги! - нареди той на стражите. – Стареят да се освободи, а бунтовникът да се изпрати в Галиполи. Ако стигне жив дотам, от него ще излезе добър гребец.
Когато по-късно затваряше очи в меката постеля, в съзнанието му изплуваха думите на бунтовника и в просъница се мярна споменът за друг един мъж, изрекъл същите думи. Но кога бе то, кога и кой? И тази мисъл го държа дълго в някакво полубудно състояние. После изведнъж се сети – Скендер Бег[18]! Точно преди осем месеца, когато изпращаше Скендер Бег начело на спахийската конница да пресрещне неверниците пред Ниш, на пожеланието за нови победи и слава блестящият витяз бе отвърнал тихо, така, че другите да не чуят: „Със слава само не се живее!“ - и бе погледнал многозначително Юсуфа, с когото заедно бяха расли и възмъжавали в двора на султаните.
Като си спомни всичко това, Юсуф се успокои и заспа. Дъждът бе спрял и само капките, стичащи се от сламения покрив в локвите край стената на къщата, звъняха отчетливо в тихата лятна нощ.
 
Цената на споразумението или Как Георги Бранкович
си върна синове, но загуби дъщеря
 
През следващите дни посолството отмина София и Ниш и по долината на река Морава се отправи към Смедерево. Юсуф не спираше никъде за по-дълго, отколкото бе необходимо да се назобят и напоят конете, за раздвижат изтръпналите си крака конниците.
Бърз вестоносец бе настигнал посолството в онова софийско село, където бяха останали да нощуват, изненадани от лятната буря. Великият везир Халил Чандърлъ паша изпращаше тайната вест, че емирът на Карамания[19] е нападнал азиатските владения на империята, а в Енджугез се е настанил Орхан Челеби, претендент за султан и събира съмишленици. Трябваше да се бърза със сключването на мирния договор преди неверниците да са научили за размириците по южните граници. И Юсуф яздеше неуморно все към залез слънце, към далечния Сегед.
На хвърлей стрела пред него препускаше охраната, определена от Нишкия санджак бей за високото посолство. Минаваха през полупокорена земя. По непристъпните скали се белееха кулите на сръбски феодали. Войниците изглеждаха запустяли, но кратките отблясъци на слънчевите лъчи, отразени от метал, показваха, че там се крият въоръжени мъже. Конници, яхнали дребни кончета, следваха отдалеч, по стръмни планински пътеки, посолството.
Пътят се спущаше по лек наклон и копитата на конете чаткаха припряно по заоблените камъни на калдъръма. Вляво и вдясно се издигаха все още скалисти хребети, по долината на реката се разширяваше и при всеки завой погледът се гмуркаше в безкрайната шир на север, там, където започваше великата венгерска равнина.
Отзад, откъм дългата редица спахии, долиташе невъздържана глъчка. Чуваха се и смехове. Синовете на Георги Бранкович не криеха радостта си, че са на родна земя.
– Размекна се Мурад, връща заложниците – укоряваше Юсуф мислено своя подишах. - Но аз няма да ги изпусна из ръцете си. Нека князът се отрече от съюза си с венгерите, та тогава...
И все пак слабостта на Мурад Втори към преходни изблици на доброта и отстъпчивост му създаваше грижи. Дали Георги Бранкович няма да се отметне отново, когато види синовете си свободни? На сърбина не бива да се вярва. Всичко трябва да се обмисли грижливо, да се прецени точно.
Юсуф смяташе да гостува на княжеското семейство. В големите феодални родове винаги можеше да се открие княжеска издънка с незадоволени амбиции за богатство и власт. Досега османците бяха използвали неведнъж съперничеството между владетелите на балканските земи, че и династични разпри. Юсуф вярваше на своята звезда, но още повече на умението си да прониква в чуждите мисли и да взема бързи решения. Халил Чандърлъ паша отново бе потвърдил неограничените му пълномощия да предлага и приема условия, да сключва договори със съюзните противници на младата османска империя. „Общо с всички – бе писал великият везир – и най-вече поотделно!“ „Поотделно! - спираше Юсуф мисълта си на тези думи – вместо могъщ съюз от врагове срещу империята, да останат отделни княжества и кралства“. Така разбираше той посолската си мисия още от деня, в който Мурад Втори го дари с доверието и милостта си. Първи се поддадоха власите. В Арджеш[20] гледаха отдавна с недоверие и неприязън на кардиналите при двора на Владислав Ягело. Достатъчни бяха съвсем малко условия, само един намек, че кралят е обещал на папата пълно върховенство над влашките земи, за да се вдигне на крак черното войнство от епископи и монаси. Архиепископът на Арджеш, сам властолюбив мъж, могъщ с богатство и влияние, не отстъпи, докато не склони воеводата Влад Дракул[21] да се отвърне от венгрите. От София Юсуф бе изпратил бърз вестоносец до Влашко с повелята посолството на воеводата Влад Дракул да го чака пред стените на Сегед.
Погълнат от такива мисли, Юсуф не усети кога отрядът навлезе в дребно феодално владение – десетина, петнадесет хижи, сгушени край потъмняла от времето кула. Чудното бе, че в този работен юнски ден сякаш цялото население бе сбрано пред господарския дом. Дрипави мъже и жени се притискаха един към друг като стадо подплашени овце. Полуголи деца надничаха страхливо иззад полите на майките си. По запотените лица на хората и посивялите им от прах коси с полепнали по тях сламки, личеше че са подбрани направо от полето. При приближаването на спахийския отряд, то се люшна неспокойно. Тук и там се чу писък, но никой не посмя да се отдели и побегне. Само се притискаха още по-плътно и отвориха тясна пътечка към портата на кулата. Едва тогава Юсуф откри причината на това сборище. Пред портата, на огромен дъбов пън бе завързан мъж, разголен до пояс, а друг, полуселянин, полувойник, го шибаше с обикновен кожарски камшик. В сянката на кулата стоеше господарят, свъсен болярин на средна възраст, и отброяваше с нескрита жестокост ударите.
Тропотът на конските копита накара палача да се обърне. С разширени от страх очи той отпусна вдигнатата за удар десница и тънкият ремък на камшика, възпрян внезапно след дадения му замах, се усука около дървената дръжка. Погледът му не можеше да се отклони от строгото лице на Юсуф, а ушите му оставаха глухи за злобните крясъци на господаря. Забравилият се от ярост болярин излезе от сянката на портата и, без да обръща внимание на османците, грабна камшика и продължи прекъснатото наказание, като не пропусна да шибне няколко пъти и занемелия палач.
От редицата на спахиите се отдели Шира Орхан. Преданите му очи следяха с напрегнато очакване всяка промяна в израза на Юсуф Балтоглу. Той усещаше, че гневът на везира расте и ръцете се свиваха неволно в пестници. А Юсуф мълчеше. Спомнил си бе отново за бунтовника от онова софийско село и пожела и той да бъде сам тук, за да види доколко сръбският селянин е свободен в собствената си земя. Струваше му се едновременно с това смешно и странно, че мислите му се връщат все към неизвестния българин, че той – довереният приятел и везир на великия Мурад Втори, търси сякаш оправдание за своя досегашен живот пред онзи нищожен бунтовник. После внезапно си даде сметка, че вътре в него е заговорил някакъв нов и непознат глас, че неговият вътрешен мир не е така непоклатим и безметежен, както бе вярвал досега.
„Каква е ползата за този крепостен, че живее във все още свободното сръбско княжество? - продължаваше да разсъждава Юсуф. - Нима не е осъден да влачи до гроб полуробското си съществуване, да търпи жестокостта на този груб феодал? А е възможно Бог да е вложил в душата му талантите на пълководец, на държавник. Но те няма да дадат кълн като семена, затиснати под тежка скала. Не, напразно е проливал кръвта онзи бунтовник. Свободата, за която е мечтал, не съществува. Тя е само за шепата велможи“ - и Юсуф се почувства отново пречистен в мислите си и сигурен в своята правда. Той притисна с меките си ботуши слабините на коня и животното, извило шия, пристъпи със ситни танцуващи стъпки до самия пън, на който бе вързан крепостния. Шира Орхан го последва на половин конска дължина зад него. Едва тогава боляринът се извърна и отправи мрачен поглед към спахиите.
- Как смееш да раздаваш правосъдие в присъствието на един султанов везир? - запита Шира Орхан и побърза да освободи ездитния камшик, скачен на предния лък на седлото. Тълмачът преведе въпроса.
- Раздавам правосъдие на своя земя – отвърна раздразнено велможата и ритна с крак вързания. После се обърна към изплашените селяни с груба заплаха: - Да не е посмял някой да отиде на своята нива, докато не е пожънат и последния клас от моя имот!
Мира Орхан засукваше с настървение камшика около китката на ръката си.
- А вие кои сте? - попита най-после велможата леко смутен. Погледът на Юсуф опипваше като корава длан лицето му и го караше да се задъхва.
- Аллах да просветли ума ти, човече! - отвърна спахията и с видимо нежелание окачи камшика отново на седлото, а после произнесе тържествено: - Посолство на великия падишах Мурад Втори, водено от Юсуф Балтоглу бей, везир на империята и капудан паша[22] на османския флот!
Велможата огледа скъпите дрехи на посланика, украсения със злато и скъпоценни камъни меч и се поклони, отстъпи крачка-две и отново пречупи гръб в дълбок поклон. Но Юсуф не го погледна повече, не отвърна и на поздрава. Хрумна му нещо, нещо, което бе отражение на досегашните му мисли и той нареди:
- Отвържете бития, изправете го.
Когато изпълниха заповедта и окървавеният крепостен застана пред коня, той даде знак на тълмача да се приближи.
- Питай го дали ще последва господаря си, ако той го поведе на бой срещу войните на исляма!
Тълмачът преведе. Селянинът погледна тъпо, изохка. Гърбът, нацепен от ударите, му причиняваше мъчителна болка. Но постепенно в безизразните очи започваше да се възвръща светлината на разума. Най-после отвърна с учудващо твърд глас:
- За бащинията щом е, ще го последвам!
Юсуф не дочака тълмача. Разбрал бе отговора. Замахна с бясна ярост и шибна селянина с камшика си през лицето. После вдигна коня на задни крака и препусна по прашния друм, увличайки след себе си целия отряд. Плясъкът на камшика остана да звучи дълго в ушите му. Ударил бе чуждия крепостен, но знаеше, че ударът бе насочен към онзи неизвестен бунтовник от софийското село, към онова ново и неуловимо, смутило мира в душата му.
Деспот Георги Бранкович дочака посолството пред стъпалата на княжеския трон в замъка на Смедерево и прав, с оголена глава, изслуша приветствията. Докато произнасяше тържествените слова, Юсуф наблюдаваше деспота.
„Остарял е и се е смирил“ – помисли той. Познаваше го отдавна, от времето, когато сърбинът идваше често в Едирне да проси помощ – горещ, буен и жаден за власт. Тогава не се свенеше да се връща в своята Рашка начело на османски отряди, за да воюва с вуйчо си, княз Лазар Лазаревич.
Художник Стоимен Стоилов
„Дълъг път изминахме двамата – разсъждаваше Юсуф. - Докато Георги Бранкович бранеше стръвно наследеното от предците като воюваше повече със своите, отколкото с чужди, аз се изкачвах от низините на моето нещастно потекло и днес силата и гордостта ми имат собствена стойност. Ето, това е то – моето знаме в похода на исляма. В християнските земи е светът на непреодолимите съсловни прегради. Произходът определя жизнения път на всеки човек от рождението до смъртния му час. Който дръзне да се възпротиви на този ред, бива осъждан като бунтовник и плаща своето непокорство с главата си. При нас е друго – и последният акънджия[23] може да стане бей и паша. В османската империя пътят към висините на земната власт е открит за всеки мъж с дарование и сила. Произходът няма значение.“ Мислите се нижеха в съзнанието на Юсуф като ехото на далечни гласове и не пречеха речта му да се лее свободна и внушителна в стихналата зала.
Когато замлъкна, Яхия ага, стоял чинно зад него, излезе напред. В протегнатите му ръце, върху възглавница от пурпурно кадифе, блещукаше с матов, притулен блясък златото от тънкия деспотски венец, на жезъла и държавната топка. Смедеревският архиепископ Атанасий Фракаш, застанал отляво на трона, посегна към символите на самодържавието, но Юсуф го възпря само с един поглед на властните си очи, сам пое венеца и го положи на посивялата глава на княза. После му подаде жезъла и топката. Той нарушаваше съзнателно установения ред и желаеше всички да разберат това, за да се знае, че деспот Георги Бранкович дължи властта си първо на Мурадовата милостиня, после на своя Бог. Едва тогава Юсуф кимна благосклонно към високия архиерей. Архиепископът, заобиколен от епископи и свещеници, пристъпи към деспота, за да извърши обряда с миропомазването. В гъгнивото песнопение на клира се долавяше зле прикритата досада от този никому ненужен обряд. Членовете на княжеското семейство и първите велможи на деспотството слушаха без радост, но и без признаци на огорчение или скръб. Много превратности на съдбата бе изтърпял Смедеревския двор – междуособни войни с близките по кръв Лазаревици, властта на турските султани и унгарските князе, а сега приемаше отново сюзеренството на Мурад Втори. Мислите на всички бяха насочени към обширните родови имения и всеки таеше надеждата да ги опази в тези времена от кръв и пожари и предаде непокътнати на синове и внуци, защото за тях отечеството не съществуваше извън рода, неговите земи и замъци. Юсуф ги познаваше добре. Знаеше и мислите им и между тях се чувстваше силен и горд. Той също притежаваше богати владения, но те бяха заслужена награда, признание за успехите му на държавник и пълководец. Но силата му идваше най-вече от съзнанието, че принадлежи към един справедлив свят, в който всеки мъж може да извърви неговия път към славата и властта. Така бе мислил досега. В това бе вярвал от онзи незабравим ден на първия морски бой, когато Мурад Втори, тогава още престолонаследник, го бе отличил измежду десетките бойци от своята галера, за да го приближи завинаги до себе си. И тази му вяра бе силна и непоклатима. В годините на младостта си той не бе разсъждавал над нея. Едва по-късно, когато с богатството и властта бяха дошли знанията, оплодени от идеите на ранния източен ренесанс, тя бе излязла от черупката на религиозните догми, но по някакъв странен начин оставаше в съзнанието му свързана с исляма. Представите за ред и отечество никога не го бяха вълнували. Кръвният му произход не бе играл никаква роля в неговия живот, а единствено принадлежността към исляма и личните му дарования. Но и във враждебния нему свят на християнския Бог, с когото воюваше повече от две десетилетия, Юсуф не бе се сблъскал с представата за отечеството като нещо отделно от феодалното владение. Християните, с които бе имал работа, все хора от неговия ранг – полковници, посланици и князе на църквата, бяха преговаряли за земи и замъци, за привилегиите да събират данъци и такси, готови всякога да предложат васалната си вярност на по-силния и по-богат господар. Колкото по-добре ги опознаваше Юсуф, толкова по-отвисоко гледаше на тях, толкова по-силно вярваше, че той е по-добрият и по-справедливият. Така бе до онази лятна привечер в селцето край София, когато неизвестният мъж, потомък на крепостни, бе отблъснал съблазните на славата и властта, за да остане верен на кръвта си и на една земя, от която не бе притежавал дори един уврат[24]. Сега Юсуф внезапно си даде сметка защо същите слова, произнесени месеци преди това от устата на Скендер Бег не го бяха развълнували. Защото албанецът, сам наследник на независими някога владетели, имаше към какво да се стреми. Неговата постъпка не изненадваше и не учудваше. Да изостави службата си при един чужд двор, за да остане независим властелин, бе съвсем редно за един феодал в онези времена. Но онзи мъж от софийското село не притежаваше нищо и не очакваше нищо друго, освен страдания, рани и смърт.
Под ниските сводове на залата отекваха последните звуци на „Многая лета“ за новопомазания владетел. Архиепископът прекръсти деспота с широк размах и се оттегли. Георги Бранкович направи опит да изправи снага под тежката мантия, но веднага се отказа от този нелеп израз на още по-нелепа гордост и произнесе с глух, повяхнал глас клетвата за васална вярност към султан Мурад Втори. След това остана в нерешително очакване пред високия пратеник на своя нов сюзерен. Юсуф, изтръгнат за миг от властта на смущаващите го мисли, подаде ръка на деспота, подкрепяйки го да изкачи трите стъпала на трона и с лек натиск на гъвкавите си пръсти му даде знак да седне. И в този си жест той влагаше символичен смисъл – деспотът се качваше на престола си, облегнат на ръката на османския посланик. После сам се настани на широкия стол срещу владетеля и огледа за първи път княжеското семейство. Ако в Георги Бранкович живееше все още някогашното владетелско достолепие, в старата деспина, негова съпруга, бе останала само майката. Тя не откъсваше отмалял поглед от синовете си. Вече втори ден, откакто се бяха върнали в Смедерево, а тя не бе могла да остане нито за миг с тях. Блестяща свита от спахии придружаваше неотклонно младите князе. Такава бе волята на Юсуф – князете да получат свободата си, когато пратеничеството на деспота потвърди в Сегед сепаративния мир на деспотство Рашка с османската империя и васалното подчинение на султан Мурад Втори. Георги Бранкович бе приел условието без възражения и архиепископ Атанасий Фракаш, негов постоянен посланик, се готвеше за път. Юсуф бързаше. Бързаше да изпревари вестите за размириците по южните граници на империята. А сега той поведе лек и приятен разговор. Описваше с остроумие и изящество блестящите приеми на двореца, великолепните шествия по улиците на столицата, богатството на базарите, а погледът му се спираше все по-често върху лицето на младата княгиня Мария. Струваше му се, че е намерил вече решението на задачата да замени освободените князе с друг залог за вярност на Георги Бранкович към султан Мурад Втори. Сложила тънка бяла ръка върху тъмното дърво на трона, младата княгиня стоеше все още права зад майка си и гледаше със смели, та чак безсрамни очи в лицето на посланика. В тях искреше любопитство към широкия свят, от който идваше той, свят, изпълнен с богатството и блясъка на царските дворове, прозираше и пламенното желание да го види сама, да се понесе в този шеметен вихър от несекващи удоволствия и празненства.
Юсуф гледаше зрялата хубост на княгинята и си мислеше, че след година или две тя ще повехне в мрачните стени на Смедеревския замък, защото никой владетел, бил той и най-нищожният, нямаше да потърси съпруга в дома на Георги Бранкович, пред чийто праг напират страшните османци. А да се върже с мъж от по-долно потекло, тя не можеше и сигурно не желаеше. За Мурад Втори единствено покорността на съюзниците имаше цена. Покорност искаше той и от сръбското деспотство. А какъвто бе сластолюбец, хубостта на княгинята би била приятен залог за васалната вярност на бащата. И словата на Юсуф ставаха все по-увлекателни и разгаряха все по-силен блясък в жадните очи на Мария Бранкович.
((Откъс от подготвената за печат книга
„Адмиралът на султан Мурад II“ от Войно Ив. Войнов,
Издателство МС - Варна, 2014))

[1] Спахии - конници
[2] Силяхдар – отговорникът за оръжието на султана, www.kaminata.net/termini-po-srednovekovna-istoriyа
[3] Молла - духовник
[4] Кадъаскер – военен съдия, кадия на армията, най-високата съдебна власт в империята след шейюлисляма,www.kaminata.net/termini-po-srednovekovna-istoriyа
[5] Капалъ Дервент (теснините около Траянови врати) е мястото, където през 1371 г. започва настъплението на турците към София, когато българите оказват отчаяна съпротива
[6] Галиполи - град, разположен в Източна Тракия, Турция, вилает Чанаккале. В Средновековието има голямо значение като складово място за италианската търговия. По-важни събития: 1190 г. - оттук се прехвърля в Мала Азия армия кръстоносци под предводителството на Фридрих Барбароса; 1204 г. - градът е завоюван от Венеция; 1306 г. - обсаден, опустошен и разрушен от каталаните; 1357 г. - превзет от Османската империя; 1416 г. - край Галиполи венецианският флот удържа морска победа над турците.
[7] Везир - висше военноадминистративно звание в Османската държава. През XVII век тази титла се давала на участници в султанския съвет, а така също и на видни провинциални управители
[8] Сегед - е град в Южна Унгария със стратегическо местоположение, тъй като се намира еднакво близо както до сръбската, така и до румънската граница. През 14 в. при управлението на крал Лайош I Велики, Сегед става най-значимият град в Южна Унгария, с приближаването на османските войски стратегическата му важност продължава да нараства. При крал Сигизмунд Люксембургски градът разполага с крепостни стени, по-късно получава и статут на независим имперски град. На 28 септември 1526 г. османците достигат до града и го плячкосват, но успяват да го овладеят едва през 1543 г., като го превръщат в административен център в завладяна Унгария. Освободен от османско иго на 23 октомври 1686 г. и отново получава статут на независим имперски град през 1715 г. От 1719 г. градът има и собствен герб (използван и до днес) даден му от Карл VI, император на Свещената Римска империя.
[9] Челебия – знатен мъж, "челеби" е почетно обръщение, подобно на европейското "сир"
[10] Ага – командир, господар, главния прислужник в домакинството, www.kaminata.net/termini-po-srednovekovna-istoriya
[11] Георги Бранкович (около 1377 г. - 24 декември 1456 г.) е балкански владетел, управлявал 1427 – 1456 г. През 1413 г. в битката при Чамурли Мехмед I побеждава брат си Муса Челеби благодарение намесата на Георги. През 1422/26 г. е в Зета, където воюва с венецианците. През 1427 г. наследява деспот Стефан Лазаревич като владетел, но е длъжен да отстъпи Белград на крал Сигизмунд. През 1427 г. султан Мурад II праща известие до Георги Бранкович да му предаде моравското деспотство и без да чака отговор нахлува с войски и превзема редица крепости и територии. През 1429 г., Георги Бранкович получава титлата деспот от византийския император Йоан VIII Палеолог. През 1435 г., сключвайки споразумение с османците, дава дъщеря си Мария Бранкович за съпруга на султан Мурад II. Султанът му разрешава да изгради крепостта Смедерево като нов главен град във владението. През 1439 г. султан Мурад II превзема Смедерево, деспот Георги бяга в Унгария, а султанът пленява и ослепява синовете на деспота - Григор/ий/ (Гъргур) и Стефан. През 1441 г. османците превземат и Ново Бърдо. Деспот Георги активно се включва и участва в първия поход на полско-унгарския крал Владислав III Ягело и Янош Хуняди от 1443/44 г. и си възвръща владението. След превземането на Константинопол, Мехмед II започва изненадващ поход срещу владенията на деспота и през 1455 г. наново и безвъзвратно е превзето Ново бърдо. На следващата 1456 г. деспот Георги участва в отбиването на османските атаки срещу Смедерево и Белград, а в края на годината умира.
[12]Намаз - петкратна молитва, една от стълбовете на исляма, http://bg.wikipedia.org
[13] Санджак бей – управител на главната административна единица (санджак)
[14] Потон, м. диал. горна част на жилищно помещение; таван, http://talkoven.onlinerechnik.com
[15] Тълмач – преводач, б.р.
[16] Първият кръстоносен поход на младия крал Владислав и властния военен стратег Янош Хуняди започва през есента на 1443 г. Хуняди завзема Крушавац, Ниш и Пирот, Морава. Крал Владислав освобождава София. Присъединяват се босненци, албанци, сърби и български въстаници. Междувременно султан Мурад II укрепва проходите към тракийската равнина. Сред християнската армия избухва чума по конете. При необичайно тежката зима, Хуняди не приема риска да продължи похода. По време на отстъпление на войските турците са разбити още два пъти. На 1 септември 1444 г. двадесетгодишният крал Владислав потегля от столицата Буда към България начело на малка шестнайсет хилядна армия. По поречието на Дунав към Оршова се обединява със силите на Янош Хуняди. Преминава във Влашко, където се появява нов съюзник – влашкият владетел Влад II – Дракула. През 1444 г. християнските войски завземат турските укрепления по Долен Дунав – Железни врати, Видин, Оряхово, Никопол. Присъединяват българи. Войските на Владислав превземат всички български градове – Стан, Шумен, Мадара, Провадия. Мурад прехвърля тайно анадолските си войски от Мала Азия на Балканите с кораби на венециански и генуезки търговци. Добавя и европейската си шейсет хилядна армия и се отправя на север, за да посрещне кръстоносците и да ги спре. На 9 ноември 1444 г. вечерта двете вражески армии се срещат във Варна. На следващия ден – 10 ноември в морския град се разразява една от най-кървавите, тежки, драматични битки. Угасва и животът на младия рицар Владислав, а заедно с него и мечтата за освобождение в земите ни. За България идват вековете на робството.
[17] Севаст - висша титла, използвана в някои от средновековните балкански държави.
[18] Георги Кастриоти Скендербег (1405 - 17 януари 1468) - национален герой на Албания. През 1433 година той е даден на султан Мурад II като заложник. Там приема исляма под името Искандер-бей или Скендербег и се прославя, сражавайки се за турците. Под негово командване са били 5000 османски кавалеристи.През 1438 година султан Мурад назначава Скендербег за управител на Круя. В края на 1443 година той вдига въстание и заема Круя и наследствените си земи около града, разбива османците при Черни Дрин, сключва съюз с Кралство Унгария и заставя Мурад II да снеме обсадата на албанския град Круя. През ноември 1443 г. е обявен за глава на княжеството Кастриоти. Когато османците отнемат принадлежащите на неговото семейство имоти в Круя, Скендербег се отрича от исляма и вдига въстание. Сключва през 1444 г. военнополитически съюз с Венеция и с вождовете на разни племена и разгръща партизанска война в Северна Албания. През 1448 година султан Мурад започва поход срещу него и превзема крепостта Светиград. През 1450 година Мурад обсажда без успех Скендербег в Круя. След превземането на Константинопол от турците през 1453 г. Скендербег сключва изгоден за Албания мир. Признат е (1461) от султан Мехмед II за управител на Албания.
[19]    Карамания - историческа област в Южна Турция, на територията на която Караманите основават в средновековието Караманския бейлик
[20] Арджеш - окръг в регион Мунтения в Румъния
[21] Влад II Дракул (1393 - 2 декември 1447) - владетел на Влашко през периода 1436-1442 и 1443-1447. Прекъсва управлението си през 1442, за да помага на турския султан в борбата му срещу унгарския войвода Янош Хуняди. През 1443 Янош Хуняди успява да го победи и да постави за кратко на трона Басараб II. Още на следващата година Влад II Дракул си връща трона, подкрепен от войските на султан Мурад II. В замяна е принуден да изпрати двама от синовете си ( Влад Цепеш и Раду III) като заложници и да изплаща ежегоден данък. Влад променя външната си политика и отново става васал на унгарците и когато полският и унгарски крал Владислав III започва своя кръстносен поход срещу турците през 1444, той изпраща на помощ 4000 конници под ръководството на най-големият си син Мирча. След голямото поражение в Битката при Варна и смъртта на краля, Влад пленява Янош Хуняди, при изтеглянето му през Влашко. През декември 1447 влашките боляри възстават срещу Влад и го убиват в блатата край Илфов.
[22] Капудан паша - адмирал на флота, б.р.
[23] Акънджии - akıncı, нередовни части от османската армия, http://bg.wikipedia.org
[24] Уврат - мярка за площ, равняваща се на около 2 декара, http://bg.wikipedia.org
 
 
Заглавие
Александър Блок
Рицарят монах* 
Рубрика В олтара на поета | 2007 / март 
Съдържание
Александър Блок - маска
Този спомен остава за мен незабравим. Преди дванайсет години в един безцветен петербургски ден провождах ковчега на покойница**. Пред мен вървеше висок на ръст, суховат човек в поовехтял кожух, с гола глава. Прехвърчаше слаб сняг, но всичко беше сивобелезникаво, както е само в Петербург, а снегът можеше да се забележи единствено на фона на крачещата отпред фигура; върху кафявата яка на кожуха се спускаха дълги стоманеносиви повесма от коси. Фигурата приличаше на силует, до такава степен тя се отличаваше от всичко наоколо. Генералът редом с мен каза на съседката си: “Знаеш ли кой е този дървеняк? – Владимир Соловьов!” Наистина шествието на този човек изглеждаше чудновато сред шепата обикновени хора, които вървяха премръзнали след катафалката. След няколко минути вдигнах очи: вече го нямаше. Беше изчезнал като че ли незабелязано – и шествието се превърна в обикновена погребална процесия.
* Статията е преработено слово на Блок, прочетено на 14 декември 1910 г. на вечер в Тенишевското училище, посветена на десетгодишнината от смъртта на Вл. Соловьов. – Б. пр.
** През февруари 1900 г. – на погребението на родственица на Блок. – Б. пр.
До този ден не бях виждал Владимир Соловьов, нито го видях след това. Но през всичко, което четох и слушах за него след време, и над всичко, което изпитвах във връзка с него, минаваше това странно видение. В погледа на Соловьов, който той случайно спря върху мен в онзи ден, имаше бездънна синева: пълна усамотеност и готовност да извърши последната крачка. Това беше вече чистият дух: сякаш не жив човек, а изображение: контур, символ, чертеж. Самотният странник шестваше по улицата на града на призраците в онзи час на петербургския ден, приличащ на всички останали петербургски часове и дни. Крачеше бавно след някакъв ковчег, в някаква неизвестна шир, забравил пространството и времето.
Около Соловьов тогава се вдигаше невъобразим шум, не само руски, но и европейски. До Петербург, както винаги, славата му достигаше във вид на неприлични и мръсни лакейски клюки и някаква особена враждебност. В някои кръгове дори името му не можеха да слушат равнодушно: то беше синоним на опасен и вреден човек. След време, когато той пророчестваше за панмонголизма в залата на Градската дума, един известен мистик сметна за остроумно да падне от стола си. Впрочем това беше още съвсем безобидна подигравка по отношение на ненавистта, с която средното петербургско общество сякаш го изблъскваше от живота, окончателно възмутено от неприличното му поведение. Тогава той минаваше вече в очевиден за зрящите друг образ, врязвайки се в сърцата с острия си, ясен, нечовешки силует. Струва ми се, че през тези последни три години от земния си живот за себе си той точно е знаел определения му срок; към външното обаяние и блясъка се прибавяше и друго, което го озаряваше и пазеше. Изпълняваше се древният закон, според който мъдрият, макар и обезсилен от падения и измени живот, връща младостта на старостта. Проблясващата отдалече искрица на тази младост като спомен от страната, от която си дошъл, която си забравял в пустинята на живота – бележи близостта на затварянето на кръга, близостта на края, но не на гибелта, на умирането, но не на смъртта. Зрелите делови хора уважават смъртта и са готови да изразят съжалението си за гибелта; но умирането и краят са им противни, защото те осветяват целия живот с друга светлина, в която земните дела се оказват съмнителни. Мнозина са готови сто пъти да повторят едно и също за гениалността на “Война и мир” само и само да премълчат смъртта и края на Толстой. В това, разбира се, няма нищо ново. Обикновено възразяват, че не трябва да се съмняваме в каквито и да било дела, когато изобщо те са съвсем малко. Възражението е от слабост, а не от сила. Владимир Соловьов наистина направи велики неща във време, когато на деловите хора им изглеждаше безделник. Това и предизвика омразата. Омразата, както винаги се случва, предизвика преклонението. От шума на омразата и преклонението не се чуваха другите гласове, еднакво чужди и на двете. Тогава шумно отхвърляха живия Соловьов и пак пред живия – шумно идолопоклонничеха. Но ето че минаха десет години. Нима и сега ще идолопоклонничим пред мъртвия, забравяйки в шумотевицата какво стоеше зад него?
В юбилейните дни има нещо ужасно. В тях лесно взема връх пошлостта, чието име е единствено забравата. Твърде съблазнително е сиянието на юбилейния саван, под който спи за мнозина любимият, за много хора съвременният човек; и твърде приятни са онези картини от живота и дейността му, които се сменят пред нас една след друга като от екран на вълшебен фенер. Това са като че ли флагчета, малки знаменца, които на всеки му харесва да погледа в обикновен неделен ден, в ден на забрава, на размяна на голямото за малкото. На флагчетата е написано: “Ние сме щастливи, че имахме велик човек. Мъчно ни е, че безпощадното време го отнесе.” А от горе, над времето, пусто се развява и шуми незримо знаме с неразбираем надпис. Всички ще кажат: “Това е нощното небе и на него са “обикновените звезди”.
Образът на покойния Владимир Соловьов е особено блестящ и разностранен. Затова са и така ярки картините на екрана на вълшебния фенер. Но днес някои от нас се уморяват и се крият от юбилейните светлини. Те ревниво скриват дори един от друг нещо свое. Думите ни звучат в разреден въздух, те приличат на удар на чук по капак на празен ковчег. Защо ли? Отметнете края на покрова, повдигнете капака – в ковчега няма никой, гробът е празен.
В този гроб няма да намерим останки от дееца и човека, еднакво блестящ и скъп за всички. Днес, както и преди десет години, всички признават големия талант, но мнозина остават в недоумение пред една или друга страна от дейността му. Известна философска школа ще подложи на съмнение системата на мистичната философия на Владимир Соловьов заради липсата в нея на завършена теория на познанието*. Нито един лагер публицисти не ще приеме Соловьов без уговорки, дори само заради това, че той е утвърждавал “свещената война” в името на “свещената любов”; защото някои от нас признават войната, но далеч не свещената, а държавната – в името на политическата вражда; а други изповядват любовта, но също не свещената, а хуманната – отричаща по принцип всяка война. Дали Владимир Соловьов е критик? Той не забеляза Ницше, той пристрастно оцени Пушкин и Лермонтов**. Поет ли е Владимир Соловьов? И тук се налага да му се отдели не много голямо място, ако се гледа на него като на “чист” художник. Остава Владимир Соловьов – човекът. А тук картината е прекомерно пъстра; спомените и анекдотите и досега не слизат от страниците на вестниците и списанията. Но какъв извод може да се направи от тези противоречиви “анекдоти” за “странните” му постъпки и думи, особено за “странното”, а за някои – страшното; за силния му смях, който с особена охота всички си спомнят. Единственият извод е: Владимир Соловьов беше необикновено симпатичен и оригинален човек, но с големи странности, и при това – не съвсем приятни, а понякога и неприлични; но тъй като неговите приятели също са странни и мили хора, те прощават на романтичния чудак грубите му постъпки.
Направих своя избор от най-неприятното, което говорят и мислят за Владимир Соловьов. Образът на крупния мислител и блестящ човек не ще помръкна от това. Искам само да покажа, че Соловьов – философът, публицистът, критикът, поетът и човекът – винаги е имал и ще има и врагове, и поклонници, тоест напълно единодушно признание за тези му качества не е имало и няма да има. Това значи, че честването на земната му памет винаги може леко да се превърне в обикновен юбилей, т. е. в ден на забрава. Когато отлетят десетилетията и на хоризонта на философията и науката изгреят нови звезди, Владимир Соловьов ще изгуби прижизненото си значение и ще се превърне в архивен материал за дисертации на историци на философията. Така вероятно мислят мнозина, но ако разкъсаме юбилейния саван и угасим юбилейните светлини, ще видим нещо друго.
Владимир Соловьов за нас все още е противоречив. В своето време той самият е бил раздвоен – изисквало го е служенето му. Още с първата си стъпка той жестоко е компрометирал себе си пред своето време; времето прощава всички грехове, включително и греха пред Светия Дух, но никому не прощава едно – измяната на духа на времето. Владимир Соловьов много добре е познавал нежното чудовище – лъстивото и страшно време. Той е възпитал у себе си две сили, две качества, необходими, за да напада врага изведнъж, от две страни. Единият Соловьов – тукашният, го е сразявал със собственото му оръжие; той се е научил да забравя времето; той само го е усмирявал, хвърляйки върху разрошената козина на чудовището лекото сребристо було на смеха: ето защо такъв смях понякога е бил и странен, и страшен. Ако съществуваше само този Соловьов, бихме отдали хладно дължимата почит на метафизичния макиавелизъм – и толкова; но ние искаме да помним, че този е бил само умният слуга на другия. Другият – неземният, не е презирал и усмирявал. Той е бил “честен воин на Христа”. Над врага той е вдигал златен меч. Всички ние сме видели сиянието, но сме го забравили или сме го приели за нещо друго. Ние сме имали “прекалено човешко” право да недоумяваме пред раздвояващия се Владимир Соловьов, не знаейки, че добрият човек, който пише умни книги и се смее на глас, е бил в таен съюз с другия – вдигналия златен меч над времето.
Да забравим за минута проникновения философ, забележителния критик и публицист, изпълнения с благодарност ученик на поезията на Афанасий Фет и странния човек. Днес сме длъжни да си спомним за онзи, комуто не подхождат нито юбилеите, нито научните заслуги, нито анекдотите. За него трябва да премахнем раздвоението, да забравим тукашния Соловьов, да угасим огньовете, с които ярко е блестял умът му, и да откъснем цветята, с които нежно е цъфтяла душата му. Всичко живо – нека заеме мястото си по новому – под лъчите на друга, неземна светлина. Та нали вълшебният фенер на живота наистина е угасен от смъртта на времето.
Смърт и време – извечната власт.
Всичко чезне, кръжейки, в нощта.
Не потъва в мъглата след нас
само слънцето на любовта*.
Докато на юбилейния екран не запъстрее повече богат живот, ние можем да видим появилия се от тъмнината нов, с нищо незатулен образ. Тук с бледа светлина блещука броня, кръг на щит и острие на меч под гънките на черното расо. Същият взор, вглъбен в размисъл, твърдо устремен напред. Същите стоманени коси и мършавостта, които дрехите не могат да скрият. Новият образ смътно напомня другия – жив и блестящ, с който се разделихме неотдавна. Тук са същите атрибути, но всичко се е наредило по-инак; всичко се е преобразило; станало е по-друго, неподвижно, пред нас е вече неземният Соловьов. Това е рицарят монах.
Какво представлява огромният книжовен труд на Соловьов на тази картина? Само щит и меч – в ръцете на рицаря, добри дела – в живота на монаха. Какво са щитът и мечът, добрите дела и земната диалектика за онзи, който е “душевно изгорял”**? Само средство: за рицаря – да се бори с дракона, за монаха – с хаоса, за философа – с безумието и непостоянството на живота. Това е едно и също земно дело: освобождаването на пленената Принцеса, на Мировата душа, тъгуваща мъчително в обятията на Хаос и намираща се в таен съюз с “космическия разум”. Целият земен романтизъм, странното чудачество – на тази картина са само благоуханно цвете. “Бедният рицар” от прекомерна земна влюбеност го полага в нозете на пленената Принцеса.
Този нов образ е неясно шумолящо знаме, чийто надпис не ще прочетем в неделния, изпъстрен със знаменца ден. Обикновеният надпис потвърждава, че образът не е мечта, а действителност. Рицарят монах е имал реални видения.
Прочетем ли внимателно поемата на Владимир Соловьов “Три срещи”, отхвърляйки шеговития тон и преднамерената, съзнателна небрежност към формата, предизвикани от обстоятелствата на времето и обкръжаващата среда, отхвърляйки ги така, както отхвърлиха цялата земна “прелест” на Вл. Соловьов – ще се изправим лице в лице с неопровержими свидетелства. В нея е описано с хронологическа и географска точност “най-значителното от случилото се в живота на Вл. Соловьов”. Поемата, напечатана в тома му със стихове, издадена с целия демократизъм на съвремието, по същество с нищо не се отличава от надписите на отминалите столетия: първо на латински, след това на националните езици – те свидетелстват тържествено и кратко за всичко наистина ценно в световния живот. Тях може да ги видим върху олтари, храмове, върху знамена, мавзолеи, дори върху полски камъни.
Сега си спомням такъв надпис в базиликата на св. Аполинарий в околностите на Равена. Надписът гласи: “Sanctus Romualdus Ravennus ad altare hoc noctu orans deato martyre Apollinare dis viso ad sacru ordine monasticum vocatus est anno DCCCCXXVII – “Свети Ромуалд, родом от Равена, молейки се през нощта пред този олтар и два пъти видял блажения мъченик Аполинарий, бе призван в светия монашески орден през 927 година.”
Поемата на Вл. Соловьов, насочена непосредствено към Онази, която той нарича в нея Вечната Приятелка, известява: “Аз, Владимир Соловьов, родом от Москва, Те призовавах и Те видях три пъти: в Москва, през 1862 година, след неделната литургия, деветнайсетгодишно момче; в Лондон, в Британския музей, през есента на 1875 година – като магистър по философия и доцент в Московския университет; в пустинята, недалече от Кайро, в началото на 1876 година:
В света суетен още роб и пленник,
под грубата кора на веществото
така прозрях порфирата нетленна
и сетих блясъка на божеството*.
Такъв надпис четем над изображението на рицаря монах. Подобно на средновековните, той служи не за тълкуване, а за доказване на цялата картина: само чертежът не стига, нужно е и словото – да затвърди; и то е произнесено. Поемата, написана в края на живота му, сочи къде започва животът; оттук нататък, пристъпвайки към изучаването на сътвореното от Соловьов, трябва не да се доближаваме към нея, а тъкмо обратното: да изхождаме от нея; само в светлината на този образ, станал ясен след като вторият, производният, е угасен от смъртта – можем да разберем същността на учението и личността на Владимир Соловьов. Образът е даден от самия живот, той в никакъв смисъл не е алегоричен; макар да е предмет на научни изследвания, самата му същност е нетленна; той излъчва невеществена златна светлина. Със злато и цинобър са се изписвали думите, излезли от устата на Гавраил: “Ave, gratiae plena”**. В периодичната система на елементите този основен, най-прост елемент трябва да бъде отбелязан със злато и цинобър.
Съвременниците на Вл. Соловьов са изгубили ключа към разбирането на най-простото. Деветнайсети век се отличава с необикновена потайност: подлагайки синовете си на уравняване, задръствайки умовете им с производни и принуждавайки ги да забравят същинското, този хитър век издигна на улиците лозунгите на позитивизма и натурализма, а самият той в тишината на философските и научни килии подготвяше онова, свидетели на което и участници в което бе съдено да бъдем ние. Очите на мнозина вече се отварят. Както Соловьов откри истинското лице на “бащата на позитивизма”, определяйки идеята на човечеството като св. София Премъдрост Божия – при О. Конт***, така ние не можем вече да не видим истинското лице на “бащата на натурализма” – Емил Зола. Зад нас са великите сенки на Толстой и Ницше, Вагнер и Достоевски. Всичко се променя; ние стоим пред лицето на новото и всемирното. Не напразно в промеждутъка от смъртта на Вл. Соловьов до днешния ден преживяхме онова, което други ще преживеят за сто години; не напразно видяхме как сред грохота и мълниите на земните и подземните стихии новият век хвърляше в пръстта семената си; в тази буреносна светлина пред нас проблеснаха и ни направиха по-мъдри с късната си мъдрост всички векове. Онези от нас, които страшната вълна на отминалото десетилетие не отнесе и не осакати, с пълно право и с чиста надежда очакват нова светлина от новия век.
Най-доброто, което можем да направим в чест на Вл. Соловьов и пред паметта му, е да си спомним с радост, че от векове същността на света е извънвремева и извънпространствена; че може да се роди втори път и да отхвърли от себе си веригите и праха. Да си пожелаем всеки от нас да остане верен на древния мит за Персей и Андромеда*; всички ние, доколкото ни стигат сили, трябва да вземем участие в освобождаването на пленената от Хаос Принцеса – на Мировата и на своята душа. Душите ни са причастни с Мировата душа. Днес много от нас са в състояние на умора и убийствено отчаяние; новият свят е вече пред вратите ни; утре ще си спомним златната светлина, заблестяла на границата на две толкова различни столетия. Деветнадесетото ни принуди да забравим най-светите имена; двадесетото може би ще ги забележи. Това знамение показа на нас, руснаците, още неразгадания, раздвояващ се пред нас Владимир Соловьов.
И в този миг на срещата незрима
душата ти ще озари дъга
и ти от сънища непоносими
ще се отърсиш – с обич и тъга**.
 
13 декември 1910
 
 
Заглавие
Анджей Бурса в превод на Веселин Маринов
Andrzei Bursa interpreted by Vesselin Marinov 
Рубрика Преводи | 2006 / март 
Съдържание
Анджей Бурса Полски поет, прозаик, драматург и публицист. Роден на 21 март 1932 г. в Краков, завършва българска филология в Ягелонския университет, работи като журналист в краковския вестник „Дженик полских”. Автор на 37 поеми. Умира от сърдечен инфаркт на 15 ноември 1957 г. На негово име в Полша е учредена авторитетна награда за поезия.

Николай Дюлгеров-
“ Спомен за жена”, 1930 г.,
Из изложбата ”Гео Милев и българският модернизъм”

Анджей Бурса

ИЗ ДЕТСКИТЕ ИГРИ
И ЗАБАВИ
Когато всичко друго ти омръзне
намери си ангелче и старец
играе се така:
подлагаш на стареца крак
и той се пльосва на асфалта
ангелчето навежда глава
чупиш очилата на стареца с камък
ангелчето навежда глава
отстъпваш на стареца място в трамвая
ангелчето вдига глава
изливаш на главата на стареца нощното гърне
ангелчето навежда глава
казваш на стареца „Дал ти Бог добро”
ангелчето вдига глава
и така нататък и така нататък
после иди да спиш
ще ти се присъни ангел или дявол
като ангел си спечелил
като дявол си загубил
ако не сънуваш нищо
то тогава резултатът е равен.
***
„...ти не знаеш моите похвати, аз знам твоите,
губим си напразно времето...”
Роже Вайян
Мой животе
знаеш всичките мои похвати
знаеш кога ще драскам ще крещя
и ще се хвърлям
знаеш упоритостта на моята борба
лишеното от вкусове и от усещания
изтощение
тогава отравяш моя сън с кошмари
за да ме лишиш от всякакво убежище
Знам твоите сладости
които приемам със трескава благодарност
и след като се скъсвам от повръщане
свикнах със твоите жестокости
научих се да се присмивам на собствения си труп
(добре познаваш този мой похват)
един на друг дотегнахме си мой животе
ти мой враг
Но какво да правя като си заклещил
в челюстта ми
искрите на болката
за да ми попречиш на прозявката?
 
БЛАГОДАРСТВЕНА МОЛИТВА С УПРЕК
Че не ме създаде сляп
Благодаря Ти Боже за това
Че не ме създаде гърбав
Благодаря Ти Боже за това
Че не съм се родил дете на алкохолик
Благодаря Ти Боже за това
Че не ме създаде болен от водянка
Благодаря Ти Боже за това
Че не се родих пелтек сакат
джудже епилептик хермафродит
кон мъх и нищо от флората и фауната
Благодаря Ти боже за това
Но защо съм се родил поляк?
Превод от полски Веселин Маринов
 
 
Заглавие
Андрей Даниел: Истанбул е толкова мощен, че не се интересува от подробностите, които съдържа. И им дава живот
Andrei Daniel about his recent visit to Istanbul and the Biennale of arts in the Turkish mega-city
Рубрика Око | 2006 / февруари 
Съдържание
От обилието на изложби в есенна Варна си избираме поглед към музея “Георги Велчев”. Там Румен Серафимов e поканил трима автори. Тежката артилерия е Андрей Даниел – известен със строгата си персонална селекция за включвания в експозиции и безспорно доминиращ тази колекция. Варненското име е Веселин Начев – ще запомним силните му големи формати “Добродетели” 1 и 2. По-аскетично се вписва в проекта Людмил Лазаров с един своеобразен стобор от девет фрагмента, наречен “Разходка”. Връзката към темата на А3 за европейския Ориент е истанбулският цикъл на нашия събеседник Андрей Даниел.
Разговаря Нина Локмаджиева
Снимки Нина Локмаджиева
- Нови ли са нещата, които виждаме в музея “Георги Велчев”?
- Правени са тази година, мисля че има едно-две от предишни години – едно от голите тела и Двама в кафенето. Другите са от 2005 г. Защо съм включил по-стари работи? Винаги за една изложбена проява не мен поне ми е трябвала мая, за да тръгне и другото. Да тръгна отнякъде. И тръгвайки отнякъде, все се надявам, че правя стъпка назад, за да направя две напред. И всъщност да съм с една стъпка напред. Разбира се, това са смешни аритметики, но това си е причината – във всички мои изложби има по една–две работи, които са предшестващи другото – новото.
- Коя е най-новата работа в тази изложба?
- Последна е серията от Истанбул. Буквално преди двайсетина дни бях там.
- Заради биеналето ли?
- То беше поводът. Защото мен ме интересуваше Истанбул. Не бях ходил никога там и това беше за мен голямото преживяване всъщност. Страхотен град. Иначе за самото Биенале не мога да кажа, че аз съм нещо така много изненадан или възхитен, или впечатлен от това, което видях като произведения. Разбира се, имаше отделни произведения, било то видео или някакъв вид друга медия, които направиха впечатление. Но за съжаление аз имам някакво дълбоко усещане, че тоя тип световни международни прояви се завъртат в някакъв мъртъв кръг. Може би имената на авторите се сменят, но произведенията си остават едни и същи. Много е странно това. Не знам дали се детерминира от кръга от средства, които станаха традиционни в тези прояви, от рода на разни пространствени реди мейдове или видео, или някакъв тип живопис и така нататък. Но като че ли много автори тръгнаха с едни вече показани средства и по някой път излиза, че в тоя тип концептуално изкуство ужасно важно е самото средство – то говори и ако няколко автори употребят едно и също средство, се оказва, че те казват едно и също нещо. И нищо ново. Така че центърът на преживяванията ми в Истанбул не беше биеналето, а самият град. Градът е невероятен. Просто теоретично знаех, че България съществува, дето се вика, на 300 км от един световен мегаполис, но не предполагах, че въздействието му е чак толкова могъщо и толкова разностранно. Това усещане за космополитност в град, който съществува в една държава, традиционно приемана за твърде тясна и нетолерантна... Всъщност не е така. И просто съм възхитен от това, че там човек може сам да открие тоя многопластов свят, в който живеем. Ако ще да тръгне към хилядолетията назад, ако ще да погледне и в бъдещето. Ако ще да усеща съвремието, което е безумно мощно и пъстро, и ларж. Въобще това е град, който е толкова мощен, че не се интересува от подробностите, които съдържа. И им дава живот. Впечатлен съм много.
- Да се прехвърлим от Ориента към голите тела, знаково присъстващи и в тази ваша изложба.
- Голите тела - разбира се, това е една вечна художническа тема. Така или иначе те са винаги някакъв вид конкретна провокация при мен. Съдържат някакъв скрит портретен момент, защото това не е просто голо женско тяло, това са персони, които по някакъв начин провокират мъжа и художника в мен. Особената загадка и енергийна провокация на голото женско тяло, мисля, че е не само към мъжа, а въобще към човека – то като че ли е извор на тази еротика, която всъщност поддържа живота. И за мен е много интересно да я наблюдавам, да я преоткривам, да я опипвам чрез ръцете си, чрез боите, чрез четките. За мен това е важно, интересно.
- За финал да погледнем към „Влачещият” – той стои съвсем програмно на входа на тази изложба.
- Какво да кажа – аз през годините от време – на време като че ли натрупвам някакви парчетии, остатъци от моите сюжети и наблюдения, които полека-лека се компресират и от време на време излиза някоя картина, която може да се нарече програмна, една по-компресирана метафора, която бих искал да споделя и синтез на някои усещания и наблюдения. И мисля, че това е нещо такова. Влачещият е една простичка метафора на човешкия живот, на това, което всъщност човек прави цял живот – да събира някакви неща, които според него са ценни и да ги влачи неизвестно къде по пътя, който върви, да ги довлачва донякъде. И тези неща, по някой път много прозаични на вид, съдържат в себе си безценни съкровища.
- Темата за пътя ли да търсим?
- Не, аз не съм с темата за пътя. Пътят, разбира се, е една метафора, която за мен почва да се изчерпва по начина, по който е мултиплицирана в нашето изкуство. И за мен основното е това събирателство и влачене на ценностите, които събираш.
- Събиране на опит?
- На всичко. В нашето образование има една дупка. Навремето, когато ни обясняваха за генезиса на човешката цивилизация – за първото голямо разделение на труда между земеделци и ловци, изпускаха една трета разновидност на човешката дейност – събирателството. И се оказва, че такава дейност е съществувала, да речем, в Австралия – аборигените не са били нито земеделци, нито ловци, а са били събирачи. Вървели са по брега на океана и са събирали мидички, рибички – събирали са ги готови. Това е било препитанието. И така са събирали сигурно и бисери, и разни други ценности, събирали са опит, събирали са мъдрост. Така че това е една друга част от човешката цивилизация – събирателството и трупането на нещо. И се надявам, че не сме стигнали края на света, където това вече няма да има значение.


      Аn interview of the artist Andrei Daniel about his recent visit to Istanbul and the Biennale of arts in the Turkish mega-city.
 
 
Заглавие
Архитектурата на Варна - поглед отвътре.
“The Architecture of Varna – an inside view”. 
Рубрика Преводи | 2005 / май 
Съдържание
     АРХ. СТАНЧО ВЕКОВ
     
     Повод за подобен поглед дава поредният Архитектурен салон - Варна 2005, организиран от Съюза на архитектите в България (САБ) - Дружество Варна, и регионалната колегия на Камарата на архитектите в България (КАБ)с любезното съдействие на Община Варна.
     Три са новите неща, които формално отличават салона от предишните: първо - организаторите са само САБ и КАБ, САБ като творческа организация , а КАБ като професионална организация на “архитекти, които извършват проектантска дейност”, както е записано в устава на камарата; второ - регламентът допуска участието не само членове на двете организации, но и за пръв път на студенти от ВСУ; трето - Домът на архитекта във Варна, ул. ”Мусала” 10, за пръв път е домакин на тази проява.
     На 25.04.2005 г. желаещите да присъстват на откриването едва успяха да се съберат в камерното пространство на Дома на архитекта, за разлика от участниците, които тази година са значително по-малко в сравнение с предишни издания на значимото за архитектурния живот във Варна събитие. Тази първа констатация, която се налага, едва ли се дължи на по-ранната дата - обикновено салонът се планира в края на април, когато строителният сезон е в самото начало, а много от обектите са все още в последната, довършителна фаза. Не би трябвало да бъде причина и чисто техническата страна по подготовката и заявката за участие на експозиционните табла с размери 840 х 594 мм.
     В търсене на отговор нека припомним, че изтеклата година беше белязана от значителни промени, които засягат целия отрасъл строителство, в това число проектната дейност, каквато представлява изготвянето на проектите, без които е невъзможна реализацията на всеки архитектурен обект.
     Става въпрос за появата на нов правен субект в българското законодателство, наложен от Европейския съюз, предвид бъдещото членство на България в него и необходимостта от уеднаквяване на стандартите, с всички произтичащи от това условия и последствия. Беше учредена Камарата на архитектите в България, която всъщност се явява продължител на делото на Българската инженерно-строителна камара БИАК, създадена още през 1937 г., каквато е била практиката във всяка от същите тези европейски страни, към чиято общност се стремим днес. С решение на Общото събрание на САБ, по ЗЮЛИУ, през 1989 г. се стига до първата регистрация от 1991 г. и до пререгистрацията през 2001 г.
     Къде е връзката между новата формация КАБ и слабото участие на колегията в Архитектурния салон 2005, разкрива една по-дълбока интерпретация на фактите.
     Не е необходимо човек да е специалист, за да забележи колко много се строи както в черноморските курорти от Албена до Приморско, така и във Варна и региона. И никакви ограничителни режими не са в състояние да спрат тази строителна експанзия, докато законодателството не принуди самите участници в нея да “играят” по правилата, които браншовите организации на самите строители, архитекти и инженери, предприемачи и потребители определят и налагат.
     В тази посока трябва да се търси и приносът на Камарата на архитектите, която регламентира дейността по изготвяне на проектите и авторските права като свободна професия. В този смисъл тя е независима страна в процеса, а не държавен или общински служител, който до вчера е съвместявал две, че и повече функции, без това да бъде закононарушение, както сега постановява законът. Всъщност става дума за един морален праг. И ако се върнем на строителната експанзия във Варна и региона, ще видим дори с непредубедено око, че повечето от сградите - особено жилищните, натрапчиво се повтарят, често имитирайки себе си, сякаш са дело на един и същ автор или екип, разпределени по райони?! Вероятно поради същата причина в салона отсъстват проектите на многобройните жилищни кооперации, които се строят на всеки ъгъл. Получава се така, че авторите им остават анонимни - явно оценката на професионалната колегия, както и евентуалните признания и награди нямат никакво значение за тях. И може би с право... Защото това, което се вижда в архитектурния пейзаж на Варна, е един невероятен конгломерат от прави и криви линии, повърхнини и обеми, а наложилите се мансардни покриви със скупчените като куфари табакери, кули и кулички, наречени в ЗУТ (Закон за устройство на територията) “архитектурни елементи”, са в ярък дисонанс с характерната за града следосвобожденска архитектура. Както е известно, авторите на прекрасните сгради, издържани в различни неостилове, са възпитаници на прочути европейски университети. За тях е било въпрос на чест и в същото време норма, изисквана от закона, да поемат и защитят с лиценз и личен щемпел цялата отговорност за резултата от своята дейност - от изготвянето на проекта до приключването на строежа. Свободният пазар се превръща в единствения регулатор и коректив едновременно, който определя качествен или некачествени е обектът, добра или лоша е архитектурата. Ето как, по естествен път, архитектурата става предмет на обществена оценка, поема социални ангажименти и в този смисъл излиза извън обсега на зависимост от служебната йерархия. Само по този начин архитектурата би изпълнила основната си функция - да служи на обществото, да решава актуалните проблеми на неговото развитие в определения момент и на конкретното място.
     Как отразява тази изконна мисия на архитектурата Архитектурният салон Варна 2005? Общо 23-ма автори, сред тях 7 студенти, излагат творбите си, които обхващат проекти и реализации от жилищни до обществени сгради, както и една концепция за развитие на Варна на арх. Владимир Попов и арх. Красимир Петров, номинирани за награда “Варна” за цялостен принос към архитектурното развитие на града. Останалите награди:
     1. На САБ - арх. Галина Балева и арх. Мартин Христов за жилищния комплекс “Долче вита” - Свети Влас.
     2. На САБ - Дружество Варна - арх. Димитър Кръстев за Жилищния комплекс в кв. “Виница”.
     3. На КАБ - Регионална колегия - арх. Лиляна Саралиева, арх. Илиан Владимиров и колектив за Автосалон и автосервиз “Еуротон” ООД - Варна.
     Какво обаче показва Архитектурният салон 2005 извън наградите и доколко той може да бъде представителен за състоянието на архитектурния пейзаж на Варна? Реализираните обекти са едва половината от всички представени, като преобладават жилищните пред обществените сгради, т.е. адекватно на реалния строителен пазар. Жилищните сгради са два вида: индивидуални (едно- и двуфамилни) и кооперативни (апартаментен тип, със средна и висока етажност, най-често с обществено обслужване в приземните етажи). При индивидуалните жилищни сгради се наблюдава стремеж към интерпретация на традиционната българска къща от Възраждането, като тенденцията, сама по себе си положителна, се простира от откровено повтаряне на образци (почти реставрация) до по-съвременно и свободно третиране. Липсват, общо взето, смели опити за по-дълбоко навлизане в тази проблематика, защото не външните типологични и архитектурни белези са признак за приемственост, а философското преосмисляне и прилагане на традицията.
     Тук бих посочил жилищната сграда в “Трошево” на арх. Димитър Кръстев, в която чрез познати традиционни прийоми - еркери, дълбоки стрехи и скатни покрития, се постига съвременен образ, вписан в конкретната околна среда.
     Подобна тенденция се забелязва и при хотел ”Дръстър” в Силистра на арх. Наталия Люцканова - опит за една построманика, ако може така да се определи избраната по-сурова стилистика на архитектурния образ, който препраща към средновековната българска архитектура, колкото и бедна на примери да е тя.
     Подобна стратегия с интерпретиране на вече отминали стилове и образи явно се оказва печеливша - не само по света, а вече и у нас. Очевидна е необходимостта от връщане на характерен облик на сградите, който да бъде нещо повече от формално композиране на елементи или “цитати” на познати или чужди образци.
     Всичко това води в крайна сметка отново до онези тъжни и толкова обговаряни заключения за днешната “архитектура на прехода”, която все още се лута в лабиринта на архитектурната история от древността до наши дни. Кога най-сетне ще осъзнаем, че да се постигнат само техническите параметри на заданието и непременната печалба от всеки квадратен метър застроена площ, налагана безпрекословно от строителя, предприемача или инвеститора, не стимулира национално отговорната политика, която изискват от нас високите стандарти на Европейския съюз. Качеството на живот, което искаме да постигнем, зависи в най-голяма степен от качеството на дома, в който живеем. Да се надяваме, че новата българска архитектура постепенно ще се оттласне от чисто утилитарната си функция, за да потърси по-висши нива за естетически и социални послания. Само те биха могли да я издигнат като творчество, което се идентифицира с историята на човечеството и в този смисъл олицетворява самото време.
     
     * Награда на САБ за реализация на жилищна сграда 2004 г., носител на награди от национални конкурси и прегледи; член на УС на САБ - Дружество Варна; член на КАБ – Варна
      “The Architecture of Varna – an inside view” – by Arch. Stancho Vekov.
 
 
Заглавие
Атанас Липчев: „Аз съм щастлив човек, независимо че все съм недоволен от нещо...” 
Рубрика Анкета | 2013 / 1 
Съдържание
Направих анкетата с Атанас Липчев в края на януари 2010 г., а той е отговорил на въпросите ми следващата седмица, вероятно часове преди да умре… Твърде е възможно това да са последните написани от него редове.

Анкета на Борислав Гърдев (23.06.1962, Горна Оряховица). Завършва ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” 1986. Учител в Елена (1986 - 1988), преподавател по теория и история на киното във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” (1988 – 1992), заема административни длъжности в областта на културата във Велико Търново (1992 – 1996). Работи за регионални и национални издания, преимуществено като журналист на свободна практика. В многобройни публикации изследва проблемите на културата, литературата, филмовото изкуство и историята. Сътрудничи на радиостанции („Фокус” – 2006-2008) и тв програми („Час по България” в ТВ САТ от 2009), участва в колектива, създал „Съвременна българска енциклопедия” на изд. „Елпис” 1993-1995, в която написва всички статии, свързани с проблемите на киното. Трудът „Доктор Петър Гудев – политик и държавник” (2002), електронно издание на Liternet.bg е първото монографично изследване в Б-я, посветено на този общественик и на сложната и противоречива съдба на либералната теория и практика у нас в края на XIX и началото на XX век. 2006 издава в Liternet.bg сборника със статии и есета „Подир българската мечта”. 2007 публикува в Hit.bg изследването си „По стръмния път на писателското майсторство”, посветено на живота и творчеството на Йордан Вълчев.

- Роден сте на 6 февруари 1951 г. във Варна и завършвате българска филология в Шуменския университет „Константин Преславски”. Откога датира интересът Ви към прозата, повлияха ли Вашите юношески и младежки преживявания за формирането Ви като писател?
- Любопитството ми към книгата изобщо е от онова сякаш небивало време, когато вероятно съм се осъзнавал като човек. Благословено време – като един малък Колумб откривах света – очарован, възхитен и сигурно малко уплашен. “Какъв искаш да станеш, като пораснеш, момченце?” Ами, мънках срамежливо аз, искам да чета книги. Няма такава професия, синко, клатеха укорително глава възрастните и мъдрите, опичай си акъла, докато е време, защото нищо хубаво не те чака с тия книги. Иначе пиша активно от края на седемдесетте години. Детството и юношеството са най-прекрасният и магически етап от живота на всеки от нас, без съмнение са ми повлияли малките ми, но потресаващи открития в краткия ми дотогава живот – първото приятелство, първата любов и първото предателство. Нещо ми нагарча в гърлото, като се сетя за онова време, което безвъзвратно отлетя в небитието.
- Помните ли първите си публикации през 80-те години на миналия век? Какви чувства изпитвахте, като откривахте името си под отпечатания разказ?
- Някои от разказите си помня, но повечето съм ги забравил. Предполагам, че са били наивни и неумели, но все нещичко е имало в тях, щом са ги печатали. За жалост, не пазя почти нищо от онова време, аз съм разхвърлян и немарлив човек. Сигурно съм единственият писател, който няма архив. А усещането да видиш името си под отпечатания разказ е страхотно, или поне беше такова в началото. Само този, който го е преживявал, може да ме разбере. През годините обаче позагубих това чувство, а сега сякаш не мога да се зарадвам истински дори на новоиздадена книга.
- Дълго ли пишехте само разкази? До сборника „Вълча любов” (1986) или и след това?
- С разказите приключих отдавна, изглежда ми отесняха. Стана някак естествено и от самосебе си. През последните пет години съм написал точно четири разказа и то само защото ми ги поръчаха от някои вестници и списания. Разказът е труден и отнемащ твърде много интелектуална енергия жанр. Той е като стихотворението – всяка дума трябва да е гвоздей и на мястото си, разказът не търпи излишества и словоблудство, които, да речем, в един роман могат и да минат, особено ако читателят е по-непретенциозен и се вълнува единствено от фабулата.
- В “Пътят към зимата” (2009) споменавате, че на младини сте започнали роман. Какво стана с този опит и използвахте ли нещо от него в по-нататъшната си творческа дейност?
- Именно този опит е в основата на “Пътят към зимата”. Разбира се, от първоначалния вариант не е останало почти нищо, само историята с Мария. През всичките тези години не се отказах от книгата точно заради тази романтична, трагична и донякъде приповдигната любовна история – жал ми беше да я захвърля. Но с деветдесет на сто от глупостите, които бях насъчинил, се разделих без колебание.
- Как бе възприет първия Ви сборник с разкази? Пожъна ли успех сред читателите и изпитахте ли удовлетворение като художник от свършената работа?
- Спомням си, че книгата бе посрещната доста добре, както от читатели, така и от оперативната критика, която все още съществуваше по онова време. Излезе само една-единствена отрицателна и съсичаща за млад автор рецензия в “Литературен фронт”, но това не ме изненада особено, като се има предвид кой я бе написал и това, че знаех кой я бе поръчал. Не бях любимец на властимащите, не ме долюбваха особено, минавах за автор на “дребнобуржоазни разказчета”. Цитатът е от въпросната рецензия. А авторът ѝ, след промените през осемдесет и девета, се нареди в първите редици на току-що пръкналата се “опозиция”. Дали съм изпитал удовлетворение от свършената работа… не знам, не съм сигурен, на мен по принцип все нещо не ми достига.
- Защо след това не писахте нищо 18 години?
- И аз често се питам защо. Просто дойде един момент, в който реших, че българската литература спокойно може да мине и без мен. Впрочем, и досега съм на това мнение. Някакво необяснимо отвращение към самото писане се утаи дълбоко в мен. Дори бях убеден, че завинаги съм скъсал с литературата, но се оказа, че зависимостта ми от нея е твърде силна и непреодолима.
- Смятате ли се за „певец на Варна”? Това ли е Вашият свят, Вашето Макондо?
- Е, чак пък “певец”… Това по би подхождало на поет. Но се лаская от мисълта, че съм най-варненският прозаик. Варна силно присъства във всичките ми книги, в този смисъл – да, тя е моят свят, тя е моето Макондо.
Атанас Липчев (6.02.1951, Варна – 6.02.2010, Варна) – Писател. Завършва бълг. филология в ШУ „Еп. Конст. Преславски“. Пише и публикува разкази в периодичния печат през 80-те г. Тогава издава и първата си книга „Вълча любов“ (1986) - сборник с разкази и новели. След това, почти 15 г., не написва нито ред. 2004 издава втората си книга - романа “Тежки пари”, а в самия край на 2005 романа “Тихият бял Дунав” (2005; 2007). Следват романите “Крадци” (2008), “Фустанела” (2009),”Пътят към зимата” (2009) и “Mailer daqemon или другият бряг на реката” (посмъртно, 2010) . Председател на Сдружението на писателите във Варна. Носител на награда “Варна” (посмъртно, 2010)
- Страдате ли от провинциални комплекси, затова че не живеете и творите в София?
- Аз съм роден и израснал в град с две хиляди и шестстотин годишна история, култура и традиции, за какви комплекси изобщо може да става дума? Гордея се, че съм се родил на брега на морето и до болка обичам града си. Никога не съм изпитвал желание да живея и работя в провинцията, тоест в София, трудно издържам там повече от ден-два. Не мога да си представя, че е възможно да напусна родния си град, прекалено силно съм привързан към него. Макар че през последните години се пренасели и сега ми е малко странен.
- Защо липсва чуваемост между българските прозаици? Защо отсъства сериозната критика за значимите постижения, които могат и да останат незабелязани, ако не се отразят от националните и меродавните регионални медии?
- Най-голямата беда на съвременната българска литература е липсата на сериозна оперативна критика. Тя бе гилотинирана още в началото на деветдесетте с оформянето на приятелските кръгове, разцеплението на писателите и неприязънта, която трайно се настани между тях, неприязън, продиктувана не толкова от литературни съображения, а основана на политически и икономически интереси. Критиката умря, защото се лансираха приятелски, партийни, подлизурски и откровено нечистоплътни рецензии, отзиви и похвални трактати за книги и автори, които утре никой няма да помни, освен може би роднините им. Това, че ще се затрие добра книга или читав писател, не интересува никого, важното е нашите хора да са на по-предни позиции, да се превеждат безумията им в Европа, да се усвоят едни парички, които някоя съмнителна фондация е осигурила за някой още по-съмнителен проект… Вижте как се провеждат така наречените литературни конкурси, вижте кой ги журира и кои са участниците – винаги обичайните заподозрени, винаги едни и същи хора, всичко е толкова нагласено, че отдалеч мирише на гнило и гноясало. Отвратително е. Заклел съм се никога повече да не участвам в подобни “състезания”. Как да има чуваемост между писателите, когато всички страдаме от мания за величие, не носим на критика и се сърдим като малки деца, ако волно или неволно ни засегнат с някоя дума? Измислени професорски величия решават кое произведение е стойностно и кое не, наглостта им стигна дотам, че си позволиха да пренебрегнат Виктор Пасков пред един посредствен университетски даскал, на когото много му се иска да е писател…
- Вие имате и обществени ангажименти като шеф на писателското сдружение във Варна. Какво Ви стимулира да продължите да пишете? Ясно е, че от писателски труд не може да се печели, вероятно и затова сте се захванали с редакторска работа във вестник „КИЛ”, но как виждате настоящето и бъдещето на българския писател в условията на перманентна криза, пазарни условия, все по-ширеща се простащина, явна неграмотност и господство на чалга-културата?
- За редакторската си работа в “КИЛ” не получавам нито стотинка. Същото се отнася и за останалите ми колеги. Що се отнася до настоящето и бъдещето на българския писател, не крия, че съм песимист. Другата голяма беда на литературата ни е книгоразпространението, няколкото големи книжарски вериги безцеремонно ни извиват ръцете и за нас остават само трохи. И като се има предвид, че продажбите са отчайващо слаби и смешни, картинката става съвсем тъжна. А продажбите са мижави не само заради кризата, българинът чете все по-малко, защото книгата в наши дни има сериозна конкуренция – телевизията и най-вече интернет. За жалост, точно телевизията като културна институция има най-голяма вина за опростачването на нацията ни. Струва ми се, че по въпроса се работи много сериозно и дори някак държавнически, сякаш някой има интерес народът ни да тъне в простотия и невежество, да бъде денонощно тероризиран от риалитита, турски сериали и родни чалга прелести… В този смисъл литературата ни не може да прави изключение.
- Пишете ли есеистика, статии, тъй като останах приятно изненадан от Вашето есе за Кольо Севов „Поет, естет, приятел… и преди всичко гражданин”, поместено в „Литературен свят” на 15 декември 2009 г.?
- Въпросното есе е кратък предговор към едно томче с избрани творби на Кольо Севов, което издадохме заедно с Веселина Цанкова и с любезното финансово съдействие на Община Варна. Да, писал съм публицистика, пък и сега пописвам понякога, но тя не ми е приоритет. Обикновено посягам към нея, когато ме ядосат и трябва да си го изкарам някому.
- Знам за пристрастията Ви към класиците на българската проза Йордан Йовков, Димитър Димов и Емилиян Станев. Явно от тях сте усвоили прийома в епичните си платна да преплитате личното и обществено значимото, социалните проблеми и колизии да се разкриват чрез съдбата на определена фамилия, независимо дали тя е Варо, Томови или Захариеви… Интересува ме моделът на романовата сага, който следвате в „Тежки пари” (2005), „Тихият бял Дунав” (2005) и „Крадци” (2008).
- Българската литература няма сериозни традиции в подобен вид повествование. Може би това ме амбицира да реализирам проекти като “Тежки пари” и “Крадци”. Като казвам, че нямаме традиции в романовата сага, имам предвид класиката ни. В по-ново време се появиха образци на тази литература, които обаче, със съвсем малки изключения, аз не уважавам. И друг път съм споменавал, че колкото по-малко измисля белетристът в произведението си, толкова то е по-добро и истинско. Животът е достатъчно шарен и богат и ако човек е наблюдателен, почти не му се налага да измисля, просто трябва да облече в художествена премяна героите си. Самият аз имам вкус към сагата и с голямо задоволство съм прочел по-известните представители на този литературен жанр. Вероятно всеки един от тези великолепни писатели е оставил по нещичко у мен, това е неминуемо, който твърди, че никога не е изпитвал влияние от никого и е паднал от небето, той просто е лъжец. Едва когато ентусиастът преболедува всички залитания, влияния, а понякога и явни подражателства, едва когато изгради свой собствен стил, така че да е невъзможно да го сбъркаш с някой друг, едва тогава той става писател. В този смисъл първата част на “Тежки пари” търпи известна критика. Затова миналата година я преработих, събрах двете части в една книга и ако някой ден се намерят средства, ще я преиздам, защото първото издание отдавна се изчерпи. Сега обаче книгата е далеч по-стегната и свежа. Просто ремонтът отстрани голяма част от слабостите, които са неизбежни за един начинаещ романист. А “Тежки пари” е все пак първият ми роман. Затова мисля, че “Крадци” е едно по-високо стъпало на същата тази пътека, която едни наричат криминална сага, а други – социален роман. В крайна сметка това не е толкова важно, по-интересното е, че аз се сблъсквах с моите герои на улицата, в кафенето, в кръчмата, където работех, защото животът ми се сложи така, че известно време бях и кръчмар, та героите на бъдещите ми книги сами се навираха в очите ми – цветисти, колоритни, тъжни и смешни, мъже и жени, всички строго индивидуални, понякога с неподозирани и стряскащи биографии, амбициозни, апатични, със силно затаени чувства или пък ненужно откровени и доверчиви… А “Тихият бял Дунав” е съвсем друга история. Бях длъжен да я напиша. Най-малкото за да се съхрани паметта на хилядите невинно избити и то по времето, когато се наливаха основите на гигантския експеримент, наречен социализъм.
- Това са много амбициозни и значими творби, гордост за националната ни литература, но защо останаха малко встрани от така нужното им обществено внимание? За „Тихият бял Дунав”, толкова очакваното, зряло и въздействено сказание за концлагерна България от времето на най-яростния тоталитаризъм – 50-те – 60-те години на миналия век, прочетох само няколко дежурни добри думи от Младен Влашки, Михаил Неделчев и Валери Станков, а за мен това е най-проникновеният, сериозен и обхватен разрез на онова жестоко и сурово време, което има своите жалони в съвременната ни литература в лицето на „Разпятието” (2005), завършващата част от трилогията „Синият аметист” на Петър Константинов и нейния антипод „Изходът” (1985), втора част от прочутата някога и смятана и за дисидентска трилогия на Владимир Зарев, в която описваните събития от същата епоха имат далеч по-лежерно, оптимистично и дори умилително-иронично звучене – сякаш наистина „животът става по-хубав и по-весел”, а режимът изведнъж добива човешки облик…
- Тези, които създават правилата, определят вкусовете и правят класациите за значимост на авторите, преживяват покрай литературата, а доста от тях дори и печелят добре. За мен литературата е начин на живот. Затова никога няма да се опознаем. Никога няма да ме допуснат до себе си, никога няма да вечеряме заедно, пък и аз не съм приритал за това. Упорито няма да ме забелязват и ще си запушват ушите, колчем някъде се спомене името ми. Търпимостта на тези новоизлюпени олимпийци си има граници, които книгите ми никога не бива да преминават, тоест винаги да са някъде в периферията на обществения интерес – повече не биха могли да понесат. Затова и “Тежки пари”, и “Тихият бял Дунав”, и “Крадци” са почти непознати на масовия читател.
- Чувал съм противоречиви мнения за „Тихият бял Дунав” – че е тенденциозна книга, писана с омраза, финансирана от Петър Стоянов – тоест слагаческа, а това не е така, най-малкото защото в нея освен истината за концлагерите в Белене и Ловеч, звучи критичен патос срещу режима на Живков, а и тъй като Вие проследявате убедително и правдиво драмата на комунистката-идеалистка Велика Томова, която дори се самоубива, след като вярата й за новия живот е смачкана от целесъобразността на окопалата се властваща номенклатура. В този аспект е интересен и образът на другаря Гълъбов, което пък доказва, че бягате от едностранчивото и елементарно пресъздаване на драмите не само на онова преломно време, но и на процесите, течащи вътре в управляващата партия…
- Това, че книгата е писана с омраза, съм го чувал и аз. Дори един местен пролетарски ентусиаст се закани да изкупи целия тираж и демонстративно да го запали на централния варненски площад, което, признавам си, ме поласка. Не, книгата не е писана с омраза, макар че не бих могъл да я напиша с любов към ДС. Съгласен съм, че в нея има повечко страст, но това чувство в никакъв случай не е омраза. Към кого омраза, кого да мразя – садистите и убийците, да, тях определено ги ненавиждам, но, питам се, кой може да обича такива хора, може би тези, които се изкушават да изгорят книгата на площада? Как мога да изпитвам позитивни чувства към онези тарикати, които в името на една доста привлекателна идеология ни обещаваха светло бъдеще, а пък в същото време усърдно подготвяха своето бъдеще и това на децата и внуците си, които впрочем днес ни управляват? Ако ненавистта е синоним на омразата, то тогава се признавам за виновен. Да, аз дълбоко ненавиждам тези хора, които опропастиха живота на десетки хиляди български семейства. А това, че книгата е поръчкова, е поредната лъжа. Петър Стоянов действително помогна за второто издание на книгата, но това си е негова идея и аз никога не съм го крил. Напротив, още на първата страница горещо му благодаря за подкрепата. Но това се случи през две и седма, а “Тихият бял Дунав” видя бял свят през декември две и пета, далеч преди да познавам Петър Стоянов, който пък изобщо не подозираше, че съществувам. Но нейсе, запуши я, както скромно казваше един емблематичен герой на Щастливеца, че то толкоз серсемлък бива ли бе, джанъм? Бива, байо, бива, аркадаш, гадовете с това се хранят – с лъжи и сплетни. А на онези, които ме обвиняват в омраза и тенденциозност, искам да припомня, че в цялата високоидейна, слугинска и подмазваческа социалистическа литература, няма такъв светъл и чист образ на комунист като този на Велика Томова. И тя не е единствена, аз познавах такива объркани и осакатени, но почтени и изключително свестни хора. Дори все още се намират такива, а някои от тях ми стиснаха ръката, като прочетоха книгата. Вероятно никога няма да се обикнем, но поне ще се уважаваме един друг и взаимно ще зачитаме чувствата и възгледите си.
- Не мога да забравя изключително виталния и земен адвокат Йордан Луков, нито Андрей Кулов и Ана, както и култовата фигура на Патриарха… Не успях да открия в тях белег на конюнктурно или тенденциозно претворяване, нещо повече, установявам със задоволство, че образната система във Вашите романи е винаги хомогенно балансирана, като дори и в най-отвратителните персонажи, Вие, подобно на Достоевски, търсите някакви привлекателни човешки черти – като най-натрапващият се пример е полковник Ганев… За мен „Тихият бял Дунав” е приносен роман, чието значение с времето ще нараства, а Вие как мислите – годините работят ли за неговото доосмисляне?
- Човек по презумпция е изтъкан от противоречия. Няма чернобели хора. Мисля, че Маркс до голяма степен е прав за ролята на битието като определящо съзнанието на индивида, но само донякъде. Има и други, не по-малко важни фактори, които влияят за психологическия портрет на даден човек. Например генната обремененост, аз дълбоко вярвам в нея и съм убеден, че няма сила, която да разкодира наследствената информация, да мотивира постъпките ни и да ни тласне към престъпление или към прояви на алтруизъм. Никакво битие, пък било то и най-идеалното, няма да превърне майор Дочев в ангел, или пък Калугера в светец. Калугера е роден убиец и ако ще майка Тереза да му е класен наставник, той пак ще си остане такъв. По-различно стоят нещата с полковник Ганев и Гриша Коваленко. Все ми се струва, че в една нормална среда и при определени обстоятелства те можеха да бъдат почтени хора, естествено със своите дребни грехове, които са присъщи за всички нас, смъртните. При всичките ужасни неща, които извършват, аз дълбоко в себе си тая известна симпатия към тях, което вероятно си личи. Ето, тук вече проработва постулатът на Маркс, но за да заработи на пълни обороти, съществуват куп условности, които го правят несъвършен. Колкото и да ми се иска, няма как да открия нещо привлекателно у Калугера, дори и няма намек за подобно чудо. А дали годините работят в полза на “Тихият бял Дунав” – не знам, съмнявам се. Дори и днешните управляващи упорито неглижират тази тема, не желаят да се връщаме към нея. Твърдят, че това е затворена страница от най-новата ни история. А пък на мен все ми се струва, че за да се затвори една страница, тя първо трябва да се прочете. Шмекерите обаче не искат да четат, та нали днешното им благополучие крие корените си там някъде, в ония смутни и черни времена, в зората на народната власт и младостта на техните татковци…
- Дилогията „Тежки пари” е писана по същото време, когато работите върху „Тихият бял Дунав” – 2004-2006 г. Това е типичен роман за прехода – 1993-2002 г., но ми звучи много по-зряло от поредицата „Новобогаташи” (1997-2008) на Александър Томов. Интересното е, че дори в такива привидно експлоатирани теми като натрупването на капиталите в условията на криминална приватизация и наглата престъпност, както и обвързването на партиите с пипалата на финансовата олигархия, Вашият глас звучи оригинално, автентично и ефективно…
- Приятно му е на човек, когато чува такива думи за книгите си, благодаря Ви за оценката. А иначе сте прав, че темата е преексплоатирана, дори бих казал и опорочена. Куцо и сакато прописа за така наречения криминален преход, сума ти борци за околийска слава напират с ужасяващи съчинения, без дори да са завършили и гимназия, непрочели нито една книга… Точно поради тази причина се отказах от продължението на “Крадци”, макар че написах стотина страници и то, струва ми се, не лоши. Българинът вече изпитва отвращение към тази тема. И с основание.
- Защо решихте да осмислите периода през погледа на членовете на сем. Варо – Моневи от една страна, чиято емблема са съответно Анжел и Джаки Варо, на Тони Чумата и на митичния злодей Калугера?
- Това са различните гледни точки на част от обществото ни. А ако трябва да съм по-точен – на криминализираното ни общество. От мнението на електората никой не се интересува, то е необходимо само по време на избори.
- В тази сага откривам интересно прилагане на опита от други мащабни фрески, които познаваме от американската литература, като „Кръстникът” (1969) на Марио Пузо – въвеждащата глава с юбилея на стария Анжел Варо или неговата неочаквана и толкова красиво пресъздадена смърт, така силно напомняща за края на дон Вито Корлеоне… Добавям и стремежа обществените промени да се експонират през погледа на богаташите Варо от една страна и на аутсайдерите като Калугера, от друга – това напомня за модела „Богат, беден” (1970-1977) на Ъруин Шоу…
- Никога не съм крил пристрастията си към Марио Пузо, учил съм се от него на някои похвати и тънкости в занаята. Невероятен композитор, великолепен психолог и душевед, но от него научих най-важното – никога да не пиша за неща, които не познавам. А аз познавам доста добре ъндърграунда на Варна, или поне този от деветдесетте години на миналия век. Имах съученици, които станаха босове в престъпния свят, имах такива познати и от махалата, в която израснах… Всички ние, децата от петдесетте и шестдесетте години, малко или много получихме част от възпитанието си на улицата, заедно играеха на “стражари и апаши”, бъдещи бандити и бъдещи магистрати нямаше как да не се познават… Колкото до инвенциите в “Тежки пари” – именно в това бе смисълът на преработването на романа, и то предимно в първата част, опитах се да избягам колкото се може по-далеч от Марио Пузо…
- В „Тежки пари” е много осезаемо влиянието на Димитър Димов. Докато четях романа, ми се струваше, че Давид Варо е брат на Стефан Костов от „Тютюн”, а драмата на Роза Варо много ми напомни за краха на мечтите на Ирина Чакърова…
- Тук ще си позволя да не се съглася напълно с Вас. Роза е по-елементарна от Ирина Чакърова. Ирина губи мечтите си, докато Роза губи единствено охолния си живот. Убива я личната ѝ драма, свързана с бащинството на единствения ѝ син. Впрочем, може и да сте прав, сега като се замисля, внезапно се сещам, че тя вече е загубила един син, една любов, а само мисълта, че тази избягала любов вероятно е замесена в смъртта на първородния ѝ син, я подлудява… Да, май че наистина сте прав, но отстрани винаги се вижда по-добре. За в бъдеще ще трябва да съм по-внимателен с възможността за подобни алюзии.
- Искам да ми кажете каква е връзката между „Тежки пари” и „Крадци” (2008)? „Крадци” второ действие ли е на Вашата сага нон финито за прехода ни или предхожда „Тежки пари”, тъй като времевият отрязък, който обхваща, е между 1989 и 1998 г.?
- Не, двете книги нямат връзка. Просто темата е една и съща. Може би оттам идва усещането за някакво родство. В “Крадци” се опитах да дам отговор на онези въпроси, които не засегнах в “Тежки пари”. Вярно е, че Тони Чумата и компания по нищо не се различават от братя Захариеви и приближените им, но и в живота е така. Методите и похватите на големите мафиотски кланове поразително си приличат.
- Как Ви хрумна да търсите библейски алюзии в повествованието по отношение битието на братята Лука, Марко и Матей Захариеви?
- Всеки от тях стига до престъплението по различен начин със своя версия и свое оправдание. Като казвам престъпление, имам предвид убийството на Армен, защото и тримата, кой повече, кой по-малко, имат пръст в смъртта на писателя. Всеки от тях ни предлага своето евангелие за случилото се, а животът, който са водили, им служи като предварително закупена индулгенция. Марко се чувства предаден, Матей – твърде малък, за да се противопостави, а Лука чудовищно възмутен от предателството на Армен. Четвъртият евангелист е самата жертва. При това е заел мястото на може би най-интересното евангелие – това на Йоан. Трудно може да се прецени къде и каква точно е истината. Може би тя е в някое от онези евангелия, които не са канонизирани…
- Според Вас удачни антиподи ли са на архизлодея Лука Захариев писателят Армен Бохосян и манекенката Ани Николова?
- Не съм се замислял върху това. Може би е редно някой друг да го каже.
- Някога написах в „За крадците и хората”, че „Крадци” е „сериозно и стойностно литературно произведение, дело на задълбочен труд”. Людмила Стоянова в „Зрелостта на таланта или за новия социален роман на Атанас Липчев” набляга на „безпощадно точните социални дисекции и диагнози”, на „безупречното психологическо портретуване”. Освен това смятам, че Вие винаги много точно и майсторски пласирате персонажите си и като вътрешен живот, и като характери, подпомагайки ги с афористичния им и цветист диалог, в който винаги има настроение и емоции. Какво бихте добавили в този аспект?
- Не знам, какво ли бих могъл да добавя наистина… Твърде сложно ми прозвуча това, което казахте. Приятели са ми споделяли, че книгите ми се четат леко и изглежда така, сякаш са писани на един дъх. Което, разбира се, не е вярно. “Крадци” съм я редактирал двадесет пъти, двадесет пъти по седемстотин компютърни страници… смятайте ги Вие. Накрая ми се повръщаше само като я погледна. Същото е и с останалите романи – къртовски труд и прочит след прочит, непрекъснато съкращаване, търсене на синоними, противна работа, досадна. Диалогът по принцип ми се удава, но едва след дълъг труд става “афористичен и цветист”, а колкото до “безпощадно точните социални дисекции и диагнози”… това вече ми звучи като висш пилотаж, не съм и подозирал дори, че ги умея тези неща. Това в рамките на шегата. А иначе, психологическото портретуване, за което говори Людмила Стоянова, е дяволски трудна работа, често пъти една недобре обмислена фраза или неточна дума може да оплеска нещата.
- С „Фустанела” (2009) правите остър завой към камерното, кондензирано и наситено с дълбоко мотивиран вътрешен драматизъм повествование. Много силно въздейства описанието на прочутия Остров на аутсайдерите със знаковите образи на Киро, Чико, Мазния, Професора и Ема. В този роман има страхотна атмосфера и изключителен, макар и стаен драматизъм. Драмата на Ема например е разтърсваща, а сред галерията незабравими неудачници, поставям на върха Професора…
- Човек трябва да опита от всичко. Самият аз имах нужда от промяна. Гордея се, че съм роден и израснал край морето, а пък никога не съм писал за него. Това ме амбицира да напиша “Фустанела”. А атмосферата в книгата е страхотна, защото е достоверна. Аз познавам лично всички тези хора, познавам Острова, където имам лодка и барака. Поне веднъж седмично пия по една ракия с капитан Чико, който и не подозира дори, че съм писател и че съм го изтипосал в роман. Впрочем, култовата кръчма “Камъша”, която съм описал в книгата, изгоря съвсем наскоро след опустошителен пожар. А собственикът на заведението, съпругът на моята героиня Данчето, се задуши в съня си. Беше подочул отнякъде, че съм написал роман, в който споменавам кръчмата му, и пожела да си купи книгата. Обещах да му я подаря с автограф, но не успях. Пожарът ме изпревари. Познавах и Професора, който преди няколко години се запиля някъде на юг, познавах и Мазния – той пък цяло едно лято ми помага в риболова, но се наложи да го изгоня, заради любовта му към многобройните му шишенца, познавах даже и Ема – разбира се, цялата тази история с болното ѝ дете съм я измислил, но наистина беше проститутка, и наистина беше едно простосърдечно и добро момиче.
- Много тъжна е картината на съвременна България във „Фустанела”, граничеща с безнадеждност, въпреки че финалът е сгрят от крехката надежда за бъдещето на главния герой…
- Да, картинката е тъжна и за жалост не виждам поводи за оптимизъм. Живеем в най-бедната страна в Европа… Криза, каква криза, за бога, та аз живея в криза откак се помня като човек. Кризата е оправдание за онези, които ни ограбват всекидневно. И ще я има, докато ги има и крадците. Никой уважаващ себе си народ не би ги търпял, просто би ги пребил със сопи. С този манталитет българинът няма бъдеще.
- „Пътят към зимата” (2009) e най-хармоничната Ви и завършена творба. При това е и като че ли най-съкровената, тъй като младежките спомени в нея са жизнено важни и смислово определящи за сюжета. Много ярки са женските образи на Мария и Неда – Мария, изцяло изградена чрез реминисценциите и Неда като необходимия житейски коректив. Не мога да забравя и Люси, не намерил смисъл в живота…
- Мария е библейската Ева – вечната жена. Изкусителната Ева, необходимата Ева, божествената Ева, без която животът просто няма смисъл. Тя е мечта, блян и цел на всеки хетеросексуален мъж. Малцина я постигат. Моят герой се докосва до нея. После я загубва. И отказва да го приеме. Как се живее от тук нататък? Много просто – всевишният се е погрижил и за това. На сцената се появява житейският коректив, както сполучливо го отбелязахте – земната, реалната, практичната и скандална жена – майката на бъдещи синове. Вероятно ще Ви прозвучи малко перверзно, но в известен смисъл тя даже ме привлича по-силно от обожествената Мария. Люси е мой съученик, който почина от левкемия. Беше в пети или шести клас, вече не помня. Животът му беше ужасен и съм уверен, че той не държеше на него. Дори си мисля, че наистина би се самоубил, ако знаеше как да го стори.
- И в „Пътят към зимата” звучат критични нотки към някогашната комсомолска номенклатура в лицето на прословутия Бойко, позволявате си и язвителна забележка към президента Първанов, не Ви ли е страх, че могат да Ви нарочат за отявлен антикомунист?
- Аз и бездруго съм нарочен за такъв, така че това не ме притеснява особено. Колкото до президента Първанов, той не ми е интересен. За комсомолската номенклатура мога да Ви говоря надълго и нашироко, но нали се сещате, че по разбираеми причини това е невъзможно в едно интервю. Иначе имам материал за трилогия. После – какво значи антикомунист? Ако под това се визира несъгласие с режима, наложен ни след девети септември четиридесет и четвърта, да, тогава съм антикомунист. Ако това, че изпитвам ужас и отвращение от безумията на сатрапа Йосиф Висарионович Сталин, е антикомунизъм, да, такъв съм, ако осъждам убийците на десетки хиляди невинни българи, с чиито кости бяха поставени основите на новото социалистическо общество, да, антикомунист съм, ако съм бесен от чудовищните грабежи и наглостта на наследниците на партията на Димитров и Коларов, да, отчаян антикомунист съм. А истината е, че когато не ме провокират с подобни несъстоятелни обвинения, аз съм толерантен човек и уважавам всяко мнение и всяка кауза, макар и не винаги да я споделям. Когато обаче убийци и крадци си позволяват да ми дават уроци по морал, просто не издържам и си казвам каквото мисля.
- Харесва ли Ви оценката на Ангел Дюлгеров за романа в статията му „Мигът на земния съд”?
- Е, малко засукана и претенциозна, но не се и съмнявам, че е добронамерена. Ангел Дюлгеров е качествен човек и ако се отърве от многословието си, само ще спечели от това. Във всеки случай, му благодаря за топлите думи.
- Подобно на Димитър Димов и Вие имате афинитет към убедително разкриване психиката и манталитета на персонажи от друг етнос – араби, гърци, турци, арменци, евреи, руснаци, украинци, сърби, албанци, ирландци, поляци, немци… Как успявате така точно и непосредствено да ги пресъздадете? Да не би и Вие да сте потомък на кръстоносци?
- Знае ли човек, що семе се изсипа на този кръстопът, може и да съм наследник на Балдуин Фландърски. Да, прав сте, кой знае как в книгите ми винаги се промъкват разни съмнителни балкански субекти, араби, украинци, арменци и какви ли не още… Не знам, това вероятно пак се дължи на кръстопътя, на който живеем. Подобно на Виа Понтика, родината ни от незапомнени времена е място, където се пресичат множество пътища. Това благословено кътче земя е място за кратка почивка, но и арена на множество кървави сблъсъци. Ние пък взехме, че си спретнахме държава на този ветрилник. Вероятно мрачната и потискаща история на балканските народи ни прави толкова чувствителни и към най-малката историческа неправда, а в същото време толкова много си приличаме.
- Кажете нещо в аванс за новия си роман „Другият бряг на реката” (2010). Кога да го очакваме на пазара и с какво ще ни изненадате този път?
- Е, това вече е изненада. Ами че аз едва преди няколко дни го изпратих в издателството, наистина не очаквах подобен въпрос. Нещо в аванс… знам ли, това, което мога да Ви кажа със сигурност, е, че тази книга е нещо доста по-различно от всичко онова, което съм писал и издавал досега. Нещо повече, тя е експеримент, какъвто мисля, че не е правен в българската литература. И не само в българската. Вероятно ще излезе от печат през пролетта или в началото на лятото. Живот и здраве да е.
- Водите ли си дневник и смятате ли някога да го публикувате?
- Не, това е прекалено ангажиращо за мен. Аз съм мързелив човек. Бачкам като изумен, само когато захапя нова книга. А инак, идеята за дневник никак не е лоша. Понякога съжалявам, че не съм си водил такъв.
- Мислите ли скоро да пишете мемоари?
- Това ми прозвуча като покана да си напиша некролога. Не, не съм мислил и едва ли ще го направя някога. Човек трябва да се взема прекалено насериозно, за да занимава околните със себе си. Дори и да има известно основание за това. Да ме прощават мемоаристите, но все ми се струва, че подобно занимание е твърде нескромно и граничи с нарцисизъм.
- Бихте ли създали есеистично-носталгична книга за град Варна?
- Това да, о, с най-голямо удоволствие. Не знам само дали ще ми стигне времето. Иска ми се да напиша такава книга и то най-вече за артистична Варна, това би било чудесно. В интерес на истината, аз вече дори съм нахвърлил няколко страници като бележки и анонси. За моята Варна, онази, която помня от детството си, онази, която сега често сънувам. Това би било книгата на живота ми, дано Господ ми даде сили и време да я напиша.
- Какви мисли Ви изпълват на прага на Вашата 60-годишнина?
- Противоречиви. Предимно депресиращи. Някак не усетих кога остарях. Боже мили, шейсет години, чак не ми се вярва. Все още се чувствам като онова малко момченце, което мъдрите чичковци укорително съветваха: “Остави тия книги, момче, нищо хубаво не те чака с тях”. А момченцето не пожела да ги послуша. Затова сега си плаща. Но не се оплаква. Някой е решил да е така, нека бъде така. В реалния живот има всякакви хора. Не съм аз този, който ще го променя.
- Чувствате ли подкрепата на семейството и съмишлениците редактори и издатели в трудната Ви писателска мисия?
- Вижте, аз съм щастлив човек, независимо от това, че все мрънкам и все съм недоволен от нещо. И въпреки депресията си. Имам прекрасна и търпелива жена, три добри и умни деца, имам много и предани приятели, които обичам, а, не се и съмнявам в това, те също ме обичат. С две думи – аз съм богат човек.
30 януари 2010 г. Литературен свят
 
 
Заглавие
Атанас Мочуров-Сломер
Особеният град Варна* 
Рубрика Публицистика | 2007 / юни 
Съдържание
Ще издам една държавна и народна тайна - Варна представлява особен град, особена територия в духовната карта на България и въобще доста особена територия на планетата Земя.
И ако към първите две твърдения читателят може да се отнесе с недоверие, то по третото съмнение няма и не може да има: в околностите на Варна е намерено и във варненския Археологически музей се съхранява най-древното златно съкровище на Земята. Но за него ще стане дума по-нататък.
...Когато дядо Вазов посещава града през осемдесетте години на XIX век, той заварва едно пъстро население, което говори на всевъзможни езици - турски, гръцки, арменски, влашки. Възхитен и трогнат, Патриарха бръкнал в джоба си и дал пет гроша на едно детенце, от чиито устица чул българска реч! Звучи като анекдот, но си е чиста истина.
Докато още през 1828 г. в Самоков е имало българска печатница, то българска печатница се появява във Варна едва през 1878 г., когато Райко Ил. Блъсков пренася машините си от Браила. Първият български вестник във Варна излиза едва на 3 юли 1880 г. “Първото българско училище във Варна е открито през 1860, през 1865 г. се открива българска църква; следващата 1866 г. - самостоятелно девическо училище, а през 1870 г. - българско читалище. Идва Освобождението. Варна е вторият по големина град в страната - 24 хиляди жители (пръв е Пловдив с 33 хиляди), но българите във Варна са малцинство. Строителството на новата държава поставя важни стопански и културни проблеми, за чието решаване са необходими кадри. Това е основна задача на българските училища във Варна. През 1879 г. бива открита мъжка гимназия, през 1883 - девическа гимназия.
Иван Церов, училищен инспектор през 1890 г., съобщава съотношението между началните училища в града е както следва: 4 български, 6 турски, 6 гръцки, 2 арменски и 2 еврейски. За първи път в българските училища във Варна се въвежда обучение по пеене през 1882 г. от Крум Малев... През 1894 г. ученикът Добри Христов формира първия във Варна български ученически оркестър към Мъжката гимназия. В този оркестър вземат участие: Васил Коларов, Кирил Попов, Методи Попов, Коста Тодоров и др.”
 
(Милко Димитров - “От регионалното към националното в историята на музикалната ни култура” - в “КИЛ”, Варна (бр. 266, ноември 2005).
 
А ето един документален запис, който се отнася за облика на Варна през 1884: “Надвикват се продавачите и нито една дума българска. Градски кокони с чанти в ръка се пазарят на турски. Диньо Канъма е безкрайно учуден:
- Отче, Даскале, да нямате грешка? Къде сте ни довели? Че това е Туркия!
- В Българско сме, Диньо. Няма грешка.
Но този град трябва да е бамбашка! Даскалът спря една гражданка с капела и пита на български:
- Госпожа, къде има тука наблизо хан?
- Билмериум! (Не разбирам.) - клати глава тя. Той повтори на турски и пита:
- Българка ли сте?
- Християнка съм! - кръсти се тя.
- А защо хортувате само по турски?
- Как да ви кажа? Ние сме гагаузи. Ами вие какви сте? Носите чалми и фесове, а хортувате български?
 
(Борис Янев. “Зърна разпилени”. Варна, 1997, с. 75).
 
Във Варна до шейсетте години на XX век поезия и литература не е създавана. Творят само гости на града, които идват за кратко и си заминават: Йордан Йовков, Николай Лилиев, Стоян Загорчинов, Никола Вапцаров.
Като всички български градове, след 1950 г. и Варна набъбна от мигриралите селяни, между които имаше и доста пишещи братя. Налага се да изрека една горчива истина: никой не обича емигрантите - тези авантюристи, хукнали по света, амбициозни, пробивни, готови на всичко само и само да преуспеят. Чудно ли е тогава, че между кореняците варненци и пришелците преселници се разменят взаимни “комплименти”? И така всички негативи са обрани от невинната и многострадална Варна, която се оказва “град на хотелиери и камериери”, “гагаузландия”, “град, завладян от селяндурите”, “град на марфаджии моряци”. И уж пристанищен град, пък...
“Може да звучи предизвикателно и странно, но Варна е отчуждена от морето. Море и град живеят разделено; самото море не стига до града, не прониква в града, а е “долу”. Дотам трябва да се “отиде”, като се мине през Морската градина или през пристанището. Не всички варненци виждат от домовете си морето, в което са корабите, могъщата вода, хоризонтът, пътят към света. Но общуват с морето най-често на плажа. Морето на плажа е друго - домашно кученце, милозливо коте, канарче в клетка. В него има покорство, опитоменост и никаква гордост и достойнство...
Морето на плажа определя бита на града - то привлича гостите, разпалва страстите, вдъхновява имитаторите. Него познават и рисуват гастрольорите и туристите. Не знам дали градът се спуска към морето, или панически бяга от него по стръмното. Това спускане-катерене, това приближаване-отдалечаване прави от Варна особено крайбрежно селище на вечното противоречие между духа и ползата, между истината и измислицата, между природата и търговията. Най-сетне между бита и битието. По тази причина да живееш във Варна и да бъдеш писател е огромно изпитание, изисква усилие и воля.” (П. Анчев “Бълг. писател”, бр. 11/21 март 2000)
На публицистичния текст откликва непреднамерено поезията с една метафора, която бихме очаквали най-малко - метафората Дон Кихот. Поетесата Людмила Богословова-Гонова, за разлика от останалите кореняци варненци, описва нас, пришълците, дошли в морската столица, с неочаквана топлота, нежна ирония и съчувствие към усилията ни “да оправим града и света”:
Не беше виждал Варна Дон Кихот -
морето, вятъра и мидите.
Простор му даде, сила за живот
и стана недостъпен за обидите.
 
Морето е декор - декор на силата,
която прави кончето жребец,
а с блясъка пенлив на гривите
вълните ваят морския мъдрец.
Дълго време хора, изпратени от столицата, а после пишещи братя пришълци ръководеха Държавното издателство във Варна. То публикуваше книгите на варненските автори от немай-къде. Някой от по-младите читатели вече си е помислил: “Ето това е тоталитаризмът!” Де да беше така! Но не е. Управленските елити на Стара Загора, Бургас, Пловдив и Толбухин (дн. Добрич – б.р.) подпомагаха с всички сили развитието на местните поети - това прибавяше допълнителна светлина към ореола на тези градове. Варна разполагаше със забележителности в излишък -Международен фестивал “Варненско лято”, Международен балетен конкурс, Международен фестивал на кукленото изкуство “Златният делфин”... Чудно ли е тогава, че съдбата на варненските поети бе последната грижа на управленците? Но поезията е диво цвете, което расте и цъфти повече, когато го мачкат и тъпчат.
А сега ще кажа една голяма приказка. Не е задължително да я възприемете. Варна стана български град след 1960 година! Твърдението изглежда парадоксално, но действително е така: Една земя бива наистина завладяна едва тогава, когато там започне да се ражда поезия.
И като заговорихме за поезия, сещам се за известната мисъл на Хемингуей, че всяко добро поетично произведение притежава повече от един смисъл. Някой би казал, че стихотворението на Людмила Богословова не представлява нещо особено. Но вдигнете поглед и прочетете още веднъж втората строфа. В нея се говори за ролята на морето. Кажете ми в такъв случай дали е случайно, че през ХХ век тъкмо от Варна към света тръгват ученията на Петър Дънов - Беинса Дуно, и Михаил Иванов - Микаел Айванхов?
 
 
Древна Елада - провинция на Тракия
 
След като човечеството е възпитавано цели две хиляди години в духа на старогръцката и римската култура, най-сетне идва време това човечество да прогледне и да разбере, че древна Елада е просто една провинция на Тракия и че полуостровът, протегната ръка към два континента, не случайно се нарича Балкански, което ще рече български полуостров.
Казвам това и добавям, че понякога научните спорове приличат на детските разправии. В началото на миналия век се повежда спор кой е най-високият връх на Балканския полуостров. Оказва се, че на Олимп не му достигат няколко метра, за да вземе първенството от нашия Мусала и гърците започнали да носят камъни и да ги трупат на върха. Да носиш камъни, не се иска нищо друго освен яки ръце и гърбини, но за да създадеш най-древното златно съкровище в света, се иска не само висок интелект, но също така висока култура и дарба! Какво имам предвид? През есента на 1972 г. при изкопни работи в западната зона на Варна на дълбочина 1,40 м багеристът Райчо Маринов внезапно открива множество златни предмети, медни и кремъчни сечива и веднага съобщава за находката си в местния Археологически музей. Пристигат археолозите и още с първия поглед шапките им хвръкват - открито е уникално съкровище!
 
Пламена Димитрова–Рачева
1953, Провадия
“Графизми” ІІ, 2007
Офсет, 80 х 60
 
Първоначалните предвиждания са надхвърлени многократно. Открит е некропол с 80 гроба. Най-интересното е, че 25 от тези гробове са символични, т.е. в тях няма положени тела, а глинени фигури със златни маски на лицето. Тези символични гробове са израз на сложен, неизвестен до този момент на науката религиозен ритуал от халколитната култура, израз на високо развито религиозно мислене у тогавашните хора. Така твърдят изненаданите учени археолози. Ала никоя селска бабичка у нас не би се учудила от този факт. Малко ли са символичните гробове по българските села? Гробове на млади мъже, загинали по далечните бойни полета, а в родните села са погребани само дрехите и калпаците им...
Евгени Черних, д-р на историческите науки, ст.н.с. в Института по археология при Руската академия на науките:
“Европа и нейната югоизточна област, към която принадлежи Балканският полуостров, до последните няколко години се считаше за една от глухите покрайнини на древния цивилизован свят, люлката на който лежеше в класическата област - Двуречието и долината на Нил.
Смяташе се, че “светлината от Изток” само малко, и то постепенно е огрявала тази покрайнина Но ето че серия радиовъглеродни анализи на материали от балкански паметници от епохата на ранния метал доказаха поразителната им древност. След това откриването на гигантските медни рудници от V - ІV хилядолетие пр.Хр. в южната част на България опроверга мита за зачатъчното състояние на минно-металургичното дело в Югоизточна Европа. А степента на развитие на металургията в посоченото време, сравнена с малоазиатската и предноазиатската, показа рязко превъзходство на европейското минно-металургично производство. Апогей на всички тези открития е златният некропол във Варна, равен на който не познаваме в областите, считащи се за люлка на световната цивилизация и култура. Народите на Югоизточна Европа през IV хилядолетие пр.Хр. плътно са се приближили до уровена на държавната цивилизация, но тази цивилизация не се е осъществила и причините за това са твърде неясни.”
Вече никой не оспорва научните постижения на тракологията, но за нас е интересно кои черти в душевността на съвременния българин са тракийско наследство.
Най-характерно за траките е техният култ към прадедите. Траките не са имали култ на богове и богини. Това потвърждава Теофраст, живял 372 - 287 г. пр.Хр., който съобщава, че хората от племето той, които живеели изолирани в Атон, били “без богове”. Един грък не е могъл да характеризира другояче освен като “безбожен” такъв култ, в който е почитан някакъв покойник, земно, смъртно същество в родствени връзки с онези, които го почитат. Траките са наричали това почитано същество с някаква дума, която имала значение на “стопанин” или “господар”, заменена по-късно с гръцката дума “херос”.
Оттук нататък думата взема един изследовател, комуто можем да се доверим напълно. Той се нарича Евгений Тодоров (1903 - 1980), родом от Враца, завършил е Търговската академия във Варна и немска филология в Софийския университет. Специализира немска и славянска филология в Мюнхен, където защищава докторат. Литературната си дейност започва във Варна като редактор на списание “Модерно изкуство”, автор на университетски учебници и изследвания по немски език и литература. Център на научната му дейност е българският фолклор, на който посвещава няколко труда. Страниците, които следват по-долу, взех от книгата му “Древнотракийско наследство в българския фолклор”, публикувана през 1972 г. от издателство “Наука и изкуство”:
“Като се спира на сведението на Теофраст, Г. И. Кацаров го тълкува по следния начин: “Това племе въобще не е било безбожно, но не е имало богове като гръцките”. По-нататък Е.Т. смята, че “липсата на развит култ към богове у траките е всъщност едно закономерно явление. Характерна за траките е била пълната разпокьсаност поради стремежа на всяко племе към пълна независимост, което ще е било свързано с такъв стремеж и у всеки отделен тракиец. Такъв извод може да се направи и въз основа на следната бележка на Херодот: “Тракийският народ след индийския е най-голям от всички народи. Ако той се управляваше от един господар и беше единодушен, той би бил, по мое мнение, непобедим и много по-силен от всички народи. Но това е невъзможно и надали някога може да стане, затова са слаби.”
Ксенофонт и Плутарх посочват, че траките не са имали царе. Стремежът да се преодолее племенната разпокьсаност намира израз в Одриското царство. Но това царство, което представлява най-обширната и най-трайна тракийска държава, достига до разцвет през 460 - 340 пр.Хр. и сравнително бързо се разпада.
Вярата на траките в самостойното, независимо, безсмъртно съществуване на човека показва едно повишено и подчертано чувство за стойността на отделната личност. Култът на прадеда**, култът на хероса в своята същина е изграден върху идеята за стойността на отделната личност. Йонийският философ Ксенофан твърди, че траките са създали боговете си по свой образ и подобие, като указание, че те са почитали в своя религиозен култ човешки същества. Вътрешната връзка между обществено-политическата организация на траките и тяхната религия и душевност е изтъкната проникновено от Д. Дечев: “Едва ли друга древна религия е залягала тъй силно за безсмъртието на душата, както религията на древните траки. Това може да се обясни само с техния силно развит индивидуализъм, който е поставял отделната личност над всякакви племенни и национални интереси.”
Твърде дълго антична Гърция и Рим са хвърляли дълбока сянка върху траките, твърде дълго траките са били виждани през очите на гръцките писатели, които са оставили откъслечни, много често неприязнени и високомерни бележки за “варварите”. Поради липсата на тракийска писменост*** духовната култура на този народ е потънала във вековете подобно на една загадъчна Атлантида. Останали са до наши дни само тракийските могили, около две хиляди каменни релефа, няколко златни съкровища, следи от техния култ към мъртвите и към прадедите.
Мощното тракийско излъчване върху два от културно най-издигнатите народи в древността ни помага да си представим силата на тракийската духовна цивилизация. Духовете на тракийските прадеди-закрилници Дионис, Арес, Бендида, Асклепий със своята необичайната жизненост проникват у гърците, като се качват на троновете на гръцките божества. Представа за това проникване ни дава ироничната бележка на Страбон:
“Атиняните обичат чуждото. Както в други отношения, така и в религията, те са приели толкова много чужди свещенодействия, та са станали за присмех; между другото, те са приели и тракийските, и фригийските свещенодействия.» За тракийски “божества”, които са преминали у гърците, говорят и Еврипид (480 - 406 г. пр.Хр.), Полиен (II в. пр.Хр.) и Филострат (III в. пр.Хр.)
Тракийските култове са преминали у гърците, първо, при прекия им досег с траките, при гръцката колонизация по бреговете на Черно и Бяло море. Но нали гърците са били робовладелци, тракийското влияние прониква и в самите гръцки семейства чрез тракийските роби и робини.
Гръцкото и римското влияние, както и християнството по-късно, проникват главно в тракийските градове, където живеело смесено население. Това влияние изобщо не достига до основната маса от тракийско население. Въз основа на археологическите материали Б. Геров намира, че “селското население в тая покрайнина (Никополис ад Иструм) е останало незасегнато от влиянието на културните центрове и е продължавало да пази тракийския си характер и през III в. пр.Хр.
Тракийското заимстване е имало обаче и в градовете формален характер. Траките запазват своите култове по съдържание. Така например те заемат думата херос от гърците и с нея заместват своята неизвестна дума, с която са назовавали прадеда; заимстват и самите оброчни плочи от гърците, заимстват гръцката писменост. Но всичко това се е вършило само за да се постави в нова рамка древнотракийският култ на конника, който е запазил своята същност.
Трябва да се подчертае обаче, че траките не са заимствали от гърци и римляни нищо, което да ги откъсва от основния им култ - култа към прадеда. През римско време се завръщат у траките Дионис, Арес, Артемида, Асклепий. Но това са само едни преоблечени в гръцки одежди на богове стари тракийски образи. В пришълците траките виждат свои близки и познати образи, поизменени само от годините на странствуванията им.
Свободолюбивите траки са чувствали остро робовладелския гнет и у тях се създала омраза към Римската и към Византийската империя, предавана от поколение на поколение. При своето заселване славяните помогнали на угнетената маса от колони и роби да отхвърлят експлоатацията на робовладелския строй в империята, те възродили селската община, създали повече свободни селяни. От обстоятелството, че траките са оказали влияние върху народи като гърците и римляните, можем да заключим, че траките са упражнили въздействие и върху славяните, които се оказват техен естествен съюзник в борбата против римската власт и поддържащата я робовладелческа класа.
По този начин славяните, за разлика от другите варварски племена, довели до промяна в обществено-политическото положение на Балканския полуостров. Наследницата на Рим, Византия, била принудена под натиска на славянските маси да премахне робството като институция. Славяните установили със запазилите се траки съвместен равноправен живот, който довел постепенно до тяхното окончателно асимилиране (с. 196 - 202) Ще подчертая, че Евгени Теодоров убедително, с многочислен доказателствен материал, събран от всички кътове на България, ни убеждава, че песните, народните обичаи и култът към свети Георги са отклик от култа към тракийския конник.
 
*Откъс от подготвената за печат “Книга за българския народ” – трето допълнено издание
 
**Преписвам горните редове и се плесвам по челото - човек не знае какво знае! През 1970 г., когато проблемите на историята въобще не ме интересуваха, съм написал стихотворението “Спомен от райската градина”, в което има такава строфа: “На мойто детство в райската градина / седеше старец беловлас и строг. / Ах колко време, колко време мина, / но дядо си остава моят бог.” Ако се проведе съдебен процес, прокурорът ще твърди, че идеята на стихотворението е взета от някой научен труд по тракология. Защитата ще възрази, че стиховете са отглас от достигналото до наши дни народностно самосъзнание на траките Какво решение ще вземе съдът?...
 
 
Заглавие
Атанас Стойчев
Мъже за обичане 
Рубрика Разказ | 2007 / август 
Съдържание
Атанас Стойчев е роден на 28.10.1949 в с. Равна гора, Варненско. Завършва ВНВМУ “Н. Й. Вапцаров”. Плава с корабите на “Океански риболов” – Бургас, и Параходство “БМФ” - Варна. От 1994 е председател на Моряшкия професионален съюз - Варна. Първата му книга с разкази - “Нон стоп”, излиза през 1988 в “Профиздат”. Автор е на пиесите “Скандал в рая” и “Задник, змия и бич”. Негови разкази са публикувани в антологиите: “Българска маринистика” (УИ “Св. Климент Охридски”, 2002) и “Voices from the Faultline. A Balkan Anthology” (ZayuPress, 2002). Награди от национални и международни литературни конкурси (Сърбия - 2004, Чикаго, САЩ - 2005). Член е на Съюза на българските писатели от 1995.
 
Да! Трябва да си затворя устата и да слушам, слушам, слушам… Да ми разказваш за рейса, за кораба, за моряците и пристанищата. Това ти е първата вечер на брега и е редно ти да разказваш, а не аз да те засипвам с безумните си брътвежи. Но не мога, не мога да не ти кажа… Всяка дума се е забила като гвоздей в главата ми и за да ми олекне, трябва да ги извадя, всичките да ги извадя и да ги тръсна пред тебе…
Не знам откъде да започна. Може би, ще се разделим… Не, не ме слушай… Не знам. Господи! Как излезе от устата ми!? Мога само да благодаря на Създателя, че те има, че точно аз те имам, макар че не заслужавам такъв разкошен подарък. Защото ако има съвършени мъже, ти си много близо до тях. Макар че никога не ми го натякваш, аз си го знам. Точно така, ти ме взе с два пуловера, едно яке и чифт ботуши. Заведе ме в скъп ресторант и аз за пръв път бях на топло и добре нахранена. Гладувах и мръзнех като улично куче, защото студентската ми стипендия не стигаше доникъде. Баща ми вече беше изчезнал, а майка ми - как да успее да поддържа къщата и мен като продавачка в супермаркет? Знаеш, какво ли не работех, включително сервитьорка и чистачка. Дори прописах стихове, но бяха доста отчаяни за все още “ведрите” социалистически времена през осемдесетте и не ми ги публикуваха. Истината е, че бързо забравих мизерията, откакто те срещнах, дори реших, че всички блага, които ти изсипваш върху мен, ми се полагат. С моята инженерна специалност трудно можех да си намеря работа и ти ми позволи да си остана вкъщи. Благодаря ти за това. Благодаря ти за прекрасната къща, която построи на този хълм, откъдето се вижда целият град и най-важното – морето. Няма да забравя, че като дойдох да я видя завършена, целият път от външната порта до спалнята и самата спалня бяха обсипани с цветя. Няма да забравя, че подаръкът за първия ми рожден ден заедно беше случайна рибарска лодка, която ти нае, за да ни закара чак до Созопол. Не аз, ти реши, че ще ядем прясна риба в Созопол и ще танцуваме сиртаки. Никога няма да ми хрумне да ходя чак до Созопол да ям прясна риба и да танцувам сиртаки. Знам, че съм си малко заспала и ако не беше ти, щях да проспя целия си живот.
Наистина си съвършен, любими, и аз съм една щастлива жена. Но ти не мислиш така. Отникъде не личи, че съм щастлива. Живея в някакъв свой свят и никой не знае какво има там. Нищо не ме интересува, сякаш този мой свят измества всичко останало. Ти постоянно се опитваш да изтръгнеш признания за него, но така и не ги получаваш. Аз не живея според теб, аз съм като охлюв в черупката си, заспал своя безкраен сън. Аз нищо не ти казвам и не знам дали трябва да ти казвам, за да не объркам съвсем конците. Изобщо не знам дали има нещо за казване. Дори дъщеря ни, която вече я няма, не можа да те убеди, че аз нищо не крия, че няма нищо за криене. Ти казваше, че аз отделям цялото си време за нея, че не спя, че се тръшкам при първото кихане, само защото искам да забравя онова нещо, което изпълва ума и сърцето ми. Как не можа да разбереш, че тя самата изпълваше ума и сърцето ми, дори да е затъмнявала в мен нещо друго. Но какво да говорим, когато вече я няма, няма я! Още не мога да повярвам. Възможно ли е тригодишно дете да намери резервните ключове, да отключи и да изскочи навън? Да, възможно е, но не искам, не мога да повярвам, че тя никога няма да се върне. Как не умрях за тези три години, как не умрях…
В едно си прав - трябва да живеем, трябва дори да се забавляваме. Новите преживявания ще затъмнят старите, най-малкото ще се разбере дали има място за нови. Както винаги, ти си безмилостно прав, но по време на последното ти отсъствие аз разбрах нещо друго. Ако искам да се измъкна, трябва да се измъкна сама. Точно като барон Мюнхаузен. Трябва да се стегна, да мисля и да действам, а не да дремя и да чакам друг да ме измъкне. Този път направих нещо, което, сигурна съм, ти няма да одобриш. Ти искаш да се променя, но промяната няма да ти хареса. Нещо, което ти най-после няма да одобриш. Времето ще покаже дали новият ми живот ще заличи безкрайния ми сън или сънят ми няма да позволи на новия ми живот да вирее в мен.
Историята, която ще ти разкажа, ми подсказа, че са сбъркали името ми. Не Сабина, мисля, че е трябвало да ме нарекат Съдбина. Не съм подозирала за себе си, че съдбата е склонна да ми поднася такива неподозирани обрати, такива невероятни случки и приключения. Само трябваше да й дам знак и тя се втурна да ми помага, да ме кара да преживявам, да страдам и да се унижавам, да правя всичко, което сякаш затъмнява предишното. Важното беше да не се отказвам от нищо, което тя, съдбата, бе така добра да ми подари, и дори мисля, че понякога я радвах, като я шашвах с поредната щуротия, за която тя не се е сетила. Промених се, разбери, коренно се промених. Само се моля Фортуна да не се измори от мене. Искам историите да лепнат по мене, да ме търсят, да ме нападат, да се карат помежду си коя да бъде първа. Нищо, че ще губя, нищо, че ще изпускам самолети и ще попадам в безизходица. Ако не се намери някой да ми помогне, сама да си помогна; макар да съм за съжаление, аз да съжаля някого, да ме приютяват и успокояват, но и аз да приютявам и успокоявам. Аз, аз, аз! Аз да го направя, а не да чакам да ме люлеят като бебе.  
Дни, след като ти замина, влязох в интернет, попаднах на някакъв американски сайт и изрових някакъв тест. Трябва да го попълниш, за да ти намерят подходящ партньор. Големи умници! Но после ще разбереш каква я оплесках с тяхна помощ. Трябваше да платя с кредитна карта и тук се появи първото звено от веригата, която после се оказа много дълга.
С Том ме запозна моята приятелка Гена, която се занимава с недвижими имоти. Том също движеше недвижимото, само че за американци и англичани. Та той ми плати таксата и ме покани на вечеря. Защо, каза ми, трябва да търся американците в Америка, след като те са тук, в краката ми. За американец доста изискано ми прозвуча това “в краката ми”. Отговорих му уклончиво. С други думи, той си помисли, че оставих за по-късно тази американска хапка. Вероятно Том се броеше за вкусна американска хапка – беше плешив, но строен и висок, малко отпуснат, но колко мъже сега са стегнати.
Да-да, ти, скъпи, с твоите упражнения на кораба и вкъщи, с дългото ти плаване в морето и потта, която хвърляш по тенис кортовете. Колко пъти да ти казвам, че си съвършен.
Не се бавиха много и ми предложиха три варианта. След седмица реших, че двама от мъжете не стават. Джими, моят избраник, беше интелигентен, имаше добро чувство за хумор и най-важното, и той като теб ме изслушваше. Гена ме открехна, че мъжете с чувство за хумор били страхотни в леглото. Може ли тъжен мъж да е потентен, попита ме тя и сама си отговори: Всичко му е тъжно на такъв мъж, тъжно, клюмнало и умряло. Връзката с чувството за хумор ми се стори твърде далечна, но се направих, че повярвах на Гена. Само веднъж се усъмних в Джими. Малко преди да тръгна, ме попита как са ми зъбите. Кипнах. Долно американско копеле, ти кон ли ще купуваш, или ще омагьосваш жена? Ядосах се, защото знаех, че стоматологичните услуги в Щатите са скъпи. Ако е решил, че ще прелетя хилядите километри до Америка, за да си направя зъбите, още с пристигането трябва да го застрелям. По-късно Джими ми каза, че се шегувал. Знам ли, всичко можеш да очакваш от американец.
Няма да те занимавам надълго как се сдобих с виза. Но не мога да пропусна дребния американски чиновник от посолството, който се опита да ме прелъсти в кабинета си. Освен дребен чиновник, беше дребен мъж с очилца и, както се оказа по-късно, пословично педантичен. В началото нищо не разбирах. Той извади отнякъде шивашки метър. Може би, съм доста наивна, но жестоко се замислих какво ще замерва. Нещо, което трябва да попълни във визата? Загрях, когато ми каза да се съблека. Беше така мил да ми обясни, че записвал данните на всички жени в специално тефтерче. Показах завидно самообладание за неуравновесения си характер. Отидох до вратата, която той предвидливо беше заключил, и заблъсках с две ръце по нея. Той изпадна в паника, тутакси извади готовата виза и ми я подаде. Пъхнах я в чантата си и го помолих да свали очилата си. Той се зачуди, но го направи. Мислех да го зашлевя, но в последния момент реших да го ударя с чантата. Не исках да докосвам този плазмодий, това беше причината да употребя чантата. Ако може така да се каже, това беше първият ми интимен сблъсък с американец и още тук започнах да си мисля, че на всеки янки, малко или повече, му хлопа дъската. Нали не можеш да се представиш, че аз - Сабина, плахата, флегматична, заспала Сабина може да извърши такова чудо – да прасне американски чиновник с чанта? Нали разбираш, че когато удряш някого с чанта, няма как да мислиш за изчезналата си дъщеря и поне малко се чувстваш щастлива, че си натрила носа на един глупак.
Така. Имах си цел. Трябваше да очаровам поданик на великите Съединени американски щати. Изкарах един тримесечен курс по английски, за да си припомня и развия знанията си от Английската гимназия. Цяло лято се пекох на слънце, плувах. Всяка сутрин правех гимнастика и тичах в Морската градина. Тялото ми се стегна и изпъна като струна. Правех специални упражнения за бедрата, гърдите и корема. Ето, пипни бедрата ми – били ли са някога толкова стегнати? Почти гладувах. Исках да шашна онзи американски сладур и да го омагьосам. Всички казват, че съм хубава, но никога не съм имала самочувствието, че мога да очаровам определен мъж. Наистина съм заспала и добре, че има мъже като тебе да ме будят. Вместо да стоя на брега на реката и да чакам, аз тръгнах срещу течението, реших да разбера имам ли я тази женска сила да очаровам и да завладявам.
Взех визата, накупих рокли, тоалети, специално бельо, специални презервативи, ако щеш, дори една руса перука, да не би случайно да му се прииска да види брюнетката като блондинка. Последният ме каприз бяха цветните лещи, които направиха очите ми по-сини и по-блестящи. Открих красотата на капризите и суетата. Не е лошо, да знаеш.
Том много настояваше да се видим последната вечер, преди да отпътувам, и аз се съгласих, не ми даде сърце да му откажа. Покани ме в най-скъпия ресторант в града и изхарчи баснословна сума в моя чест. Ядохме какво ли не, разбира се, и черен хайвер, и пихме от най-скъпото френско шампанско. Аз нещо се разнежих, стана ми едно романтично и му предложих да се разходим в Морската градина. Беше тиха юнска вечер, липите ухаеха и се смесваха с мириса на море. Никога не съм знаела, че съм способна да изпадна в такъв романтичен унес. Разбрах, че нямаше особено значение кой е мъжът до мене, можех и на дърво да се облегна и пак ще ми е хубаво. При това бях решила да не се отказвам от нищо, което съдбата ми поднесе. Седнахме на една пейка пред Планетариума и започнахме да се целуваме. Все още беше тъмно, когато станахме. Потърсих чантата си и установих, че я няма. Вътре бяха визата, задграничният паспорт, личната ми карта и доста пари. Самолетът ми беше същия ден в четири следобед. Мисля, че тук Фортуна се престара. Това не го исках, но кой ме питаше. Строполих се на пейката и се разревах. В крайна сметка новото нещастие винаги има предимство пред старото, нали донякъде това беше целта на всичко, което правех, но в момента не ми беше до анализи. Том предложи да извикаме полиция, но аз го заплюх. Представяш ли си?! Аз го заплюх, символично, разбира се. Сякаш бях друга жена, сякаш живеех друг живот. Какво ще направи полицията, викнах, особено като разбере, че докато двама изкуфели романтици са се целували на пейка пред Планетариума, някой е задигнал чантата на госпожата. От сълзите и други течности, които излизаха от устата и носа ми, специалният ми грим се размаза, а косата ми, която фризьорката много сръчно беше разбъркала и вдигнала, заприлича на разплетена кошница. Бях отчаяна, разревана и жалка. През хълцания, подсмърчания и заекване викнах на Том да ме заведе някъде да се оправя.
Не, не ме заведе, той почти ме пренесе до офиса си, който се намираше някъде в центъра. Направи нещо, по дяволите, викнах. И какво мислиш направи той. Пусна някакви каубойски песни. После ми разказа, че първата му случка с жена била в обор и самата жена му тананикала каубойски песни. Казвам ти, на всеки американец му хлопа дъската, поне аз не съм срещала янки, който да е без бръмбари в главата си. Допускаш ли, че това може да е било намек? След всички перипетии, истерии и сълзи той да си помисли, че съм способна да си вдигна полата. Защото след онова, което видях в Щатите, вече нищо не може да ме учуди. В едно бях сигурна – нещо се случваше, нещо кипеше около мене и аз трябваше да го преодолявам.
Погледнах се в огледалото и установих, че ако в този вид се покажа на брега, ще подплаша цялата гларуска общност, със сигурност горките птици ще изпаднат в депресия и дълго ще грачат, докато се съвземат. На всичко отгоре нямах разтвор за цветните си лещи и почти нищо не виждах. Направи нещо, пак викнах, но на Том, този тъп американец, нищо не му идеше да направи. Хубаво ти беше в ресторанта, хубаво ти беше на пейката, и сега не ти е лошо, за разлика от мене, но нищо не можеш да измислиш, нищичко, редях аз.
И пак на мен ми хрумна. Да се върнем на пейката. Не ми остана време да се оправям. Вече се развиделяваше и тук-там се мяркаха хора. Поглеждаха към странното същество, което Том мъкнеше - почти сляпо, препъващо се на високите си токове, с ужасно разбъркана коса, с изпомачкана рокля, хълцащо и подсмърчащо. Мисля, че повечето ме преценяваха като нещо средно между изпаднала проститутка и изгонена невярна съпруга.
Господи! Дори спрях да хълцам. Чантата, чантата, чантата! Чантата беше до пейката. От страната на Том, много добре си спомних. Докато се усуквал около мен като червей е бутнал чантата. Взех я, драгоценната ми чанта, и прегърнах Том. Няма да се откъсваш от мен, заповядах на Том, ако трябва ще ме пренесеш до самолета. Аз да заповядам на мъж!? Жената, която иска, толкова затъмняваше пасивната жена в мен, че вече не бях сигурна дали я има. Разбрах, че жената, която иска, също може да ме прави щастлива.
Друг би казал, че прекалено знаци ми се дадоха – няма ли да се откажа. Не! Това ме амбицираше. Това ме караше да бъда постоянно нащрек и в очакване на нови премеждия. С други думи,  колкото по-яко се опитват да ме отказват от намисленото, толкова повече се впрягам. Не знаех, че съм такава.
Том ме заведе с такси до летището. Вече пооправена, облечена в делови костюм, с нормални лещи, което значи зряща, но леко отнесена и безкрайно уморена от безсънната нощ. Том ми махаше, докато влязох във вътрешната чакалня. Имаше още доста време до полета – почти час. Последните перипетии бяха изострили сетивата ми и внимавах за всяка своя крачка. Няма да е пресилено, ако кажа, че виждах себе си като ловджийска хрътка, която надушва звяра, в случая опасността, много, много отдалече.
Но все пак човек си има някакви нужди. Така де, да отиде до тоалетната, например. Хем да се пооправи преди полета, хем да удовлетвори тази своя нужда. Та! Затворих аз вратата на тоалетната, удовлетворих своята нужда, изпънах чорапогащите, оправих полата, измих ръцете, сресах косата, прибрах гребена и дръпнах вратата на тоалетната. О, ужас! Вратата беше заключена. Отново изпаднах в истерия и се разпищях. Пищях, ослушвах се за малко и пак пищях. Очаквах да чуя стъпки, но нищо такова, чувах само собственото си учестено дишане. Не беше толкова необяснимо. Първо, бях на ръба съвсем да изгубя гласа си след нощната катакомба, в която се бях сринала, а и тоалетната беше завряна в най-далечния ъгъл на чакалнята. За мое удобство и за удобството на всички пътници, разбира се, в тоалетната имаше тонколона, от която любезен глас подканяше пътниците за Амстердам да се подготвят за автобуса, който ще ги отведе до самолета. Имах чувството, че косата ми и де що имаше косъмче по мене щръкнаха като наелектризирани. Нямах кой знае колко време да мисля за друго, освен как да изляза оттук, но мислите никога не те питат. Изглежда си заслужава да се прелети океана, след като има толкова много пречки. Нали в приказките принцесите преминават безброй препятствия – бродят през тъмни гори, изкачват планини, прекосяват реки, докато стигнат заветния принц. После ще видиш какъв принц.
Повиках, повиках още малко и се взех в ръце. Събух обувките си, свалих чорапогащите, запуших тоалетната и пуснах водата. С фиба затиснах клапана на казанчето, за да тече водата постоянно. След малко водата потече по пода. С токчето на обувката си реших да запуша сифона на мивката, но не успях. Ритнах мивката с надеждата да я разбия, но резултатът беше друг. Проснах се по задник на пода и почувствах как водата мигновено се добра до кожата ми. В тази поза чух името си от тонколоната. Почти бях станала, когато служител на летището влезе в тоалетната и изрече същото име. Разбира се, че съм аз, извиках, доколкото можех. Защо не си поддържате ключалките, напънах се да викна втори път. Служителят учтиво ми обясни, че ключалката е наред, трябвало е само да завъртя ей тази джаджа. “Джаджа”, точно така ми каза, ама какво друго можеш да очакваш от български обслужаващ персонал. Изпуснах ли самолета, попитах вече малко посрамена. Имате още шанс, осведоми ме той, вероятно ще ви откарат с колата “Следвай ме”. Взех мокрите си обувки в ръце, разтърсих задник, да отърся колкото се може повече капки от него, и последвах служителя, накуцвайки. Преди да се кача в колата, разбрах, че съм си навехнала глезена.
Така влязох в самолета – с двете обувки в ръце, а водата все още капеше от мене. Една от стюардесите изглежда беше разбрала, че съм била заключена в тоалетната и набърчи нос, когато се приближих до нея. Мислите, че мириша ли, погледнах я строго. А, не, не… запелтечи тя, но все пак побърза да ми даде одеяло, за да не се просна директно върху чистите им седалчици.
Седях върху мокрия си задник и се опитах да осмисля станалото. В ръчната си чанта нямах резервни чорапогащи, още по-малко резервни бикини. Нямах и кой знае какво време да мисля, защото трябваше да насоча вниманието си към подутия си глезен. Помолих стюардесата за лед. Бях чувала, че ледът облекчава болката и отокът спада. Не я чух какво смотолеви, но зачаках с надежда да ми бъде донесен лед.
- Какъв е проблемът?
До мен седеше манекен на “Плейбой”. Видиш ли такъв мъж, веднага започваш да се оправяш и имаш усещането, че гащичките ти вече се плъзгат надолу. Поне така казват. Със суперелегантния си костюм, скъпите лъскави обувки от естествена кожа и расовия си мустак джентълменът до мен наистина беше за корица на луксозно списание. Само пурата му липсваше. По-късно разбрах, че е американец, че се казва Дик и е търговец на тютюн.
- Изглежда проблемът е ледът.
Естествено изчуруликах това на английски. Мисля,  че добре се получи  – произношение, интонация, в случая примесени с плачевен тон. Вероятно с леда наистина имаше проблем, защото стюардесата вече сервираше закуската, без да ми донесе лед.
- Едно уиски с лед, моля, с много лед! – поръча Дик.
Стюардесата остави количката и тутакси се завтече да търси лед. След като го донесе, Дик извади леда от чашата и го пусна в найлоновата опаковка, в която беше увита закуската.
- Ще стигне ли?
Поклатих глава.
Едва ли.
- Още едно уиски с лед, моля, с много лед.
И така пет пъти. Как да не те изпълни такъв мъж. Резервни бикини нямах, но в ръчната си чанта намерих нещо като шал, нещо като шарф и завързах торбичката с леда към глезена си. След малко наистина почувствах облекчение.
- Добре ли сте?
Бях готова да кажа, че съм добре, така обгрижена от такъв внимателен и красив мъж, но в последния момент ми хрумна друго.
- Не! – изтърсих.
- Защо?
- Защото ми е мокър задникът – процедих на прекрасен английски език.
Като студентка съм употребявала всякакви думи, но никога не бих изрекла “задник” в самолет. Усмихнах се щастливо, все едно, че като малка съм счупила чаша и никой не ми е направил забележка. Да не говорим, че споменатата част от анатомията ми, е една от най-хубавите ми части.
Дик се замисли. Вероятно разсъждаваше какво може да се направи за мокрия ми задник.
- О кей – каза след малко – да вървим.
- Къде?
- В тоалетната.
Взех си чантата и се помъкнах се след него, като влачех болния си крак и много внимавах да не изгубя леда по пътя. В тоалетната Дик чевръсто свали елегантните си зеленикави панталони, след това боксерките си през обувките, което вече не беше добър вкус. Няма по-голям страстоубиец от голия под кръста мъж с обувки. Изумих се, когато Дик ми подаде своите боксерки – вероятно последен вик на модата.
- Да го направим като в “Емануела”.
Каквато съм флегма, никога не съм подозирала, че имам такива светкавични реакции. Неволно бях взела подадените ми боксерки. Отидох до тоалетната чиния, хвърлих с елегантен жест боксерките и пуснах водата. След това се върнах при Дик, прицелих се и го ударих с чантата си по главата. Явно чантата ще ми бъде основно оръжие при разправиите с американците. Улучих Дик по ухото, явно много го заболя, защото извика и се хвана с две ръце за главата. Аз гордо се оттеглих, докато Дик навличаше на голо панталоните си.
Какво им става, по дяволите, на тия американци? Явно тоя друга лудост го тресе. Да го направим като в “Емануела”!? Да го направим като в “Първичен инстинкт”?! Като в “Историята на О”, както ще имам честта да ми бъде предложено по-късно. Според мен американецът няма идентичност, той няма свои действия, той се чука като еди-кой си, яде като еди-кой си, пие като еди-кой си, кара кола като еди-кой си, изобщо живее като еди-кой си и никога не живее себе си. Как изобщо може да му мине през ума, че ще навлека боксерките му, ако ще да са следпоследен вик на модата. Трябва да ме вържат с корабни въжета, за да ми сложат бельо на друг човек. Включително и твоето, скъпи. По моето лично бельо – никаква прашинка. Затова те накарах да ми купиш сушилна машина, за да не висят гащичките ми на телта. Знаеш колко е мръсно навън. Да, ако трябва стерилни ще бъдат. Ако американките могат да сложат боксерките на мъж, тогава те просто са мърли, да ме извиняват. А ако си пазят своите писани и мислят, че ние, източноевропейките, си ги развяваме насам-натам, сякаш сме си ги намерили на пътя, пак да ме извиняват. Впрочем сега ми хрумва, че аз тръгнах за Америка с определена мисия – да вдигна статута на източноевропейката и да развенчая мита за американеца.
Сигурно усещаш, че и речникът ми се е променил. Мисля, че това е от американските книги, които прочетох напоследък, и филмите, които изгледах. Там е пълно със задници, писани и най-много с “да ти го начукам”.
Така че, пътуваше си мокрият ми задник към Амстердам, а Дик тихо  страдаше до мен, като продължаваше да се налива с уиски, с панталон на голо. Много еротично, нали!? Между другото престана да ми обръща внимание, да не говорим за ухажване. Не ме попита какви други нужди имам, освен да подсуша задника си. Мога да гаврътна едно уиски например. Това донякъде ще компенсира дискомфорта ми.
И ти ли бе пич, идеше ми да викна, и ти ли си като българските мъже, които, щом разберат, че нямат шанс, се изпаряват мигновено. Ако са в самолет или на друго място, където нямат възможност да се изпарят, мухльовците по същия начин се оклюмват, по същия начин се наливат с някакво питие. Тук е уиски, а в българския вариант най-често срещаното лекарство е ракията. Какво показва това? Независимо, че американците имат само двестагодишна история, а българите повече от хиляда и триста, в своята еволюция те са стигнали до едни и същи мъдрости. Искам да кажа, че нито едните, нито другите са прокопсали.
- Едно уиски без лед, моля – поръчах на стюардесата.
Гаврътнах го на екс пред смаяните очи на Дик, подадох празната чаша на стюардесата, излегнах се и дори успях да подремна. До Амстердам задникът ми почти беше изсъхнал.
На летището в Амстердам си взех душ и си купих цяла дузина бикини. Да има, както казва мъдрият български народ. Макар че не знаеш откъде ще ти дойде. Както ми върви, може да ми падне токчето например. Ръчната ти чанта трябва да е с размерите на ковчег, ако трябва да предвидиш поне сто възможни варианта. Разбира се, ще ти се случи сто и първият, особено ако си карък като мене.
В самолета, с който прекосихме океана, не ми се случи нищо особено, което доста ме озадачи. Този път до мен седеше българин с дебел врат, който се представи като Кочев. Кажи ми, можеш ли да имаш общо с мъж, който има дебел врат и носи фамилия Кочев? Разбира се, не. Дори се отдръпнах, колкото се може по-далеч от него.
Между другото, веднага ми донесоха лед, дори ми предложиха бинт, но аз им го спестих, реших, че шалът е чудесен за целта.
Спах, пих, ядох; пих, ядох, спах; ядох, спах, пих; и ето ме над Чикаго. Нещо се унесох и в бързината не успях да си развържа шала. Така че от слизането, в автобуса, пред граничната контрола, навсякъде след левия ми глезен се развяваше краят на шала ми. Като флаг на източноевропейската еманципираност.
Така се явих и пред моя избраник. Впрочем нямаше как да му се явя веднага, защото той никакъв не се виждаше. После разбрах, че се криел зад някаква колона, за да ме разгледа и… След като го поопознах, абсолютно допускам, че е бил на ръба да си плюе на петите.
О, Боже! Приближи се към мен едно същество с мустаци, които висят, а в панталоните си, все едно че беше изсипал чувал с картофи. Нагоре тялото видимо се стесняваше, за да се слее с шията и главата. Главата му наистина не беше голяма, затова носеше дълга разпиляна коса, която доста неуспешно прикриваше този недостатък. Абсолютно ме беше заблудил със снимката, която ми беше изпратил. Вярно, че имаше прилика между обекта и копието, но на снимката той беше направо левент в сравнение с жестоката безпощадна действителност. Иначе си беше високичък, което по никакъв начин не компенсираше издутия му корем. По-късно ми призна, че в най-добрите си времена пада до сто килограма, но никога под сто.
И без това едва се държах на краката си, на единия си крак по-точно, как не паднах, още не мога да си обясня. Но ние, източноевропейките, и още повече българките не можем да си позволим лукса да загубим самообладание. Приближих се до съществото, поех смело рошавия букет, който ми беше донесъл, и дори го целунах. Романтичните ми представи се стопиха като топка сняг върху нажежена печка. Но ти самият си ми казвал, че трябва да се работи с наличния? материал. На кораба нямаш избор, ръководиш случайна сбирщина и трябва да ги накараш да работят, да се впрегнат така, че да не потопят кораба. А това е трудно, особено ако си главен механик. Нали така, скъпи!? Искам да кажа, че високо оценявам работата ти. Но да не се отплесваме. Защото, трябва да ти кажа, че и на мен не ми беше леко. Друг е въпросът защо се натресох като “хитрата сврака с двата крака”. И какво щях да спечеля от това. Ти поне се връщаш с пари. Така или иначе материалът, суровият американски материал, примигваше пред мене и аз трябваше да запретна ръкави, да меся, моделирам, мачкам, все нещо трябваше да излезе накрая.
Реших, че съдбата продължава да се грижи за мен. Представяш ли си този мъж да бъде съвършен като теб? Да се грижи и да ме утешава така върховно, както го правиш ти. Ти си съвършен, скъпи, и затова не можеш да ми помогнеш. Какво можеш да сториш за едно божество, освен да коленичиш пред него и да му се възхищаваш. Което аз правех толкова години. А сега трябваше да се стегна пред този неугледен и тромав мъж, да се превърна в гальовна грижовница, не той мене, а аз да го утеша и да го уверя, че и за него има място под слънцето. Той е мъж и аз ще му давам възможност да го доказва. Повярвах си, че борейки се за него, аз ще се боря за себе си, за собственото си измъкване и оцеляване. Не се просълзих от щастие, но бях изпълнена са надежди, че съм налучкала верния път.
Впрочем веднага дадох възможност на Джими да покаже как се оправя в трудни ситуации. Разбра се, че единият ми куфар е изгубен. Да си знае още от началото, че с източноевропейките винаги има проблеми. Мотахме се доста време, докато уточним формалностите около загубения багаж. Джими доста се изнерви, стана му изключително неприятно, явно не беше свикнал да се справя с неприятности. А, мили мой, не си познал, казах си, просто не знаеш какво те чака. Ние, източноевропейките, и особено ние, българките, умеем да се грижим за другите, но да си знае, че искаме скромно, но достатъчно в отплата. При това в повечето източноевропейски страни много е популярна поговорката “Назаем брашно тъпкано се връща”.
Намерихме куфара и поехме с трошката на Джими към предградието, където живееше. Той наричаше кола своето потрошено камионче, с което превозваше плодовете и зеленчуците за магазинчето, което държеше. По пътя мълчеше като риба, все още разстроен от случката с изгубения ми багаж. Аз коментирах пейзажа покрай пътя, говорех му за красотите на България, да си знае, че трудно мога да бъда впечатлена от американските такива.
Къщата му беше типична дървена американска колиба. При българина тоя номер все още не минава. Той си строи здрави масивни къщи, сякаш ще живее с орлите и чука така, сякаш ще умре утре. Разбира се, второто не е вярно, както за българите, така и за янките. Ставам цинична, аз определено ставам цинична, но така е, когато човек гледа много американски филми.
 
Карен Дугас, Канада
14 международно биенале на графиката Варна 2007
1957, Корнуол
Баланс / Дисбаланс І, 2006
Офорт, литография, релеф, 32 х 58
 
Така. Морава около къщата, която моят избраник не поддържаше. Тук-там цветя и храсти в ужасно състояние. В задния двор възможност за барбекю, каквото нямаше. Иначе на покрива на къщата се вееше американското знаме. Всяка къща беше обзаведена със знаме, което показва, че и американците като българите обичат да се тупат по гърдите какви са патриоти. Нищо ново под слънцето. Ако бях американско знаме, бих се срамувала да гледам занемарения двор на американския гражданин Джим Андерсън.
Дворът беше райска градина, в сравнение с безпорядъка, който цареше вътре в къщата. Във всекидневната още от прага можеш да се спънеш в изоставена чанта, да настъпиш захвърлена дреха, около крака ти да се усучи чорап или да се натъкнеш на стол, сякаш сложен нарочно на пътя ти. Пълната трагедия настава, когато си позволиш да погледнеш към плота. Наистина голям, но никакъв шанс да сложиш върху него нещо допълнително. Какво имаше върху него!? Всичко, каквото си помислиш. Чаши, чинийки, бурканчета, повечето за еднократна употреба, пластмасови бутилки, книжни и найлонови пликове от храна, тук-там съзирах и кухненски принадлежности – ножове, вилици, кърпа за бърсане на съдове, както и една най-обикновена ножица.
Още не бях оставила куфарите и се юрнах да подреждам и почиствам. Изконен вкоренен навик на българската домакиня. Джими ме гледаше изумен.
- Какво правиш?
- Не мога да живея в тази кочина! – викнах и продължих.
Тук-там намирах разхвърляни чорапи, като трудно различавах мръсните от чистите. При това, като намериш единия чорап, още по-трудно намираш приятелчето му. Предположих, че Джими ходи понякога с различни чорапи. Защото, както се разбра по-късно, той не знае за една хватка, която абсолютно те предпазва да си объркаш чорапите. Събираш двата чорапа и ги подпъхваш един в друг. Макар да се цупеше, научих Джими на този трик. Трябва да ми е благодарен до гроб, със сигурност и на оня свят няма да си обърка чорапите след моите подробни инструкции.
Така-а. Спретнахме донякъде къщата и какво мислиш, че направихме после!? Изненада-а! Седнахме пред телевизора и той пусна анимационни филмчета. Много обичал. Като казвам “седнахме”, да не мислиш, че се разположихме на диван, фотьойли или друга подобна цивилизована глезотия. Не, скъпи. На пода, направо върху килима. Оригинално, нали!? И тутакси ми бе предложена вечеря. Подаде ми своя плик, откъдето той зобаше някаква суха храна, подобна на нашите зрънчовци. Обясни ми, че тя е много полезна и му помага да отслабне. В момента Джими беше около 120 и си представям как щеше да изглежда, ако не слабееше така усилено. Осведоми ме, че не яде месо, никакви млечни продукти, не употребява алкохол и не пие кафе. Светец!
Все по-интересно ми ставаше. Изглежда в своята кратка история американците са пропуснали важни моменти от своето развитие. Без да  са стигнали до изтънчените чисто човешки удоволствия, те бързат да се върнат назад – да седят на пода, да ядат с ръце, да се отказват от виното и други завидни човешки творения.
Не различно, направо си е приказно да седнеш в сумрачен ресторант, да слушаш тиха ненатрапчива музика и да нагъваш крехко пилешко филе, залято с гъбен сос например. Да забраним на жлезите си да отделят излишно своите сокове, защото няма да им се случи да влязат в контакт с въпросното филе или друга подобна, низвергната от Джими, отрова, която предизвиква такова обилно слюнкоотделяне.
За утешение да си припомним как го правят българите. Добре, някои българи. Разкошният празник, който направи по случай годишнината от сватбата ни.
Какво място беше изровил, за да ме омагьосаш! Ако Господ знаеше за този ресторант-градина, сигурно би взел модел за райската градина. Толкова беше красиво с тези окачени лампи в клоните на дърветата. Това разточителство на пространство и зеленина. Всяка маса беше на отделна полянка, зашумена от дървета, храсти и цветя. По никакъв начин не виждаш друга маса. Имаш чувството, че си сама с любимия мъж в райски оазис, където чуваш тихия му глас, шум от наблизо течаща вода, усещаш мириса на цветя и дървета и никаква музика, но от време на време се разпяват птици, които по-късно се умълчават и изглежда заспиват. Чувстваш се толкова умиротворен, тих като тишината, която те обгражда, ти си част от тази тишина, от тази невероятна природа и всичко ти се вижда толкова красиво, че ти идва да заплачеш при мисълта, че един ден няма да виждаш нищо. Тогава идва на помощ любимият мъж, който те загръща със сакото си и те утешава като малко дете, разбрал откъде идва болката ти.
Ако искаш да не говорим за прясната пъстърва, уловена същия ден, за изстуденото бяло вино, приготвено по специален начин от бащата на собственика, за ефирното брюле и за глътката “Мартел” накрая.
- Искаш ли да останем до сутринта и да закусим тук? – пожелавам аз, толкова ми беше хубаво.
- Не, скъпа, трябва да поспим.
- А къде ще закусим?
- На тревата.
- Закуска на тревата!?
- Да, скъпа.
- Господи, наистина!
Откъде намери този ручей? Беше го открил предварително или го търси, докато аз спях? Няма значение. По-скоро беше обяд на тревата с чудесни мезета и кошница с плодове, които беше взел от ресторанта. Разбира се, и бутилка шампанско, която се изстудяваше в ручея. Макар че липсваше третият мъж, мисля, че и самият Мане би ни завидял.
Съвършен си наистина, когато решиш да направиш нещо хубаво за другия. Под “другия” имам предвид основно жената. И понеже знам, че никога не омръзва, когато ти поливат нарцисите, пак ще ти кажа, че си съвършен и нещата, които правиш, са съвършени.
Затова толкова много те харесвам. Обичам да те гледам в очите, обичам да те наблюдавам отстрани. Много често стоя на балкона сутрин и се наслаждавам на спортната ти походка, когато вървиш по улицата с ябълка в ръка. Фланелата ти е преметната небрежно през раменете, ръкавите висят отпред. Отличаваш се от всички, защото останалите мъже са стегнати в своите костюмчета или развяват безформените си якета. От време на време отхапваш от ябълката – твоята неизменна закуска. Един утринен мъж с ябълка в ръка, след когото доста жени не се сдържат да се загледат.
Ако не си съвършен, при всички случаи си за завиждане – закусваш с ябълка, обядваш символично и вечеряш със салати, риба, пиле, сирене, изобщо леки неща и винаги на масата има плодове. Да не забравяме бялото вино през лятото и червеното през зимата.
Знам, че на кораба те наричат Великия, не защото си правят игра с хубавото ти име Велико. Ти си велик, защото при най-грандиозния скандал, при най-лошото бясно време, дори корабът да е потънал в пълен мрак и скалите да са на една педя, ти винаги знаеш какво трябва да се направи, всички се обръщат към теб, всички се уповават на теб.
Но да се върнем към безпощадната реалност.
Предполагам с нетърпение очакваш драматичния момент, когато ние с Джими ще си легнем. Разбира се, че се изкъпахме. Един след друг. Обясни ме, че е играл в баскетболния отбор на училището. Естествено след всяка тренировка се къпел и, може би, още оттогава му останал навикът да се къпе по два-три пъти на ден. По това, че Джими не влезе с мен в банята, разбрах, че е стеснителен и това беше първото нещо, което ми хареса в него.
За къщите, за тревата пред тях, барбекюто зад тях, знамената над тях и много други неща американците се заразяват един от друг като от върлуващ зимен грип. Така е и с водните легла. Във всяка сносна американска къща има водно легло. Така че първият сеанс между мен и Джими беше осъществен върху водно легло.
Трагедията настана следващата нощ, когато Джими ми призна, че неговата настолна книга е “Историята на О”. Всички, които сме я чели, знаем, че в нея властта на мъжа над жената е издигната в култ. Вече забелязаната от мен негова стеснителност до такава степен го скова, че той изгуби дар слово. На лицето му изби ярка червенина, очите му почти изскочиха от орбитите, жилите му се изпънаха, но дума не излизаше. Нямаше да се учудя, ако от устата му изскочеше пяна. Изплаших се за него. Помогнах му да седне на споменатото вече водно легло, хванах с две ръце ръката му и започнах да я галя. Постепенно се успокои и успя да смотолеви, че иска да властва над мене. Не можех да си представя един мъж, който заеква и тресе глава при всяка дума, сякаш така ще я изтръска по-лесно от устата си, ще властва над мен, но го подкрепих. Доколкото разбрах, мястото, където ще властва над мен, е леглото. И по-точно ще управлява моите оргазми. С други думи, аз няма да правя нищо, което ще ускори или забави моя оргазъм. Нямам право да се движа, да го прегръщам с ръце или крака, няма значение. Трябва да бъда неподвижна. Той ще владее положението, докато в един момент ми позволи или по-скоро ме докара дотам да изстена щастлива. Добре, но как да стане? И тук му помогнах. Момчето спортуваше, макар да не му личеше особено, и имаше два чифта гири – едните леки, вторите по-тежки. Легнах по гръб на леглото, Джими върза леките гири за ръцете ми, а тежките за краката. Казах му, че ако не сложи възглавница на определеното място, трудно ще му бъде. Боя се, че той не познаваше тази хватка. И ето ме по гръб като паяк, който наистина не може да мърда крайниците си. Не можех да прегърна Джими, да го насърча, да впия нокти в гърба му или да вляза в синхрон с неговите движения. Не сега, простенваше отвреме навреме, забавяше, спираше или забързваше, но аз, честно казано, бях напълно безучастна. Иначе такава игра извъртях, стенех, виках, все едно, че стигах поне десет пъти до ръба. Джими беше доволен, той властваше над мен и в един момент реши да ми подари върховното удоволствие. Изиграх го така вдъхновяващо, че и Създателят да беше, щеше да ми повярва.
И така три нощи. На четвъртата вдигнах ръка. Нека една нощ аз да властвам над него. Джими премигна, премигна, но накрая се съгласи. Накарах го да легне по гръб, без да му връзвам краката и ръцете.
Сигурна съм, че няма мъж, който да понесе такъв разказ от любимата жена, още по-малко подробностите в леглото. Нещо ми подсказва, че трябва да ти спестя действията, които извършвах над Джими онази нощ. Както и следващите нощи.
Ако все пак се чувствам малко по-разкрепостена в леглото, държа го на теб. Знам, че е гадно да правиш същите хватки с друг мъж и особено да му ги разказваш. Може би провокирам твоята съвършеност. Или по-скоро твоята невъзмутимост. В едно съм сигурна – няма да трепнеш, с нищо няма да покажеш, че съм те засегнала. Все пак невъзможно е моят разказ да остане без ехо в теб. Може би, за първи път аз се осъществявам пред теб. Преча ти да бъдеш съвършен. Моите случки отекват в теб. Ти се чудиш какво да правиш, как да реагираш, как да ме отклониш от моите нови цели. Аз съм нещо в твоите очи, а не скучна плачеща върба. Ако си на мое място, няма ли да бъдеш поне малко щастлив?!
За няколко дни къщата светна. Джими затвори магазина и ми помагаше. По-скоро ми пречеше. Но беше толкова ентусиазиран, непохватен и трогателен. Виждал ли си как малко момче подрежда играчките си? Не си виждал. Откъде ще видиш. Джими трупаше дрехите в гардероба и те се сриваха на пода. Той се усмихваше извинително и пак се заемаше със задачката. Забрани ми аз да комбинирам чорапите два по два. Това се превърна в любимо негово занимание.
Една сутрин му направих списък и го изпратих до близкия супермаркет. За вечеря приготвих пълнени пиперки, като сложих доста подправки. Леко подлютих и залях с любимия ти бял сос. Не бях забравила и червеното вино. Не че американците не разбират от хубаво, но някой трябва да им го покаже. Джими тутакси забрави своите американски зрънчовци.
Понеже той се пишеше спортно момче, аз се обявих за спортно момиче. Играех с него баскетбол, тенис на корт и се опитвах да го изпреварвам в басейните. Джими беше във възторг. Къде ще намери такава навита американка? При това му беше приятно да се фука пред приятелите си с мене. Аз се бях подготвила с хубави и модни дрешки. Като се има предвид, че американката се облича ужасно, аз просто нямах конкуренция. Имах няколко поли тип “прегърни ме”, които не ме прегръщаха кой знае колко и често откриваха стройните ми крака.
Една вечер помолих Джими да ме заведе на ресторант. Просто, казах, искам да изпия чаша вино в ресторант. Не съм сигурен, каза той, че в “Мак Донълдс” сервират вино. Мак Донъ-ъ-ълдс, извих глас, за тийнейджър ли ме брои? Отидохме в мексикански ресторант. Седнахме навън. Слънцето залязваше и прозираше зад рехава завеса от облаци. Красиво беше, приятелю. Изглежда залезите навсякъде по света са красиви. Там, където човек не може да се намеси, е красиво. В случая Джими правеше всичко възможно, за да ми опорочи преживяването. Суетеше се около мен, питаше ме дали искам нещо допълнително, изобщо правеше всичко възможно да откъсна очи от залеза и да се вторача в него. Впрочем това, което прави всеки мъж. Съзнателно или не, всеки мъж мисли, че е по-интересен от залеза. Хубавото е, че американците са като децата. Докато в един момент се перчат, в следващия стават кротки и послушни като агънца. Седни и млъкни, казах тихо, кръстосай крака, отпивай от време на време и гледай залеза. Гледай, докато забравиш всичко наоколо – преминаващите коли, брътвежа на хората, сервитьора, който стои до теб и се надява да поръчаш нещо допълнително, всичко забрави, дори мен, защото тогава, когато забравиш всичко, е най-хубаво.
- Има само един начин да забравиш всичко – промълви Джими със страх, че ще опорочи унеса ми.
Ау! Голям умник ще излезе това американско момче.
- Но ние имаме още доста път да бием, докато стигнем дотам, нали Джими?
- Имаме! – с радостни трели в гласа отвърна той.
Винаги се радваше, когато го наричам Джими и особено, когато улучеше що-годе приемлив отговор.
- Медитацията свърши – обявих, след като изпих чашата си.
- Искам да ме закараш до центъра – наредих на Джими.
Знаеш, че ми липсва кой знае какъв опит с мъжете, но понякога имам чувството, че ги познавам като собствения си нос. Знам кога ги сърби и кога ги хваща хрема. По изопнатото лице на Джими разбрах, че реагира точно като класическия български мъж, когато му предложиш нещо извънредно. Няма да отидем сега в неговата къща-бърлога, да подъвчем някакви готови храни пред телевизора (нищо не бях приготвила за вечеря) и после да се проснем на водното легло.
Така че Джими се нацупи, но подкара колата към центъра. Желанието ми да отидем до центъра щеше да му се види принцеса с лачени пантофки в сравнение с онова, което бях намислила. Малко обикаляхме, но накрая видях това, което търсех. Дълги бели лимузини, подредени една след друга и красиви като в приказка. Слязох и докато Джими търсеше място да паркира, аз се приближих до първата кола. Шофьорът беше негър. Исках да се повозя в лимузина и да разгледам нощния Чикаго. Негърът ми каза една баснословна сума и аз посърнах. Ударих го на луд пазарлък. Негърът се облещи, явно не беше срещал такова животно като източноевропейката. Осведомих го, че идвам чак от далечна България и детската ми мечта е да се возя на лимузина. Не спирах да говоря и негърът на няколко пъти се опита да спре моя порой от думи. Накрая намали двойно сумата. През това време Джими се беше приближил и стоеше до мен бял като платно. Мисля, че се поуспокои, когато му казах, че аз плащам. Някои мъже подскачат, когато им кажеш, че ти плащаш, но отвътре напира едно спокойствие, което трудно прикриват. Междувременно отнякъде изникна случаен негър с позанемерен вид, който изскочи със същия номер. И неговата детска мечта била да се повози на лимузина. Шофьорът погледна строго своя брат и му каза да се разкара. Джими също го гледаше с презрение. И двамата нямаха време да реагират, когато отворих церемониално една от вратите и поканих негъра. Той, разбира се, веднага са намъкна вътре. Така направих разкошен подарък на изпаднал човек и показах на двамата американци как трябва да се борят срещу расизма, най-вече срещу онзи, който е в тях самите.
Бях истински щастлива, квичах по най-дребен повод, докато Джими седеше мрачен до мен и вероятно се срамуваше пред двамата негри заради мен. Върхът беше, когато накарах шофьора да отвори горния капак и се изправих над покрива. Исках да изглеждам като щастливия Ричард Гиър, когато пътуваше по същия начин към своята “pretty woman”.
За първи път не се любихме. Може би Джими много се натъжи, когато разбра какво го чака, ако се задържа по-дълго при него. Или по-скоро тъгата му идваше от невъзможността да прозре точно какво го чака.
Все пак на другата сутрин се стегна, защото този ден идваше великата му майка. Тя живееше в друго предградие на Чикаго и се издържаше от военната пенсия на съпруга си, загинал във войната в Залива. Като повечето американци тя беше оставила Джими да се оправя сам, като му беше осигурила този магазин за зеленчуци. Джими ми призна, че както той, така и тя имат допълнителни доходи. С други думи мама искаше спокоен живот и да го изживее така, както тя го разбира. Беше приела твърдо смъртта на мъжа си и, както Джими се изрази, бързо, дори неприлично бързо се съвзела, върнала се към светския живот. Била член на благотворителна организация и развивала трескава дейност. Често пътувала със своята луксозна кола, която доста приличаше на снощната лимузина.
Беше висока стройна жена с бяла коса и все още хубав бюст. Потракваше с високите си токчета по пътеката към къщата, почти маршируваше. Все едно, че тя беше завършила военно училище, а не съпругът й. Без да искаме, ние с Джими се строихме пред нея и тя започна да ни оглежда внимателно, сякаш бяхме на военен преглед. Поклащаше глава, почесваше се, дето не я сърби, личеше, че мислите й не са така изящно подредени като прическата, да кажем. Веднага подуших врага, замириса ми на кръв, като че ли наистина се намирах на бойно поле. Общо взето двудневното й посещание си приличаше на жива битка, ние двете невидимо кръстосвахме шпаги с единствената цел - коя от нас в края на краищата ще окачи на ловния си колан Джими. Истината беше, че когато Мама влезе в къщата, съвсем спонтанно ахна. Може би, това беше единственото нещо, което й хареса в мене – умението ми да подредя и почистя къщата. Намръщи се дори на мусаката, която бях завъртяла в нейна чест. Бързо разбрах, че нищо няма да я трогне. В мен тя виждаше заплаха за своето детенце. Бях твърде хубавичка за недодялания й син. Вероятно пророкуваше в себе си, че ще го въртя на малкия си пръст, ще правя каквото си искам и, едва ли не, ще затрия безценното й съкровище. Не че го правеше постоянно, но Джими често търсеше погледа ми, очакваше моето одобрение и го получаваше. Мама-хиена тутакси отбеляза това и сигурно се притесни за своята власт над него. Надвечер тръгнахме да се разхождаме и мама хвана Джими за ръка. Повтарям “за ръка”, не под ръка, а ръка за ръка, точно както ходят влюбените. Аз вървях до тях като напъдено нежелано момиченце и само дето не подсмърчах.
През нощта направих скандал на Джими и пак не се любихме.
На другия ден, още по време на сутрешната разходка, когато двамата отново се хванаха за ръце, Джими скришно ми подаде ръка и аз я поех. Така вървяхме – големият едър Джими, хванал за ръце две хубави жени, които мълчаха. Естествено Мама забеляза това и до тръгването си почти не проговори. Мисля дори, че съкрати гостуването си. Не остана за обяд, сбогува се хладно и избръмча с хубавата си кола.
Разбираш ли какво се случи? Аз победих! Не помня да съм побеждавала някого през живота си. Тази хладна интелигентна жена беше сразена. Аз бях отнела сина й. Нали разбираш колко е сериозно всичко. Без да го демонстрира, Джими се отказа от майка си заради мен. Чувствам се безкрайно задължена. Щастлива съм, че Джими го направи заради мен.
През нощта се подарих на Джими без остатък и мисля, че окончателно го спечелих. До такава степен, че не искаше да ме пуска да се връщам. Стоях цял месец, толкова бях предвидила, а и твоят рейс свършваше, много държах да те посрещна. Но доводи ли са това за един влюбен мъж!? Пазареше се за всеки ден, за всяка минута, бих казала.
Решихме последната нощ да преспим в хотел, за да бъдем по-близо до летището. Макар че Джими не искаше да чува за никаква последна нощ. Първо бяха големи разправии, защо си подготвям багажа и закъде изобщо тръгвам, след като трябва да остана завинаги при мъжа на моя живот. След като натоварихме багажите на скапаната му бричка и тръгнахме за хотела, Джими постоянно ме заплашваше, че ще обърне колата, че това е просто една лоша шега. В хотела стана голям скандал, който можеше да има сериозни последствия за мъжа на живота ми. За моя изненада Джими нае две стаи. Кога си беше наумил да приложи тази хватка, за мен си остана загадка. Още повече се шашнах, когато Джими пренесе багажа в една от стаите и ме покани в другата. Разбрах! Джими заключи стаята с багажа, а ключът беше в него. Нямаше да ми даде багажа и аз според него няма да тръгна.
Милият, той просто не знаеше на какво съм способна. Аз вече не бях онази флегма, която ти познаваш. Аз бях жена, която се оправя, жена, която се оправя сама. Оставих Джими и отидох в бара на хотела. Седнах, огледах се и ме огледаха. Знам, че всички мъже оглеждат жената, която е влязла сама в бара. Второто питие ми поръча едно момче, което каза, че е от Тексас. Бяло, хубаво американско момче, което беше заобиколено от приятели негри. Докато споделях проблема, всички ме наобиколиха и внимателно ме слушаха. Историята за заключения багаж им хареса. Замириса им на екшън, в който те можеха да вземат дейно участие.
- Този мръсен бял задник! – изръмжа единият от негрите – Ей сега ще му дадем да се разбере.
Наистина! Бялото момче уреди с момичето от рецепцията да ги пусне горе. Пред вратата на стаята застанаха тексасецът и трима негри. Така заблъскаха по вратата, че можеха да стреснат умрял. Джими направо се втрещи. Щом видяха, че пред тях стои един доста неугледен и недодялан представител на разноликата американска раса, още повече се въодушевиха да ме защитават.
- Мръсен бял задник! – осмели се да каже друг негър. – Защо тормозиш жената?
- Ама, аз… какво, аз нищо… - почна да ломоти Джими, уплашен до смърт.
Аз седях кротко отстрани и наблюдавах сцената като на екран.
- Виж какво, копеле! – обади се тексасецът. – Ако не дадеш багажа на жената, след малко ще си събираш зъбите.
- Да, да, да… - Джими повтори поне десет пъти “да”, преди да затресе туловището си на път към нощното шкафче, където беше скрил ключа.
Подаде ми го с трепереща ръка, аз го поех и му направих знак да се прибере.
- Решен ли е проблемът, госпожо? – попита тексасецът
- Да! – казах. – Благодаря ви!
- Ако имате някакъв проблем, ние сме долу в бара, ще танцуваме и ще се веселим до зори.
Тексасецът понечи да ми целуне ръка. Издърпах ръката си, прегърнах го и го целунах по устата. Негрите изръкопляскаха. Нацелувах и тях. Ръкоплясканията не преставаха. На тръгване всички се засмяха и се заудряха по бедрата. Вероятно искаха да ми кажат, че съм голяма работа. Те не подозираха колко са важни за мен. Чувствах се като на сцена след успешен спектакъл. Аз се справих с Джими и цяла тълпа мъже ми ръкопляскаше. Нима можех да постигна това в предишния си живот? Този път наистина се просълзих. С тези сълзи изпращах своебразен поздрав към променената жена в мен. Одобрявах я и се възхищавах от нея. Ако някога нашата дъщеря се върне, ще й разкажа за нея. Опитах се да й изпратя съобщение, че съм добре, че съм щастлива и че дължа тази промяна на нея. Благодарих й и почти си повярвах, че ме е чула.
Съвсем се разплаках при спомена за нея, но скоро се стегнах, защото изпитанията не бяха свършили. Преди да вляза в стаята си, забелязах, че Джими беше открехнал леко вратата, наблюдавал е последната сцена и е чул ръкоплясканията на момчетата. Още по-добре, казах си, вмъкнах се в стаята си и заключих отвътре. Изкъпах се и си легнах в уханните чаршафи с модно списание в ръце. По някое време долових нещо като леко почукване, нещо като драскане по вратата. Последва дълъг монолог с приглушен глас, в който имаше всичко, което една жена  може да си пожелае. Извинения, молби за прошка, обещания за вечна любов, скимтене, хленч, предполагам и сълзи в изобилие, които нямаше как да видя. Не мръднах от леглото, макар да знаех, че е жестоко да оставя Джими сам в такъв момент. Поръчах си събуждане по телефона и след минути се унесох в здрав укрепителен сън. За първи път разбрах, че много хубаво спя, когато постигна целта си.
На сутринта се спънах в Джими, който беше заспал пред вратата ми. Той се събуди, надигна се, но остана на колене в краката ми. Вдигна трогателно ръце нагоре, като търсеше отчаяно погледа ми. Прощаващият ми поглед, естествено. Истината е, че нямах никакви намерения да бъда лоша. Бях му простила още снощи – на това добро, голямо момче. При това, той сбърка, но го направи от любов към мене. А коя жена няма да прости нещо, което е направено от любов към нея. Освен ако влюбеният не реши да я прати в отвъдното. Както се казва, всякакви ги има.
Имаше още малко време до самолета. Донесоха закуската в стаята. Джими не докосна закуската, но пи кафе. През цялото време ме гледаше в очите, държеше ръцете ми и ме умоляваше да се върна при него по най-бързия начин. Ако трябва, той ще дойде в България, ще зареже всичко, къща, магазин и ще остави строгата си майка да се радва истински на свободата си. Успокоявах го като малко дете, галех го по тила и му обещавах, че всичко ще се подреди.
На летището през цялото време стояхме прегърнати. По-скоро Джими беше вкопчен в мене и аз не можех да се измъкна. Служител на летището специално дойде да ни предупреди, че трябва да се разделяме. Джими ми махаше, докато се скрих от погледа му.
Мисля, че след като си заминах, Джими е откачил. Още на другия ден след пристигането ми в България, получих кошница с плодове от близкия пазар. През ден, през два получавам огромен кашон с цветя. Изглежда Джими не беше намерил български цветар, който извършва услуги по интернет, и ми изпращаше цветята чак от Америка. Те бяха в специални вази с вода, за да не увяхват по пътя или пък направо в саксии. Затова къщата прилича на цветарски магазин, а хладилникът е препълнен с плодове. Джими се обажда по телефона всеки ден. Нещо повече, обади се разтревожена майка му и ме помоли да бъда внимателна с него. Дори да нямам никакви намерения да ходя в Америка, да не му го казвам. Звънна ми и най-близкият му приятел и горещо ме помоли, колкото се може по-скоро да тръгна за Америка, защото, представи си, Джими можел да умре от мъка по мене.
Такива работи, приятелю. Може би звучи неприлично, но последните случки, преживявания, емоции наистина замъгляват онова, за което мисля постоянно. Не че съм го забравила, нашето малко момиче, всичко ми напомня за нея. В къщата е най-тягостно. Ти ме посъветва друго, но аз не съм изхвърлила нищо нейно. Но и на улицата да изляза, пак същото. Минавам по места, където сме били двете или тримата, виждам деца, дори падащ лист да видя, пак ми напомня за нея. И най-важното, любими мой, ти самият ми напомняш за нея. Не само защото поразително приличаше на теб. Между нас стои това огромно нещастие и няма да му се измъкнем, докато сме двамата. Колкото до онова нещо, което ти постоянно издирваш в мене, аз продължавам да твърдя, че не съм сигурна дали го има. Ако дълбоко в мене все пак има някаква тайна, тя не ми пречеше да обичам детето си до полуда и да давам всичко от себе си за него. Не бива да ме обвиняваш, че съм се държала така, защото съм искала да подтисна и да удуша онзи скрит свят, който искам да забравя, а не мога.
Сигурна съм, че се справяш с всичко, което ти се изпречи, винаги се изправяш, отиваш на рейс, връщаш се и дори ме успокояваш. Ти измисли най-добрия начин как да потуша поне малко мъката си. Каза ми да гледам на всичко като на филм. Че трябва да погледна себе си отстрани, да си мисля, че това се е случило на някой друг и да се опитам да помогна на този някой друг. Нали винаги сме готови да помогнем на другия, когато изпадне в беда. Вярно, че този съвет ми помогна, но повярвай ми, имам чувството, че само на оня свят ще се излекувам от тази болка. Колкото и да ти е странно, без да знае, Джими много ми помогна. Имаше моменти, когато напълно забравях, че съм имала дъщеря. Дори и тук, тази шумотевица около плодовете и цветята, телефонните разговори ме занимават и просто не винаги има място за други мисли.
Любими! Любими мой… Наистина ли заспа? Да бях на твое място, и аз щях да заспя. Или се правиш на заспал. Все едно… Така ще ми бъде по-лесно да ти го кажа. Ако ме чуеш, добре, ако не ме чуеш, още по-добре. Мисля да отида в Америка, любими. Ти можеш да живееш сам, и по-важното - ти можеш да живееш без мен. Чакането да се завърнеш и нищоправенето в къщи е влудяващо. С твоите грижи и внимание ти ме превърна в саксийно цвете, което прилежно поливаше. Нашата дъщеря ме разтърси, макар и от оня свят тя ми даде знак, че трябва да се взема в ръце и да се справям сама със себе си и другите. Вярвам, че това ще ме направи поне малко щастлива.
Да, може би ще заживея с Джими. Той има нужда от мене. В някакъв смисъл и аз имам нужда от него. Той е неподреден, непохватен, животът му е объркан, трябва да му помогна. Трябва да му помагам, постоянно трябва да бъда до него. Докато ти, любими мой, както съм ти казвала много пъти, си съвършен. Сигурна съм, че като си замина, ти ще съумееш да гледаш на преживяното като на филм. Ще гледаш като зрител как един мъж страда и ще намериш най-добрия начин да му помогнеш. Ще гледаш как една жена се щура около друг недодялан мъж и, вярвам, ще намериш сили в себе си да й простиш. Благодаря ти, любими! Лека нощ…
 
 
Заглавие
Атаол Бехрамоглу 
Рубрика Съвременна турска литература | 2007 / юни 
Съдържание
Роден през 1942 г. в Чаталджа. Постъпва във Факултета по език, история и география на Анкарския университет (руски език и литература). Специализира руска литература в Московския университет. Работи като драматург в Истанбулския градски театър. Избран за генерален секретар на Синдиката на турските писатели (1979). Присъжда му се наградата „Лотус” на Съюза на азиатско-африканските писатели (1981). След военния преврат през 1980 г. емигрира във Франция, където издава сп. „Анка” (1986). Защитава магистратура в Сорбоната и докторат в Института за социални науки към Истанбулския университет. Понастоящем е доцент и завеждащ Катедрата по руски език и литература в същия университет, като същевременно е колумнист във всекидневника „Джумхуриет”, изявява се като активен общественик.
Един от най-ревностните преводачи от руски език, запознал турската читателска аудитория с руските и съветските класици от Лермонтов, Пушкин през Тургенев, Чехов до Горки и Маяковски, съставител и преводач на десетки антологии с руска и световна поезия, в това число и на „Антология на съвременната българска поезия” (1981), съвместно с Йоздемир Индже, в която представят 44 поети с 89 стихотворения.
* * *
Търсех пътя, който води към свободата,
не в лицата на хората, а на небето –
търсех едно бяло облаче.
В оня час, в който се събуждах задъхан,
това облаче ли ме утешаваше?
 
Нямаше дори любов – рушителна и съграждаща,
една любов, чиста като дъждовна вода,
нямаше нищо, което споделях с този град,
какво бе онова нещо, почващо там, където стихът свършва –
детството ли бе то, което роптае в мен?
 
И разбирах, че животът вече изтича,
като течаща дълбоко вода,
когато изкоренен се блъсках във вятъра
и нощта почнеше ли като бездна,
от досадата извадих този стих.
 
Няма никой, Средиземно море ридае само
в един странен и загубен есенен ден,
когато скоростта на смисъла надпреварва формата.
Не плаче този, който сам е паднал в бездната,
както и давещият се в своите лабиринти.
 
април 1985
 
 
 
Заглавие
Балет 
Рубрика Преглед | 2007 / юни 
Съдържание
ФРАКТАЛНИЯТ ПРЕРАЗКАЗ НА „ПЕПЕЛЯШКА”
Балетът на Прокофиев на сцената на Варненското оперно-филхармонично дружество
 
Твърди се, че структурализмът бил заченат от опита да се интерпретира приказният жанр. А самите приказки къде се зачеват? Може би в сетивната душа на културите, където битието се схваща образно, сюжетно и нерационално. Вкусът на всяка епоха или творец към приказките се корени тъкмо в тези смътни естетически рефлекси на все още живата сетивна душа. Разликите, според мен, са само в надграждането на структури или по-точно – в безкрайното разклонение на приказната структура под формата на себеподобно фрагментирано множество (нещо като дефиниция за фрактал, предназначена за естети). Оказва се, че наративът на приказката (от средновековието и по-назад) притежава потенция за фрактален живот, който направо му осигурява своеобразно безсмъртие в областта на естетиката. С други думи, приказният текст може да се повтаря, преумножен, в живописта, после – в театъра, в музиката, в киното. Особено в киното, където езикът на жестовете е толкова силен. Ако е вярно, че приказката се ражда от примитивния живот на сетивната душа, лесно е да се допусне, че най-съвършен е изразът й в пластичните изкуства – пантомимата и балета, разбира се.
Тези мисли ми хрумнаха, гледайки „Пепеляшка” на Константин Илиев и Екатерина Чешмеджиева. Тук класическият балет е класически дотолкова, доколкото либретото преразказва класическо приказно повествование с класически балетни фрагменти. Музиката на Прокофиев обаче изцяло дефрагментира сценичните случки, сякаш иска да ги деконструира тонално и след това по своему да ги реконструира. Композиторът просто е разбил в земята кристала на приказния сюжет и сега си подхвърля във въздуха останалите здрави късчета, смесвайки ги със свистящ вятър и завихрени лъчи. Така старата приказка за Пепеляшка буквално прораства и се разклонява в музикалните фрактали на Прокофиев, където подобието е безподобно, а множеството е слято.
Като че ли тъкмо от това място започва сценичната интерпретация на Илиев и Чешмеджиева. И сценографията, и хореографията сякаш са обсебени от фракталната виталност на произведението. Всичко, което се случва в спектакъла, прилича на потрес от безначалието и безкрая на това преповтарящо се преумножаване. Самото сценично пространство в дълбочина е тройно екранирано и през цялото време тече мултимедиен запис на някаква стара (явно руска) постановка на балета. Дори кулминационно адажио на Пепеляшка и Принца е решено пред внезапно спуснат тюлен екран с размазани кадри от балетни ансамбли.
Всъщност хореографската структура на постановчиците е гениално проста: кръстата основа с вертикален пилон, стигащ до небето. „Човешката душа – сякаш казва хореографията – се състои от земна прах и небесно царство, затова е наполовина Пепеляшка и наполовина Принцеса.” Точно в тази теза са включени четирите точки на кръстатата основа – две двойки полярни персонажи, които хореографията преднамерено отделя и избирателно осветява. Дори лошата мащеха и добрият баща са влети в общия пълнеж на приказния балетен сюжет. За сметка на това цялата телесна лексика на Пепеляшка е разпната върху кръста на Свадливка – Преструвана, от една страна, и на Феята – Принца, от друга. Пластиката на двете доведени сестри (в изпълнение на Илияна Славова и Анна Андреева) насища сцената с толкова ярка хумористична характерност, на места гротесково преувеличена, че зрителят има чувството как всеки момент Пепеляшка ще бъде разкъсана между венерините и марсовите нагони в бащиния си дом. Втората полярност на кръста е между Феята (Галина Велчева) и Принца (Румен Стефанов). Изящни, символични и справедливи, те танцуват така, сякаш взаимно предизвикват появите си, без да желаят да повярват, че стъпват върху подиума. Всъщност през цялото сценично време хореографията пренарежда кръстатата структура между тези четири персонажи само и само за да доведе докрай кръстната драма на Пепеляшка.
 
Петер Алик, Естония
Една от трите равностойни награди
14 международно биенале на графиката Варна 2007
1966, Пьолтсамаа
Прасета, 2006
 
Гравюра на линолеум, 51 х 78
В края на краищата всичко дотук, струва ми се, е само фундаментът (идеен и хореографски) на вертикала – този, на който създателите на спектакъла разчитат да ги издигне до приказното небе. Цялото естетическо внушение залага единствено и само на тялото на Пепеляшка. Всъщност най-силното послание на Илиев и Чешмеджиева е в това, че и първият, и последният фрактал в прочита на приказката е мърлявото малко момиченце. Нито Феята, нито Принца, нито каквото и да е външно обстоятелство е по-силно от нейната вътрешна мощ да се преумножава и пресътворява. Човешката душа е и Пепеляшка, и Принцеса, защото е фрактал на Бога, а и Бог е фрактал на човека.
Гледах и двете артистични интерпретации на Пепеляшка – на Елена Кирова (на премиерния спектакъл) и на Евгения Минкова. Явно, без да искат, двете балерини създават два различни фрагмента от фракталния прочит на приказката, без които спектакълът не би бил верен на идейната си концепция. Елена Кирова излъчва класически романтизъм, с мечтателна маниерност извайва дори и статичните сцени. Нейната Пепеляшка е родена принцеса, която временно е навлякла слугински дрипи, но като че ли никога не забравя за знатния си произход. Обратно – Пепеляшка на Евгения Минкова е наситена с раним финес, жестовете й са крехки и чупливи, сякаш всеки момент ще се разпадне от порива си да стигне до Принца. Мисля, че прочита на Илиев и Чешмеджиева не може и без двете Пепеляшки – нито без тази, която слиза, за да страда, нито без тази, която се възвисява, за да постигне царствената си същност. Финалът е решен като щастлив хаос – всички фрагменти от фракталното множество се събират и поемат нанякъде така, сякаш преразказът на приказката няма, пък и не може да има край.
 Премиерата на „Пепеляшка” на варненска сцена се състоя на 20 април 2007 г., но с времевата дистанция, струва ми се, все по-малко мисля за спектакъла като за класически балет. Несъмнено класически (във формален смисъл, разбира се) са великолепните костюми на Лора Маринова, но всичко останало е модерна интерпретация. Може би истински класически е единствено вкусът на постановката към първичния древен живот на сетивната ни душа, в която приказното не престава да ни разказва и преразказва.
Димитър Калев 
 
 
Назад [ 1 ] Напред
 2007 (c) Варна, Уеб-дизайн Издателство МС ООД Начало   Логин форма